Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Dysleksja rozwojowa - wybór materiałów dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu


I. Dysleksja  - książki


1.Baumer, Bernice H.
Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli / Bernice H. Baumer ;przekł. Dorota Kozińska. - Warszawa : Bauer-Weltbild Media, 2007. - 198, [2] s.
Sygnatura: 63667, 63668

2.Bogdanowicz, Marta
Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. - 332 s.
Sygnatura: 65124

3.Bogdanowicz, Marta
Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1 / Marta Bogdanowicz; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Wyd. 5. - Gdańsk : "Harmonia", 2005. - 148 s., [1] k. tabl. złoż. luz. : faks., wykr.
Sygnatura: 64331, 65587

4.Bogdanowicz, Marta
Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Gdynia : Wydaw. OPERON, 2004. - 211,[4] s.
Sygnatura: cz61837/III-61839

5.Bogdanowicz, Marta
Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007. - 256 s.
Sygnatura: 65440

6.Boksa, Ewa
Program nauczania języka polskiego dla dzieci dyslektycznych  : w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej  / Ewa Boksa. - Kielce : MAC Edukacja S.A., 2004. - 48 s.
Uzupełnienie programu Piotra Zbróga i Małgorzaty Jas "Przygoda z czytaniem i pisaniem".
Sygnatura: cz8397Br/programy

7.Brejnak, Wojciech
Ministerstwo Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce / [zeszyt oprac. Wojciech Brejnak, Teresa Opolska, Romuald Ponczek]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999. - 60 s.
Sygnatura: cz7265Br/XXVI-7266Br

8.Cieszyńska, Jadwiga
Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - 134,[2] s.
Sygnatura: cz61716/II

9.Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - 238, [2] s.
Sygnatura: 66863

10.Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [i in.]. - Wyd. 3. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - 324 s.
Sygnatura: cz64330/II, 65093

11.Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / pod.red. Janiny Mickiewicz. -Wyd.2 popr.i uzup.. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. - 324 s.
Sygnatura: 60760

12. Davis, Ronald D.
Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis [oraz]Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2010. - 269 s.
Sygnatura: cz66436/XX, 66437, 67016

13. Dawid, Dorota
Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach I-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków : "Impuls", 2004. - 89,[2] s.
Sygnatura: 61583

14. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 543, [1] s.
Sygnatura: 65207, 65308

15. Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2001. - 154,[2] s. : il.
Sygnatura: 60565

16.Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2005. - 154,[2] s.
Sygnatura: 62724

17. Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 154, [2] s.
Sygnatura: cz66373/XXIA

18. Elliott, Julian
Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. - Wyd.2. - Wwa : WSiP SA, 2000. - 239,[1] s. : slowniczek, indeks
Sygnatura: 60428

19. Elliott, Julian
Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place ; tłum. Małgorzta Babiuch. - Warszawa : WSiP, 2000. - 239 s.
Sygnatura: cz58927/XXI, 58928, 58957

20. Górniewicz, Ewa
Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Wyd. 2 popr.. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1995. - 74 s.
Sygnatura: cz57147/II, 57148

21. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 3 popr.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 291, [1] s.
Sygnatura: cz57534/II, 57535

22.Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 312 s.
Sygnatura: 65717,65718,65719

23. Jurek, Anna
Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 220 s.
Sygnatura: 65122

24. Jurek, Anna
Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. - 220 s.
Sygnatura: 65353, 65752

25.Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2007. - 359 s.
Sygnatura: cz64126/II

26. Krasowicz-Kupis, Grażyna
Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 359, [1] s.
Sygnatura: cz65412/XX

27.Krasowicz-Kupis, Grażyna
Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Wyd.2. - Lublin : Agencja Wydaw.-Handlowa Antoni Dudek, 2001. - 179 s.
Sygnatura: 60309

28. Zrozumieć, żeby pomóc : dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Grażyna Krasowicz-Kupis, Izabela Pietras. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2008. - 256 s., [8] s. tabl.
Sygnatura: 65475, 65863

29. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. - 151, [1] s.
Sygnatura: cz66370/XX, 66371

30.  Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 355, [1] s.
Sygnatura: 66986

31. Lewinson, J.
Pomóż dziecku z... dysgrafią / J. Lewinson ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006. - 146 s. : rys. ; 21 cm. - Na okł. podtyt. : Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów
Sygnatura: 63517

32.  Makarewicz, Renata
Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych / Renata Makarewicz. - Olsztyn : Wydaw. UWM, 2006. - 169, [1] s., [45] s. tabl.
Sygnatura: 63637

33.   Mickiewicz, Janina
Jedynka z ortografii ? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym / Janina Mickiewicz. - Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. - 130 s.
Sygnatura: cz57760/III, 57761

34.   Mickiewicz, Janina
Jedynka z ortografii ? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym / JaninaMickiewicz. - Wyd. 3. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. - 131 s.
Sygnatura: 65744

35.   Mickiewicz, Janina
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Z. 2 / Janina Mickiewicz. - Wyd. 3. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. - 98 s. Sygnatura: 64942

36.   Mickiewicz, Janina
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych . Z. 3 / Janina Mickiewicz, Maria Wojak. -Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. - 80 s.
Sygnatura: 64943

37.   Mickiewicz, Janina
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Z. 1 / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - 151, [1] s.
Sygnatura: 60757

38.   Mickiewicz, Janina
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych . Z. 3 / Janina Mickiewicz, Maria Wojak. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. - 80 s.
Sygnatura: 60759

39.   Mickiewicz, Janina
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Z. 1 / Janina Mickiewicz. - Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. - 146, [4] s.
Sygnatura: 64941

40.   Nauczyciel
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - 264 s.
Sygnatura: 64831

41.   Oszwa, Urszula
Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna. Wydaw."Impuls", 2006. - 129,[1] s.
Sygnatura: cz63336/XI, 63337

42.   Pętlewska, Halina
Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1998. - 35, [2] s.
Sygnatura: 58315

43.   Pętlewska, Halina
Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Wyd. 3 posz.. - Kraków : Ofic.Wydaw."Impuls", 2003. - 93,[1] s.
Sygnatura: cz61625/II, 61626

44.   Pętlewska, Halina
Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. - Wyd. 2 poszerz.. - Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 1999. - 78, [1] s.
Sygnatura: 58893

45.   Pietras, Izabela
Dysortografia - uwarunkowania psychologiczne / Izabela Pietras. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. - 160 s.
Sygnatura: cz65119/XX, 65120

46.   Pomirska, Zofia
Wygraj z dysortografią : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejetność poprawnego pisania przeznaczony dla uczniówgimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska. - Kielce : Wydaw.Pedagog.ZNP, 2005. - 86 s.
Sygnatura: 8501Br

47.   Pomirska, Zofia
Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa : Difin, 2011. - 219 s.
Sygnatura: 66790

48.   Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 398 s.
Sygnatura: cz62081/XXIA, 62239

49.   Reid, Gavin
Dysleksja / Gavin Reid. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. LIBER, 2006. - 80 s.
Sygnatura: 65652

50.   Reid, Gavin
Dysleksja / Gavin Reid. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2005. - 79,[1] s.
Sygnatura: 62384

51.   Rentflejsz-Kuczyk, Amelia
Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Amelia Rentflejsz-Kuczyk. - Warszawa : Wydaw. JUKA, 1999. - 131 s.
Sygnatura: cz58496/II, 58497,58498

52.   Squires, Garry
Pomóż dziecku z... dysleksją / Garry Squires, Sally McKeown ; [tł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. LIBER, 2006. - 186 s. Nr inw.: 63518, Sygnatura: 63518
Sygnatura: 65792

53.   Waleszkiewicz, Kamila
Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 38, [1] s.
Sygnatura: 62916

54.   Warszewski, Roman
Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji / Roman Warszewski. - Gdańsk : Tower Press, 2002. - 119 s.
Sygnatura: 62626

55.   Waszkiewicz, Elżbieta
Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych / Elżbieta Waszkiewicz. - Warszawa : Centrum Metod. PPP, 1994. - 136 s.
Zawiera: Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych / Jadwiga Jastrząb. Gry i zabawy w terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb
Sygnatura: 59157

56.   Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : Difin, 2010. - 158 s.
Sygnatura: 66478

57.   Zabłocki, Kazimierz Jacek
Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. - 237 s.
Sygnatura: 59091, 59092


58.   Zakrzewska, Barbara
Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Wyd. 2. -Warszawa : WSiP, 2003. - 109, [2] s.
Sygnatura: 62636

59.   Zakrzewska, Barbara
Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : WSiP, 1996. - 248 s.
Sygnatura: 58021, 58022 ,58023

Dysleksja -  artykuły z czasopism

  60.   Ambrożuk, Katarzyna
Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka angielskiego / Katarzyna Ambrożuk // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2010, nr 3, s.97-101

  61.   Augustyniak, Ewelina
Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny : problem znany czy nieznany? / Ewelina Augustyniak // BIBLIOTEKA WSZKOLE. - 2011, nr 6, s. 5-7

  62. Barańska, Jolanta
Pomoc dzieciom dyslektycznym : doskonalenie zmiękczania / Jolanta Barańska // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 12, s. I-IV

  63.   Barczak, Wioletta
Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc / Wioletta Barczak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 4, s. 206-210

  64.   Bednarek, Dorota
Rola układu wzrokowego w specyficznych trudnościach w czytaniu / Dorota Bednarek // PROBLEMY PORADNICTWAPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO. - 1999, nr 1, s. 75-81. - Bibliogr.
Typologia dysleksji, koncepcje neurofizjologiczne dot. jej podstaw.

  65.   Bednarek, Dorota
Neurobiologiczne podłoże dysleksji / Dorota Bednarek // PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY. - 1999, T.42, nr 1-2, s.17-26
Typy dysleksji.Rola lateralizacji skrzyżowanej.Dysleksja a układ wzrokowy.

  66.   Bentkowski, Piotr
Poczucie kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentkowski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 5, s. 29-32
Badania własne (2002-2003).

  67.   Bieleń, Barbara
Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 9, s. 532-537

  68.   Bobrowska, Aleksandra
Kolory w terapii dysortografii / Aleksandra Bobrowska // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 1, s. 24-26

  69.   Bocheńska, Magdalena
Ryzyko dysleksji / Magdalena Bocheńska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 9, s. 41-47
Symptomy dysleksji. Propozycje ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową,słuchową i rozwój ruchowy.

  70.   Bogdanowicz, Katarzyna
Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 1, s. 77-85
Porady dla nauczycieli.

  71.   Bogdanowicz, Katarzyna
Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 2, s. 81-93. -Bibliogr.
Wskazówki dla nauczycieli.

  71.   Bogdanowicz, Katarzyna
Dysleksja a nauczanie języków obcych. Cz.2. / Katarzyna Bogdanowicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 4, s. 111-122
Jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym.

  72.   Bogdanowicz, Katarzyna
W czepku urodzona, czyli portret szczęśliwej dyslektyczki / Katarzyna Bogdanowicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr4, s. 71-79
Doświadczenia własne dyslektyczki.

  73.   Bogdanowicz, Marta
Dysleksja-mistrzyni paradoksów / Marta Bogdanowicz // CHARAKTERY. - 2001, nr 1, s.36-38
Objawy dysleksji.

  74.   Bogdanowicz, Marta (1943- )
Dysleksja - realność i kontrowersje / Marta Bogdanowicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 57-75

  75.   Bogdanowicz, Marta
Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojwą-ocena stanu aktualnego i propozycja zmian w świetle reformysystemu edukacji / Marta Bogdanowicz // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 1999, nr 3, s. 217-226

  76.   Boryca, Teodora
Kontrola i ocena prac uczniów z dysfunkcjami / Teodora Boryca, Anna Wiertel-Kitlińska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 54-61
Kryteria pracy i oceniania dzieci dyslektycznych i z ryzykiem  dysleksji w klasach I-VI

  77.   Brągiel, Ewa
Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego / Ewa Brągiel // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2004, nr 1, s. 19-25
Sytuacja prawna ucznia dyslektycznego w szkole, formy pomocy terapeutycznej, sposoby ułatwienia nauki j. obcego.

  78.   Brejnak, Wojciech (1944- )
Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji (cz.II) / Wojciech Brejnak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 40-46

  79.   Brzezińska, Anna
Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki / Anna Brzezińska // EDUKACJA. - 2004, nr 2, s. 64-76. - Bibliogr.
Badania

  80.   Brzezińska, Anna
Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska// EDUKACJA. - 2004, nr 3, s. 23-35. - Bibliogr.

  81.   Brzezińska, Anna
Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska // EDUKACJA. - 2004, nr 4, s. 39-55. - Bbliogr.
Badania 301 dzieci - wychowanków przedszkoli.

  82.   Bulińska, Kinga
Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, nr 8/9, s. (14)-(15)

  83.   Bulińska, Kinga
Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska // LIDER. - 2005, nr 5, s. 27

  84.   Butryn, Danuta
Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania-uczenia się geografii i treści geograficznych w bloku przyrodniczym /Danuta Butryn // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 1999, nr 5, s. 272-275

  85.   Chmurzyński, Bogusław
Mnemotechniki w terapii dysortografii / Bogusław Chmurzyński // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 10, s.34-39

  86.   Cieszyńska, Jagoda
Dysleksja jako problem linearnych przekształceń / Jagoda Cieszyńska // POLONISTYKA. - 2009, nr 8, s. 18-23

  87.   Czaja, Natalia
Himalaje ortografii / Natalia Czaja // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2011, nr 2, s. 114-121

  88.   Czajkowska, Ewelina
Dysleksja wybór bibliografii z lat 2004-2007 / Ewelina Czajkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 7,s. 61-64

  89.   Czajkowski, Franciszek
Dysleksja jest wszędzie : co zatem robi twoja biblioteka? / Franciszek Czajkowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2002,nr 9, s. 15-17
Działanie placówek bibliotecznych na rzecz osób z dysleksją.

  90.   Czeszak-Godula, Maria
Rozpoznawanie dysleksji i udzielanie pomocy dzieciom w starszym wieku szkolnym / Maria Czeszak-Godula // WSZYSTKO DLASZKOŁY. - 2003, nr 2, s. 5-7
Zestawy ćwiczeń do pracy z dzieckiem dyslektycznym

  91.   Czeszak-Godula, Maria
Kiedy szukać pomocy? / Maria Czeszak-Godula // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 6, s. 45-47

  92.   Dąbrowska, Anna
Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce / Anna Dąbrowska // SZKOŁA SPECJALNA. - 2002, nr 4, s.229-235. - Bibliogr.
Programy komputerowe, adresy stron internetowych.

  93. Dąbrowska, Małgorzata
O dysleksji / Małgorzata Dąbrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 1, s. 35-40

  94.   Demczuk, Barbara
Czytanie naprzemienne sukcesywnie utrudnione / Barbara Demczuk // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 39-42
Omówienie metod treningu czytania ze szczególnym uwzględnieniem czytania naprzemiennego sukcesywnie utrudnionego.

  95.   Demczuk, Barbara
Metody treningowe dla dyslektyków / Barbara Demczuk // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 1, s. 65-68
Propozycja ćwiczeń.

  96.   Dickson, Renata
Ryzyko dysleksji / Renata Dickson // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 42-46
Przyczyny dysleksji.

  97.   Dobrołowicz, Justyna
Dysleksja czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu / Justyna Dobrołowicz // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2001/2002, nr 1, s. 7-14
Mechanizm powstawania trudności

  98.   Domagała, Aneta
Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji - możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym /Aneta Domagała, Urszula Mirecka // LOGOPEDIA. - 2001, T. 29, s. 151-167. - Bibliogr.
Symptomy dysleksji, zaburzenia lateralizacji a dysleksja rozwojowa, problemy terapii.

  99.   Domagała, Aneta
Standard postępowania logopedycznego w przypadku dysleksji rozwojowej / Aneta Domagała, Urszula Mirecka // LOGOPEDIA. - 2008, T. 37, s. 117-125

  100.   Domagała, Aneta
Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji - możliwości  i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym /Aneta Domagała,Urszula Mirecka // LOGOPEDIA. - 2002, T. 29, s. 169-172

  101.  Droździewicz, Krystyna
Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Droździewicz // PORADNIKBIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 4, s. 29-31

  102.   Dziędziura, Alina
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią / Alina Dziędziura // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, nr 3,s.50-52
Formy pracy terapeutycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  103.   Dziugieł, Mirosława
Dla kogo trudna matematyka? / Mirosława Dziugieł // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 7, s.407-409
Dzieci dyslektyczne i niepowodzenia w nauce matematyki; objawy trudności i przykłady ćwiczeń dla dzieci klas I-III

  104.   Elliot, Julian
Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliot, Maurice Place. - Warszawa : WSiP,2000. - S.202-225 : Dysleksja

  105.   Figat, Katarzyna
Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat // LIDER. - 2006, nr 10, s. 14-17

  106.   Frączak, Irena
Kilka wskazówek do pracy z dyslektykami / Irena Frączak // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 1, s. 68-70

  107.   Frączek, Irena
Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 7, s. 46-47
Wskazówki do pracy nauczyciela.

  108.   Gadomska, Elżbieta
Metodyczny wymiar postępowania terapeutycznego w zakresie usprawniania dysfunkcji rozwojowych dziecka dyslektycznego / Elżbieta Gadomska // MERITUM. - 2006, nr 1, s. 28-30

  109. Gibas, Edyta
Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? / Edyta Gibas // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 430-433

  110.   Glinka, Anna Magdalena
Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 3, s. 38-42

  111.   Górniak, Lidia
Ocenianie ortografii u dyslektyka / Lidia Górniak // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 3, s. 8-10

  112.   Grabowska, Anna (1948- )
Co z tą dysleksją ? / Anna Grabowska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 75-87

  113.   Grabska, Radosława
Dzieci dyslektyczne / Radosława Grabska // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 9, s. 6-7
Przyczyny występowania dysleksji, problemy dziecka dyslektycznego.

  114.   Grzelczyk, Małgorzata
Pracuję z dyslektykami / Małgorzata Grzelczyk // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 11, s. 14,15

  115.   Iskierka-Kasperek, Ewa
Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 101-108

  116.   Jałowiecka, Aneta
W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2008/2009,nr 3, s. 46-58

  117.   Jałowiecka, Aneta
Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 2, s. 54-60
Rodzice terapeutami.

  118.   Jałowiecka, Aneta
O dysleksji... optymistycznie / Aneta Jałowiecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2008/2009, nr 2, s. 29-37

  119. Jankowska, Mariola
Trudności w pisaniu i czytaniu / Mariola Jankowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 10, s. 19-23

  120.   Jałowiecka, Aneta
Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / AnetaJałowiecka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2009/2010, nr 3, s. 48-59

    121.   Jastrząb, Jadwiga
Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / JadwigaJastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 9, s. 3-10

    122.   Jastrząb, Jadwiga
Europejski tydzień świadomości dysleksji w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska //WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 12, s. I-III
Zawiera także konspekt lekcji dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (kl.VI).

    123.   Jastrząb, Jadwiga
Głoski dźwięczne i bezdźwięczne w języku polskim / Jadwiga Jastrząb, Agnieszka Boruszewska, Angelika Mrozik //WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 3, s. II-V
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową.

   124.   Jastrząb, Jadwiga
Gdy zabraknie pytań skończą się odpowiedzi, zniknie nadzieja : co sądzić o dysleksji? / Jadwiga Jastrząb //WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 10/11, s. I-II

    125.   Jastrząb, Jadwiga
Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CODZIEŃ. - 2010, nr 3, s. I-IV
  
    126.   Jastrząb, Jadwiga
Metodyka interdyscyplinarna u podstaw terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr4/5, s. I-V

   127.   Jastrząb, Jadwiga
Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz.II) / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CODZIEŃ. - 2003, nr 4/5, s. I-IV wkładka

   128.   Jastrząb, Jadwiga
Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz.I) / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CODZIEŃ. - 2003, nr 3, s. I-V wkładka
Założenia ogólne konstruowania programu terapii pedagogicznej, program N.C.Kepharta, M.Frostiga, V.Petersena, J. Calveya.

   129.   Jastrząb, Jadwiga
"Psychopedagogika stosowana" u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 1/2, s. I-III

   130.   Jastrząb, Jadwiga
Rozpoznanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009,nr 9, s. I-IV wkładka

   131.   Jastrząb, Jadwiga
Ryzyko dysleksji - wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska //WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 10/11, s. I-IV wkładka
Skala Ryzyka Dysleksji jako narzędzie diagnostyczne, postępowanie wobec dziecka z grupy "ryzyka dysleksji".
 
    134.  Jastrzab, Jadwiga
Scenariusz zajęc terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w poczatkowej nauce czytania i pisania, zakwalifikowanych do grupy ryzyka dysleksji / Jadwiga Jastrząb, Renata woźniak, Aneta Stokfisz-Ozdoba // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 1/2, s. I-III
 
   135.   Jastrząb, Jadwiga
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb, Izabela Pufa, Agata Winnicka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 4/5, s. II-VI

   136.   Jastrząb, Jadwiga
Świadomość dysleksji - psychoedukacja społeczeństwa / Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 4/5, s.16-19
Objawy i skutki specyficznych trudności w uczeniu się.
 
   137.   Jastrząb, Jadwiga
Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej /Jadwiga Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 6, s. I-IV

   138.  Jaworska, Ewa
Uczniowie z dysgrafią (rozmowa z rodzicami) / Ewa Jaworska // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 244-248 

   139.   Jędryszek-Geisler, Aleksandra
Uczeń z dysgrafią / Aleksandra Jędryszek-Geisler // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 39-41

   140.   Jurek, Anna
Języki obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową. Część I / Anna Jurek // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2004, nr 1, s.57-72
Wyniki badań.

    141.   Jurek, Anna
ABC dysleksji / Anna Jurek // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2004, nr 5, s. 18-40
Ogólne wiadomości o dysleksji.Błędy na przykładzie nauczania j.rosyjskiego.

   142.   Jurek, Anna
Patomechanizmy dysleksji / Anna Jurek // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2007, nr 3, s. 23-45
Omówienie różnych typów dysleksji, implikacje w uczeniu się języków obcych.

   143.   Kamińska-Holc, Katarzyna
Polonista a dysleksja / Katarzyna Kamińska-Holc // NOWA POLSZCZYZNA. - 2004, nr 3/4, s. 57-62

   144.   Kamińska-Holc, Katarzyna
Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka polskiego / Katarzyna Kamińska-Holc // NOWAPOLSZCZYZNA. - 2004, nr 5, s. 26-30

   145.   Kańtoch, Barbara
Praca korekcyjno kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000,nr 1, s.35-36

   146.   Kater, Joanna
Terapia dysleksji kolorami / Joanna Kater // PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO. - 2000, nr 1, s.60-66
Doświadczenia szkoły terapeutycznej w Warszawie.

  147.   Kazienko-Szczerbak, Marta
Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 33-42

  148.   Kempisty, Anna
Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 4, s. 20-21

  149.   Komorowska, Agnieszka
Zjawisko ryzyka dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie łódzkich szkół podstawowych / AgnieszkaKomorowska // KULTURA I EDUKACJA. - 2011, nr 3, s. 97-112

  150.   Korendo, Marta
Dysleksja problem cywilizacyjny / Marta Korendo // POLONISTYKA. - 2009, nr 8, s. 51-54

  151.   Kowalińska, Barbara
Dysleksja u dzieci / Barbara Kowalińska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 4, s. 35-37
Badania własne.

  152.   Kozak, Ewa
Dysleksja - diagnoza i terapia : ujęcie syntetyczne / Ewa Kozak // KULTURA I EDUKACJA. - 2004, nr 2, s. 87-92. -Bibliogr.

  153.   Kozak, Ewa
Diagnoza i terapia dysleksji / Ewa Kozak // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 6, s. 39-45
Objawy, terapia, uwagi dla nauczyciela.

  154.   Krasowicz-Kupis, Grażyna
Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 85-84

  155.   Kwaśniewska, Małgorzata
Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisani : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dziecidysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2007/2008, nr 2, s. 50-57

  156.   Leśniak, Janusz
Dysgrafia i dysortografia na lekcji języków obcych : uwagi praktyczne / Janusz Leśniak // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2006, nr 5, s. 177-178

  157.   Lewandowska, Dorota
Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2002,nr 5, s. 38-40
Doświadczenia nauczycielki nauczania zintegrowanego.

  158.   Lipińska, Katarzyna
Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // SZKOŁA SPECJALNA. - 2008, nr 2, s.  100-107

  159. Łapińska, Elżbieta
Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? / Elżbieta Łapińska, Mirosława Opalińska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003/2004, nr 3, s. 58-67

   160. Łyżwa, anna
Funkcjonowanie dziecka dyslektycznego w klasie szkolnej / Anna Łyżwa // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003.2004, nr 3, s. 55-57

  161. Maciarz, aleksandra
społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III / Aleksandra Maciarz, Ewa Dutka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2000, nr 5, s. 227-234

  162.   Matras, Wanda
Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // BIBLIOTERAPEUTA. - 2007, nr 4, s. 2-8

  163.   Matysek, Ewa
Dysfunkcje u dzieci : jak je rozpoznawać i jak im zaradzić? / Ewa Matysek // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 96-101

   164.  Miętka, Elżbieta
Problemy dzieci dyslektycznych i dysgraficznych / Elżbieta Miętka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 1999/2000, nr 3, s. 65-79

  165.   Mijakowska, Zofia
Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 7/8, s. 18-19

  166.   Miś, Teresa
Program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Teresa Miś // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 8, s.478-480

   167.  Mroczek, Dorota
Dysleksja w praktyce szkolnej / Dorota Mroczek, Ewa Podsiadło // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003/2004, nr 3, s. 50-54
Zasady postępowania z dyslektykiem.

   168.   Nodzyńska, Małgorzata
Chemia dla dyslektyków / Małgorzata Nodzyńska // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 6, s. 52-57
Utrudnienia w uczeniu się chemii spowodowane dysleksją.

   169.   Odowska-Szlachcic, Bożenna
Znaczenie diagnozy / Bożenna Odowska-Szlachcic // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 7, s. 44-49

   170.   Oszwa, Urszula
Dysleksji na ratunek / Urszula Oszwa // REMEDIUM. - 2001, nr 12, s. 8-9
Informacje dla rodziców dzieci z dysleksją rozwojową: jak może pomóc szkoła,organizacje(infolinia, strona www)

  171.   Oszwa, Urszula
Metody pracy z dysleksją / Urszula Oszwa // REMEDIUM. - 2001, nr 11, s. 10-12
Wskazówki dla nauczycieli i rodziców.

  172.   Oszwa, Urszula
W cieniu szkolnych możliwości / Urszula Oszwa // REMEDIUM. - 2001, nr 9, s. 10-12
Jak pomóc dziecku z dysgrafią

    173.   Pacut, Ewa
Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami / Ewa Pacut // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 1, s. 41-42
Jak postępować z dyslektykami i dyskalkulią na lekcjach matematyki.

   174.   Paszkiewicz, Aneta
Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 5, s. 50-56

   175.   Pawlak, Agnieszka
Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 10, s. 8-15

   176.   Pawłowska-Jaroń, Halina
Wykorzystanie komputerowego badania wzroku i słuchu w diagnostyce poziomu funkcji percepcyjnych warunkujących procesyczytania i pisania : porównianie wartości diagnostycznej programów Widzę, słyszę i Skali Ryzyka Dysleksji / HalinaPawłowska-Jaroń // SZKOŁA SPECJALNA. - 2009, nr 5, s. 346-357

  177.   Pelikan, Joanna
Program zajęć reedukacji dla uczniów klas IV-VI ze specyficznymi problemami w nauce / Joanna Pelikan // WSZYSTKO DLASZKOŁY. - 2011, nr 11, s.19-21

  178. Pliszka, Alina
Dysleksja a emocje / Alina Pliszka // WYCHOWAWCA. - 200, nr 5, s. 23

  179.   Podemska-Kałuża, Anna
Kształcenie językowe w perspektywie edukacji uczniów dyslektycznych / Anna Podemska-Kałuża // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2009/2010, nr 2, s. 88-96

    180.   Pomirska, Zofia
Czy niepowodzenia w czytaniu dotyczą tylko osób z dysleksją rozwojową? / Zofia Pomirska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 7-19

   181.   Pomirska, Zofia
Dysleksja a sprawność czytania uczniów klas szóstych / Zofia Pomirska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2004/2005, nr2, s. 7-18. - Bibliografia

    182.  Pomirska, Zofia
Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową / Zofia Pomirska // EDUKACJA MEDIALNA. - 2001, nr 2, s. 32-35

    183.  Pomirska, Zofia
Zastosowanie technik medialnych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych / Zofia Pomirska // ZESZYTY SZKOLNE. - 2002, nr 4, s. 109-114

  184.   Poświatowska, Monika
Praca z uczniem dyslektycznym / Monika Poświatowska // MATEMATYKA. - 2004, nr 2, s. 30-31

   185.   Raczyńska, Ewa
Dysleksja jest wszędzie / Ewa Raczyńska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 6, s. 7-10
Typologia dysleksji, pięciostopniowy system pomocy terapeutycznej opracowany w Polsce, akty prawne dotyczące uczniów z dysleksją, Polskie Towarzystwo Dysleksji.

   186.   Raczyńska, Ewa
Dysleksja jest wszędzie / Ewa Raczyńska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 11, s. 3-8
Propozycje książek i programów do wykorzystania w pracy bibliotekarza z dzieckiem dyslektycznym.

   187.   Rajewicz, Danuta
Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Rajewicz // POLONISTYKA. - 2007, nr 9, s. 55-60

  188.   Ratajek, Aneta
Zaburzenia koncentracji a ryzyko dysleksji / Aneta Ratajek // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2010/2011, nr 2, s. 23-32

  189.   Rączka, Katarzyna
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 6, s. 8-12

  190.   Rospierska, Dorota
W japońskiej szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja? / Dorota Rospierska // KWARTALNIKPEDAGOGICZNY. - 2007, nr 2, s. 31-38
Język japoński jest łatwiejszy dla osób z dysleksją, możliwe implikacje pedagogiczne.

  191.   Różańska, Anna Małgorzata
Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym / AnnaMałgorzata Różańska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2006, nr 5, s. 53-62

  192.   Sęcińska, Joanna
Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 2, s.44(108)-56(120)

  193.   Słowik, Alicja
Dysleksja podstępny wróg / Alicja Słowik // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 1, s. 13,14,15,16
Jak pomagać dyslektykowi.

  194.   Stępień, Anna
Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc / Anna Stępień // EDUKACJA MEDIALNA. - 2003, nr 2, s. 44-47
Programy "Dyslektyk", "Otrofrajda", "Samouczek ortograficzny", "Sposób na ortografię".

  195.  Strużyk, Łucja
Jabłoń Pani Ortografii : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci dyslektycznych / Łucja Strużyk // Życie SZKOŁY. - 2003, nr 2, s. 116-119

  196.   Sudykowska-Lazaj, Bogumiła
Dysleksja, problem współczesnej młodzieży (diagnozowanie przyczyn zjawiska i próba określenia sposobów radzenia sobiez trudnościami u dyslektyków) / Bogumiła Sudykowska-Lazaj, Danuta Duczmal-Szymik // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. -2004/2005, nr 1, s. 30-39

  197.   Surowaniec, Józef
Komputerowe wspomaganie terapii logopedycznej dzieci z dysgrafią i dysleksją / Józef Surowaniec ,Andrzej Szydełko //LOGOPEDIA. - 1999, [T.] 26, s.181-194

  198.   Szachniuk-Albowicz, Paulina
Dysleksja okiem pedagoga / Paulina Szachniuk-Albowicz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 42-44
Czym jest dysleksja, objawy "ryzyka dysleksji", profilaktyka, założenia programu terapii.

  199.   Szymaniak, Alina
Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji / Alina Szymaniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 6, s.374-376

  200.   Szymankiewicz, Elżbieta
Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 6, s. 32-35

  201.   Szymankiewicz, Elżbieta
Lepiej zapobiegać niż leczyć : dysgrafia / Elżbieta Szymankiewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 8, s. 44-46

  202.   Świątkiewicz-Trzcińska, Danuta
Uczeń z dysleksją w Internecie : zagrożenia i perspektywy rozwoju / Danuta Świątkiewicz-Trzcińska [i in.] //NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2011/2012, nr 1, s. 49-58

  203.   Wejner, Teresa
Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Teresa Wejner // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 1/2, s. 24-27

  204.   Werner, Iwona
Zastosowanie testu słów łańcuchowych i zdań łańcuchowych w grupie dyslektyków i osób dobrze czytających / IwonaWerner, Piotr Jaśkowski, Jan Ober // LOGOPEDIA. - 2001, T. 29, s. 93-105

  205.   Werner, Iwona
Zastosowanie testu słów łańcuchowych i zdań łańcuchowych w grupie dyslektyków i osób dobrze czytających / IwonaWerner, Piotr Jaśkowski, Jan Ober // LOGOPEDIA. - 2002, T. 29, s. 93-105

  206.   Wesołowska, Dominika
To nie jest lenistwo / Dominika Wesołowska // ERGO. - 2005, nr 1, s. 58-61
Symptomy, rady dla rodziców, sławni dyslektycy.

  207.   Weyna, Joanna
Analfabetyzm jako przykrywka / Joanna Weyna // ERGO. - 2005, nr 2, s. 60-63
Dyskusja wokół problemu dysleksji w szkołach.

  208.   Wiercioch, Urszula
Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami / Urszula Wiercioch // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 3, s. 29-33
Jak oceniać dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

  209.   Witkoś, Maria
Dziecko ryzyka dysleksji / Maria Witkoś // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 1, s. 18-23
Przyczyny dysleksji.Objawy dysleksji w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.

  210.   Wyględowska, Emilia
Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009,nr 5, s. 8-10

  211.   Wypych, Agnieszka
Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 95-100

  212.   Wypych, Agnieszka
Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 95-100

  213.   Wyżykowska, Emilia
Trudności uczniów z dysleksją na lekcjach chemii w gimnazjum / Emilia Wyżykowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 3, s.

  214. Zakrzewska, Barbara
Wyrazy maksi i wyrazy mini / Barbara Zakrzewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 1, s. 27-31

  215. Zakrzewska, Barbara
O metodzie wielofunkcjonalnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego / Barbara Zakrzewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 1, s. 13-19

  216. Zakrzewska, Barbara
Piszemy ortograficznie / Barbara zakrzewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 588-593
Propozycja ćwiczeń z ó niewymiennym dla dzieci dysortograficznych.

  217. Zawadowski, Jacek
Dysleksja a dyskalkulia / Jacek Zawadowski // NiM. - 2000, nr 36, s. 6-7


  źródła ; katalogi i kartoteki zagadnieniowe PBW w Nowym Sączu
zasięg : książki - od 1995-2011, artykuły z czasopism - od 2000- 2011


Nowy Sącz, styczeń 2012 r , oprac. Dorota Lenar

<-- powrót

 
Projektowanie stron internetowych