Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Dydaktyka wychowania przedszkolnego: zestawienie bibliograficzne / oprac. Beata Góra


Spis treści:

I. Formy pracy z dziećmi w przedszkolu, poz. 1-60
II. Metody pracy z dziećmi w przedszkolu, poz. 61-108
III. Programy pracy w przedszkolu, poz. 109-133
IV. Komputery i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi w przedszkolu, poz. 134-152
V. Planowanie pracy dydaktycznej, poz. 153-164
VI. Przygotowanie zajęć, poz. 165-172
VII. Środki dydaktyczne, poz. 173-180
VIII. Praca z dziećmi sześcioletnimi. Przykłady zajęć, poz. 182-286


I. Formy pracy z dziećmi w przedszkolu.

1. Bazik Danuta : Wycieczka do Zalipia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 305-306
Zapoznanie dzieci ze sztuką ludową własnego regionu.

2. Bierwiaczonek-Polak Irena, Gajec Alina : Wprowadzanie dzieci w świat sztuki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 5, s. 306-308
Różne formy prac plastycznych.

3. Bogdan Renata, Oleszkowicz Halina : "Mam w przyrodzie przyjaciela - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi" : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola. [Cz. 2] // AURA. - 2003, [nr] 6, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 10, s. [1]-3

4. Bogdan Renata, Oleszkowicz Halina : "Mam w przyrodzie przyjaciela - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi" : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // AURA. - 2003, [nr] 5, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 9, s. 7-8
Projekt jest adresowany do dzieci sześcioletnich. Podróż ekologicznym pociągiem do krainy wiedzy o przyrodzie.

5. Brzostowska Elżbieta : U progu przedszkola // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 4, s. 15
Proces adaptacji dziecka w przedszkolu.

6. Bulanda Renata : Szukamy i tropimy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 40-42
Zabawa tropiąca - forma zapoznawania dzieci z nowymi literami - klasa 0. Zabawa z literą N.

7. Chodorowska Monika : Zajęcia w zróżnicowanej grupie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 42-46
Sposoby pracy z dziećmi w przedszkolu integracyjnym. Zajęcia w grupkach, plany aktywności, plany edukacyjne.

8. Dąbrowska Regina : Kraków - poznawany umysłem i sercem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 6, s.357-362
Różne formy pracy wzbogacające wiedzę dzieci o mieście w którym mieszkają.

9. Dobkowska Maja : O dobrej współpracy z rodzicami przedszkolaków // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2007, [nr] 4, s.108-112
Formy kontaktów rodzic - nauczyciel.

10. Drewnik Bronisława, Knapik Agnieszka : Zabawy w teatr // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 37-40
Tygodniowy plan działań do wystawienia przedstawienia. Pomysł zrealizowany w grupie integracyjnej 5-latków.

11. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Przymus czy swoboda w przedszkolu? // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 14-19
Organizacja pracy edukacyjnej w przedszkolu.

12. Ficek Danuta : Czy wizyty w muzeum mogą być ciekawe? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 4, s. 22[214]-23[215]
Wycieczki dzieci do muzeum, okazją do poznania legend, tradycji i obrzędów własnego regionu.

13. Frischmann Sławomir : Przedszkole w przepisach : zajęcia dodatkowe w świetle przepisów oświatowych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 10, s. 12-15
Przedstawienie prawnych możliwości organizowania, finansowania i prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych.

14. Frydrych Regina : W Krainie Uśmiechniętej Książki : konkurs zagadek // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2000, nr 12, s. 31-32
Dla dzieci przedszkolnych.

15. Gawryluk Krystyna : Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2005, [nr] 4, s. 32-33
M.in. ,,burza mózgów'', ,,mapa pojęciowa'', ,,drama''.

16. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Jak przebiega proces uczenia się dzieci. Cz. 3 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 138-142
Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. Prowadzenie w przedszkolu zajęć na sposób szkolny.

17. Gryń Alina, Polcyn Katarzyna : Bawimy się w malarzy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s.116-117
Formy pracy przybliżające dzieciom kontakt z dziełem sztuki.

18. Grzemska Elżbieta, Frąszczak Elżbieta : Przedszkolak będzie uczniem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 52(436)-53(437)
Współpraca przedszkola ze szkołą.

19. Iluk Jan : Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 48-59
Jak efektywnie uczyć małe dzieci języków obcych ? Podstawy teoretyczne - koncepcje nauczania języków obcych w przedszkolu. Kryteria wyboru tekstów, aspekty metodyczne podawania tekstu, utrwalanie materiału.

20. Jantas Marzena : Umiem czytać i liczyć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 47-48
Propozycje "kart pracy" dla przedszkolaków, które służą sprawdzeniu wiedzy i określeniu stopnia opanowania umiejętności przez dzieci.

21. Jezierska Jadwiga, Rudnik Ewa : Zielone przedszkole w Karwi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s. 371-372
Wyjazd do Karwi w ramach Zielonego Przedszkola.

22. Kamecka Ewa : Praca z sześciolatkiem... od A do Z // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 37(357)-43(363)
Jakie muszą być spełnione warunki, aby dziecko mogło przyswajać wiedzę: akceptacja, bezpieczeństwo, ciekawość, czas, doskonałość, ekspresja, fantazja, humor, motywacja, jawność celów i planów.

23. Kos Barbara : Współpraca z nadleśnictwem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 1, s. 54(54)-56(56)
Wycieczka, której celem było poznanie pracy leśniczego.

24. Kozyra Mirella : Z ekologią w przedszkolu za pan brat // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 6, dod. s. VI-VIII
Przykładowe zadania z turnieju jaki odbywa się co roku pod hasłem "Ten piękny tajemniczy świat".

25. Kubacka Jolanta : Dogoterapia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 55-56
Opis przebiegu zajęć z dogoterapii.

26. Kubik Anna : Spotkania adaptacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 41(425)-43(427)
Jak ułatwić adaptację dziecku w przedszkolu. Różne formy pracy.

27. Kucy Iwona : Uczę się od dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 7, s. 46-48
Praca z dziećmi trzy- i czteroletnimi w przedszkolu.

28. Kuligowska Anna : Cudze chwalicie, swego nie znacie... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 8, s. 21[469]-23[471]
Wycieczka przyrodnicza do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

29. Kuziak Maria, Dudkowska Bożena : Przedszkolne spotkania // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s. 31
Formy współpracy ze środowiskiem prowadzone przez przedszkole. Współpraca z policją, górnikami, pocztą, leśniczym..

30. Lewandowska Anita, Perykasza Maria : Drugi krok przedszkolaka // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 20-21
Program szkoleniowy "Przedszkolaki - krok drugi". Praca z dziećmi 6-letnimi wokół zagadnień związanych z zasypianiem przyrody na okres zimy.

31. Luboińska Jolanta : Niemożliwe stało się możliwe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 50(114)-51(115)
Jak pracować z dziećmi upośledzonymi nad układem tanecznym w kółku teatralno-muzycznym.

32. Łęgowska Barbara, Ramska Mirosława, Słopień Iwona : Lepiej poznać, lepiej chronić // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 556-558
Wycieczki do lasu i parku okazją do zdobywania wiedzy przyrodniczej.

33. Makarowska Olga : Wierszyki na zajęciach z języka rosyjskiego w grupie dzieci w wieku przedszkolnym // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2000, nr 6 (numer specjalny), s.132-135

34. Minczakiewicz Elżbieta M. : Bajka o instrumentach muzycznych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 60-61
Zaznajomienie dzieci z terminami muzycznymi, instrumentami oraz rozbudzanie zainteresowań.

35. Niewiarowska Katarzyna : Pierwsze kontakty // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 38(422)-40(424)
Adaptacja dziecka w przedszkolu. Dni otwarte dla rodziców.

36. Organizujemy przyjęcie dla gości // AURA. - 2006, [nr] 12, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 147, s. 8
Scenariusz zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przedruk z książki pt. Wspólnie z dziećmi : o wspieraniu rozwoju małego dziecka / pod red. Haliny Mazur [i in.]. Łódź, 2005.

37. Papierkiewicz Bożena : Przygotowanie przedszkolaków do Świąt Bożego Narodzenia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 12, dod. s. II-III
Scenariusz zajęć pt. Nadchodzi zima - zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.

38. Piotrowska-Skrzypek Małgorzata : A my się bawimy po francusku - rymowanki, wierszyki i piosenki dla przedszkolaków i młodszych uczniów // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2000, nr 6 (numer specjalny), s.127-131

39. Pokropska Grażyna, Dzik Jolanta : Reportaż z Dnia Czyściocha // LIDER. - 2004, nr 7/8, s. 18-19
Turniej rodzinny promujący zdrowy styl życia wśród przedszkolaków i ich rodziców.

40. Przewłoka Izabela : Toruń pachnie piernikami // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 7, s. 39-40
Wizyta w Muzeum Piernika, samodzielne wykonywanie przez dzieci pierników w Muzeum i w przedszkolu.

41. Ryglewicz-Pełka Stanisława : Wizyta w ogrodzie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.236-237
Różne formy pracy przybliżające dzieciom świat przyrody.

42. Siejak Marzena : Zabawy z tekstem literackim // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 38-42
Prezentacja doświadczeń związanych z wykorzystywaniem na zajęciach przedszkolnych literatury dziecięcej.  Propagowanie czytania, konkursy literacko-plastyczne, zabawy w teatr, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze lub grafomotoryczne.

43. Sławińska Małgorzta : Powiedz mi swoje imię // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 4, s. 225-227
Ćwiczenia i zabawy z zastosowaniem imion własnych.

44. Sobotko Ewa : Przygoda z radiem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s. 49[625]-51[627]
Wizyta dzieci w rozgłośni radiowej.

45. Stanik Małgorzata : Mandala jako sztuka i zabawa // NAUCZANIE POCZĄTKOWE . - 2004/2005, nr 3, s. 60-63
Mandala jako sposób na odnalezienie wewnętrznej harmonii.

46. Szurkowska Beata : Przygoda w Bałwankowie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 1, s. 32[32]-37[37]
Scenariusz przedstawienia Przygoda w Bałwankowie.

47. Szymala Renata : Zaczarowane miasteczko // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.45-47
Dzień Ziemi w przedszkolu. Spotkanie z rodzicami.

48. Tartas Teresa : Dlaczego baśń? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 2, s. 94-96

49. Tyza Anna : Wycieczki - tradycja naszego przedszkola // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s. 30-31
Wycieczka jako forma obcowania przedszkolaka z przyrodą i poznawania miejsca zamieszkania, regionu.

50. Usielska-Ptaszek Hanna : Przedszkolny Ośrodek Twórczości Teatralnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 34-36
Prezentacja przedsięwzięć nauczycielskiego teatru, mających na celu propagowanie idei edukacji teatralnej w przedszkolach, poszukiwanie nowych rozwiązań scenicznych oraz rozwijanie kreatywności u dzieci.

51. Walańska Lidia : Ominą ścieżkę mrówek... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 561-563
Program, którego celem jest stworzenie sytuacji i możliwości sprzyjających poznawaniu świata przyrody.

52. Walczak Dorota : Motylowe drzewo czy drzewiasty motyl // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 8, s. 25(473)-27(475)
Przykłady zadań rozwijających u dzieci wyobraźnię i twórcze myślenie.

53. Węclewska Bogusława, Wierzbicka Ewa : Wycieczka do Bolimowa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.54-55

54. Witkowska Maria : Metody przygotowujące przedszkolaków do nauki pisania w szkole // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 1/2, dod. s. I-IV
Jak aktywizować przedszkolaki do nauki pisania. Przykładowe scenariusze zajęć.

55. Wojciechowska Mirosława : Poznajemy zasady ruchu drogowego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.421-424
Różne formy pracy przygotowujące dziecko do uczestnictwa w ruchu drogowym.

56. Zielony certyfikat II stopnia : edukacja ekologiczna w przedszkolu. [Cz.] 2 // AURA. - 2009, [nr] 4, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 176, s. 6-7
Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego "Żyj z przyrodą w zgodzie", autorskiego programu promującego zdrowie "W poszukiwaniu strażników zdrowia" oraz akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych.

57. Zielony certyfikat II stopnia : Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku. [Cz. 1] . - (Edukacja ekologiczna w przedszkolu) // AURA. - 2009, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 175, s. 1-3
Zajęcia i realizacja działań mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród wychowanków przedszkola.

58. Zielony Certyfikat II stopnia : Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą" w Inowrocławiu. [Cz.] 3 . - (Edukacja ekologiczna w przedszkolu) // AURA. - 2009, [nr] 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 177, s. 4-6
Edukacja ekologiczna w Niepublicznym Przedszkolu "Pod Tęczą" w Inowrocławiu.

59. Zubilewicz Barbara : Wyprawy do teatru "Guliwer" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 8, s. 56(504)-58(506)
Całoroczny cykl spotkań teatralnych. Tworzenie własnego teatrzyku.

60. Żerko Aleksandra : Dni twórczej aktywności dzieci -W pałacu Królowej Śniegu : ferie zimowe w Przedszkolu w Chodzieży // KLANZA W CZASIE WOLNYM. - 2005, nr 2, s. 14-19
Program ferii zimowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

II. Metody pracy z dziećmi w przedszkolu.

61. Bartodziej Danuta : Innowacja - drogą do podwyższenia jakości pracy przedszkola // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 9, s. 51-53
Stworzenie kącików zainteresowań.

62. Bochno Ewa : Patrz i słuchaj - jesteś przedszkolakiem! // EDUKACJA I DIALOG. - 2000, nr 2, s.12-15
Dialog między nauczycielem a dzieckiem. Możliwości indywidualizowania metod i form pracy z dziećmi różniącymi się poziomem rozwoju.

63. Brzeska Małgorzata, Woźniak Małgorzata : Na hali : zabawy relaksacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 44-46
Zajęcia otwarte dla nauczycieli z zakresu muzykoterapii wg modelu rekreacji muzyczno-ruchowej Macieja Kieryło. Wprowadzenie metody Carla Orffa. Przykłady zabaw.

64. Celmer Agata : Czy można w przedszkolu uczyć inaczej? // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 1/2, dod. s. I-V
Korygowanie problemów, stosowanie metod nauczania w pracy z dziećmi mającymi trudności w przyswajaniu wiedzy. Kwestionariusze ankiet dla dziecka i rodziców.

65. Ciechańska Magdalena : Proste figurki do teatrzyku // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2004, nr 1, s. 16-18
"Teatr na Stole" - prezentacja prostych przedstawień, z udziałem figurek własnej roboty, bez konieczności budowy parawanu czy kurtyny.

66. Dittfeld Bożena : Zróbmy to wspólnie, czyli aktywne metody pracy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 42-44
Przykłady technik aktywizujących w przedszkolu: collage, burza mózgów, prawda-fałsz, portfolio, drama. Techniki wspierające działania wychowawcze dzieci starszych: pro-contra, drzewo decyzyjne, graffiti, akwarium, projektowanie.

67. Duraj-Nowakowa Krystyna : Skuteczność modelowania systemowego metod nauczania-uczenia się. Odniesienia do pedagogiki przedszkolnej // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 4/5, s.3-7
Modelowanie systemowe na gruncie pedagogiki przedszkolnej.

68. Dzik Jolanta : Przedszkole a twórczy rozwój dziecka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 3, dod. s. XI-XII
Na podstawie przykładu omówiono tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej postawy dziecka przez nauczycieli.

69. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Przymus czy swoboda w przedszkolu? // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 14-19
Organizacja pracy edukacyjnej w przedszkolu.

70. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Jak przebiega proces uczenia się dzieci. Cz. 3 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 138-142
Organizacja uroczystości i zajęć dydaktycznych. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. Prowadzenie w przedszkolu zajęć na sposób szkolny.

71. Gubańska Agnieszka : Język migowy w przedszkolu // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 6, s. 65-67
Daktylografia - ćwiczenie sprawności palców, mięśni dłoni i nadgarstka.

72. Iluk Jan : Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 48-59
Jak efektywnie uczyć małe dzieci języków obcych ? Podstawy teoretyczne - koncepcje nauczania języków obcych w przedszkolu. Kryteria wyboru tekstów, aspekty metodyczne podawania tekstu, utrwalanie materiału.

73. Jacewicz Katarzyna, Kmita Monika : Kraj naszych sąsiadów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 56-57
Wymiana kulturowa między przedszkolem w Polsce i w Niemczech. Warsztaty metodyczne "Metody aktywne w pracy z małym dzieckiem".

74. Jankowska Elżbieta : W świecie prawdziwych wartości - obcowanie z literaturą // GRUPA I ZABAWA. - 2002, nr 1/2, s. 4-8
Wykorzystywanie tekstu literackiego w przedszkolu.

75. Jąder Mariola : Pory roku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 39-42
Metoda projektów - forma pracy z dziećmi sześcioletnimi. Przebieg i organizacja projektu.

76. Kalka Dorota, Łockiewicz Marta : Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 14-[19]
Założenia Metody Dobrego Startu przystosowane do poziomu najmłodszych grup przedszkolnych.

77. Kamecka Ewa : Praca z sześciolatkiem... od A do Z // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 37(357)-43(363)
Jakie muszą być spełnione warunki, aby dziecko mogło przyswajać wiedzę.

78. Kamińska Krystyna : Zainteresowanie światem innych kultur // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 10-14
Zabawy dydaktyczne, ruchowe, schematy zajęć w przedszkolu. Rozwijanie aktywności dzieci, ich zainteresowań i ciekawości.

79. Karwowska-Struczyk Małgorzata : Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz.1 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.206-210
Zagospodarowywanie czasu dziecka przez nauczyciela. Metodologia obserwacji dziecka. Metodologia obserwacji zachowań nauczyciela.

80. Karwowska-Struczyk Małgorzata : Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz.2 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.263-268
Jaką aktywność proponuje dzieciom nauczyciel a jaką aktywność przejawiają dzieci.

81. Kościelniak Anna, Szwajkajzer Mirosława : Jak zapewnić dzieciom sukces? // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 7, s. 18-26
Prezentacja programu do zrealizowania w grupie dzieci 6 letnich. Metoda Ireny Majchrzak, Naturalny Model Nauki Języka, Program M. Frostig, ćwiczenia sprawności manualnej, Metoda P. Dennisona oparta na kinezjologii edukacyjnej.

82. Kozłowska Anna, Grzywacz Agnieszka : // Mokotowska "15" : spotkanie Małej Unii Europejskiej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 5, s. 16-17
Wymiana doświadczeń, pomysłów i rozwiązań stosowanych w celu przybliżenia dzieciom przedszkolnym wiedzy o Polsce i krajach UE.
83. Łągiewka Jadwiga : Spotkanie z piratem Rabarbarem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 3, s.165-166
Przykład zajęć z wykorzystaniem elementów dramy.

84. Maksymiuk-Jankiewicz Jolanta, Taracha Anna : Drama i teatr // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 48(112)-50(114)
Zasady pracy z dramą. Przygotowanie inscenizacji.

85. Muchacka Bożena : O stymulowaniu aktywności poznawczej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.387-390
Badania dotyczące struktury wiedzy dzieci sześcioletnich.

86. Nawrocka Barbara : Edukacja sześciolatków : zabawa z trójkątem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 31-32
Zajęcie z zastosowaniem metody aktywizującej w pracy z dziećmi w klasie "0".

87. Nawrot Cecylia Mirela : Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 11, s. 51-53

88. Niewińska Barbara : Zimowe eksperymenty sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 32-34
Zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy. Właściwości lodu, co to jest szron, dlaczego ziemia zamarza. Zajęcia z zastosowaniem eksperymentu.

89. Olkusz Jolanta : Podania i legendy w edukacji regionalnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 5-8, 10-12, 14
Formy i metody przekazywania legend. Wartości wychowawcze i kształcące legend i podań.

90. Pamuła Małgorzata : Europejskie portfolio językowe dla przedszkolaków jako instrument kontroli i oceny oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2005, nr 6, s. 52-55

91. Pamuła Małgorzata, Rzyska Joanna, Zazula Maja : Moje pierwsze europejskie portfolio językowe : Europejskie portfolio językowe dla przedszkolaków // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2005, nr 5, s. 25-28
Polski model Europejskiego portfolio językowego dla przedszkolaków. Wdrażanie do uczenia się i samooceny.

92. Parczewska Teresa : Co dzieci sześcioletnie wiedzą o pracy i jakie mają marzenia? // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 7/8, s. 24-27
Wychowanie dziecka przez pracę i do pracy. Zaspakajanie potrzeby aktywności przejawiającej się w działaniu - w zabawie i pracy (wiek przedszkolny). Wyniki badań przeprowadzonych przez studentów Pedagogiki Przedszkolnej.

93. Pilch Ewa : Razem jest lepiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 37-38
Znaczenie wartości: miłość i przyjaźń w życiu dzieci. Zalety współpracy. Praca z dziećmi sześcioletnimi. Zabawy integrujące - scenariusz zajęć.

94. Sieńczewska Małgorzata : Metoda projektów w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 14-19

95. Skura Małgorzata, Lisicki Michał : Przepis na sukces pedagogiczny // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 27-29
Zabawa - przejaw aktywności dzieci w przedszkolu.

96. Sosnowska Elżbieta : Humor jest dobry na wszystko... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 29-34
Metody aktywizujące, oparte na śmiechu i humorze w pracy z dziećmi uczęszczającymi pierwszy rok do przedszkola. Przykłady zajęć. Wykorzystanie do pracy technik dramy, etiudy pantomimicznej, rozmowy, prezentacji w formie rysunku swoich wrażeń, emocji. Scenariusz dramy "W krainie Papierowych Pióropuszy".

97. Styczyńska Marianna : Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 46-48
Oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne. Rola nauczyciela przedszkola.

98. Suska Kazimiera : Dziecko zdolne w przedszkolu // NOWE W SZKOLE. - 2002, [nr] 3, s. 2-4
Praca z dzieckiem zdolnym jako stymulowanie rozwoju.

99. Szatkowska Katarzyna : W krainie Papierowych Pióropuszy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 36-39
Propozycje różnych metod pracy z dzieckiem przedszkolnym sprawiającym trudności wychowawcze.

100. Szoć Krystyna : Kolorowy świat : stymulowanie rozwoju dzieci specjalnej troski poprzez działania plastyczne // GRUPA I ZABAWA. - 2002, nr 1/2, s. 67-69
Propozycje zajęć w przedszkolu specjalnym.

101. Twardowski Andrzej : Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 4, s. 3(195)-9(201)
Strategie nauczania najczęściej stosowane przez dorosłych, rodziców w relacjach z dziećmi od 0 do 6 lat. Koncepcje psychologiczne i pedagogiczne.

102. Tyralska-Wojtycza Elżbieta : Wychowanie ekologiczne w przedszkolu // AURA. - 2006, [nr] 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 137, s. [1]-4
Rozważania terminologiczne. Realizacja edukacji ekologicznej, by była ona spójna z koncepcją "edukacji dla XXI wieku". Przykładowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

103. Uszyńska-Jarmoc Janina : Metody wspierania aktywności edukacyjnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 9, s. 3(515)-11(523)
Działania nauczyciela wspierającego rozwój dziecka. Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci.

104. Walczak Dorota : Motylowe drzewo czy drzewiasty motyl // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 8, s. 25(473)-27(475)
Przykłady zadań rozwijających u dzieci wyobraźnię i twórcze myślenie.

105. Witek Dorota : Skuteczność metod wychowania // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 8, s. 20-23
Metody pracy z dziećmi przedszkolnymi, które prowadzą do rozwoju osobowości dziecka.

106. Witkowska Maria : Drogi kształcenia postaw twórczych przedszkolaków // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 4/5, s. 16-17
Przedstawiono metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym mające rozwinąć ich postawy twórcze.

107. Wójcik Wanda : Optymalizacja pracy nauczycielek przedszkoli przez systemowy dobór treści i zajęć dydaktycznych. Cz. 2 // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 6, s. 10-13
Optymalizacja pracy nauczycielek przez wybór i przestrzeganie zasad pedagogicznych. Analiza wyników badań.

108. Wygotski na nowo // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2007, nr 5, s. 16-19
Teoria Lwa Wygotskiego dotycząca uczenia się dzieci przedszkolnych.

III - Programy pracy w przedszkolu.

109. Andrzejewska Jolanta : Konferencja naukowa "Przedszkole przyszłości" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 8, s. 52(500)-55(503)
Przedstawienie propozycji programowych i organizacyjnych edukacji małego dziecka.

110. Barańska Ewa : Refleksje na temat przedszkolnych programów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 7, s. 4(388)-9(393)
Jakie zdania wychowania przedszkolnego wyznacza prawo oświatowe? W jaki sposób programy pomagają nauczycielowi w poznawaniu dziecka i wspieraniu jego rozwoju?

111. Brańska Ewa : Jakie programy w edukacji przedszkolnej? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2009, nr 9, s. 4-8

112. Brańska Ewa : O programach dla przedszkoli // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 4-9
Jak opracować program autorski. Prezentacja wybranych programów.

113. Chełminiak Anna : Przedszkole bez zabawek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 3, s. 55 (183)-57 (185)
Realizacja programu " Przedszkole bez zabawek". Przykłady zabaw.

114. Jankiewicz Tatiana : [i in.] Autorski program Przedszkola nr 10 w Malborku // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2004, nr 6, dod. "Z Nauczycielskiej Teczki" s. 1-3
W materiale scenariusze zajęć adaptacyjno-integracyjnych.

115. Klasy 0-3 : podstawa programowa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 7, s. 43(431)-54(438)
Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego.

116. Kowalczuk Piotr : Edukacja elementarna // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2006, nr 10, s. [20], 19
Podstawa edukacji elementarnej (luty 2006 r.) - pierwszy etap kształcenia ogólnego dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

117. Kowalewska Jolanta : Budowanie systemu wartości w programie wychowania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 398-400
Zadania programowe Przedszkola nr 68 we Wrocławiu.

118. Kozłowska Elżbieta : Program ,,Przedszkolaki - krok pierwszy" - nowy etap pracy pedagogicznej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 3, s.145-147
Ocena wdrożonego programu.

119. Kręc Agnieszka : Bezpieczny przedszkolak : program autorski wychowania komunikacyjnego "Bądź bezpieczny na drodze" // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2003, nr 4, s. 8-9

120. Kujawska Iza : Scalanie rozproszonego // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2006, nr 17/18, s. 13
Prezentacja projektu nowej podstawy programowej edukacji elementarnej.

121. Lewandowska Anita, Perykasza Maria : Zły wpływ ukrytego programu // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 2, s. 35-38
Analiza ukrytego programu w przedszkolu.

122. Pacholicka Danuta : Możliwości wyboru programów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 3, s. 139-140
123. Piotrowska Małgorzata : Cudze chwalicie, swego nie znacie... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 46-49
Cele, charakter oraz realizacja programu edukacji regionalnej dla 5- i 6-latków - "Łuków - moje miasto, mój dom, moja mała ojczyzna".

124. Pleskot Mirosława : Zaproszenie do Bajkolandii... czyli jak uczyć słuchania // MERITUM. - 2008, nr 2, s. 43-46
Realizacja modułu o nazwie ''Program literacki'' z programu edukacyjnego ''Klucz do uczenia się'', przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-7 lat.

125. Podsiadła Anna, Różycka Anna : Bezpieczne ulice // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 41-43
Prezentacja programu przygotowanego dla przedszkolaków z Puław w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

126. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (fragmenty) // LIDER. - 2008, nr 11, s. 15
Cele i zadania przedszkola.

127. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia // DZIENNIK USTAW. - 2009, nr 4, poz. 17
Warunki, jakie muszą spełnić dopuszczane do użytku szkolnego programy nauczania i podręczniki.

128. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół // DZIENNIK USTAW. - 2009, nr 4, poz. 17
Postawa programowa dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wych. przedszkolnego. Podstawa programowa dla szkół podstawowych. Klasy I-III - treści nauczania.

129. Rychal Aneta Joanna : Jak tworzyć programy autorskie? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 2, s. 78-79

130. Stecz Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji.


131. Zielony certyfikat II stopnia : edukacja ekologiczna w przedszkolu. [Cz.] 2 // AURA. - 2009, [nr] 4, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 176, s. 6-7
Realizacja programu "Żyj z przyrodą w zgodzie", autorskiego programu promującego zdrowie "W poszukiwaniu strażników zdrowia" oraz akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych.

132. Zielony Certyfikat II stopnia : Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą" w Inowrocławiu. [Cz.] 3 . - (Edukacja ekologiczna w przedszkolu) // AURA. - 2009, [nr] 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 177, s. 4-6
Edukacja ekologiczna wdrażanie programu "W poszukiwaniu tęczy", który dotyczy wszechstronnego rozwoju przedszkolaka. Realizacja zadań takich jak: nowa aranżacja terenu przedszkolnego, założenie oazy zieleni.

133. Żerko Aleksandra : Dni twórczej aktywności dzieci -W pałacu Królowej Śniegu : ferie zimowe w Przedszkolu w Chodzieży // KLANZA W CZASIE WOLNYM. - 2005, nr 2, s. 14-19
Program ferii zimowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

IV - Komputery i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi w przedszkolu


134. Adamiak Władysława : Komputerowe programy dla dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 177-178
,,Klik uczy czytać". ,,Moje pierwsze ABC".

135. Antas Ewa, Sułkowska Jadwiga : Zajęcia i zabawy pięciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 166-168
Przykłady zajęć.

136. Chmielewska Komputer uczy i bawi : programy edukacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 420-421

137. Flajszer Aleksandra : Atrakcyjne zajęcia z komputerem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 47-48
Zajęcia dla dzieci przedszkolnych.

138. Fegon Mariola, Monasterska Renata : Uczymy się z "Klikiem" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 296-298
Przykładowe scenariusze zajęć z zastosowaniem komputera.

139. Fura Ewa : Mysz i ja : przygoda z komputerem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 5, s. 25[281]-28[284]
Scenariusze zajęć z zastosowaniem komputera.

140. Gajek Elżbieta : Elektroniczny słownik obrazkowy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 1, s. 35(35)-37(37)
Praca z programem Klik uczy angielskiego. Przedstawiony sposób pracy z jedną grupą przedmiotów.

141. Gajek Elżbieta : Nauka języka z komputerem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 5, s. 46[302]-47[303]
Zastosowanie programu "Klik uczy angielskiego" do nauki języka w przedszkolu.

142. Kasperek Małgorzata : ,,Hajduk żywiecki" - nasz program komputerowy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 157
Zastosowanie komputera w nauce czytania.

143. Kaszulanis Magdalena : Multikid, czyli kto? // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2007, nr 40, s. 14
Edukacja multimedialna w przedszkolach.

144. Kołacz Marcin, Żuchelkowska Krystyna : Dydaktyczny kontekst edukacji przedszkolnej wspomaganej komputerem // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 12, s. 10-13

145. Kowal Joanna : "Zimowy spacer" - przygoda z komputerem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 2, s. 110-111
Scenariusz zajęć z zastosowaniem komputera - utrwalenie liczebników głównych i porządkowych w zakresie 5.

146. Makowiak Teresa : Spotkanie z komputerem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 298-299
Scenariusz zajęć z zastosowaniem komputera.

147. Marciniak Alicja : Mój tata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s. 351-352
Scenariusz zajęć z zastosowaniem komputera, wprowadzenie litery A.

148. Marczak Małgorzata : Zabawy na łące : prezentacja multimedialna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 301-303
Konspekt zajęć - kształtowanie umiejętności czytania z zastosowaniem multimediów.

149. Różycka Urszula, Politowicz Anna : Z komputerem na ty // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 155-156
Praca z komputerem w przedszkolu.

150. Sambok Jolanta : Komputer w przedszkolu : propozycja zajęć // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 7/8, dod. s. VII-VIII
Scenariusz zajęć. Temat: Zabawy z literą "W" i "w".

151. Smentoch Katarzyna, Rosenkranz Mariola : Pierwsze spotkanie z informatyką // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 8, s. 495-498
Zajęcie z komputerem. Scenariusz zajęć.

152. Żuchelkowska Krystyna, Gładyszewska Maria : Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 9, s. 6-10
Edukacja informacyjna w przedszkolu - wdrażanie do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i informacji. Zasady organizacji edukacji przedszkolnej. Przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru mediów.


V - Planowanie pracy dydaktycznej.

153. Antas Ewa, Sułkowska Jadwiga : Z nadejściem zimy... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 10, s. 611-615
Propozycje tematów zajęć z czterolatkami, pięciolatkami i sześciolatkami . Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi. Ochrona zwierząt i ptaków w czasie zimy.

154. Bogdan Renata, Oleszkowicz Halina : "Mam w przyrodzie przyjaciela - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi" : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // AURA. - 2003, [nr] 5, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 9, s. 7-8
Projekt jest adresowany do dzieci sześcioletnich. Podróż ekologicznym pociągiem do krainy wiedzy o przyrodzie.

155. Cierniak Beata, Lorenc Małgorzata, Masztalerz Elżbieta : Adwentowe oczekiwania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 10, s. 604-605
Propozycje tematów zajęć na każdy dzień adwentu dla dzieci sześcioletnich.

156. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Przymus czy swoboda w przedszkolu? // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 14-19
Organizacja pracy edukacyjnej w przedszkolu.

157. Grunerg Róża : Roczny plan pracy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 151-153
Konstruowanie rocznego planu pracy - struktura planu.

158. Grzechowiak Dorota : Ochraniajmy lasy, parki i ich mieszkańców : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // AURA. - 2002, nr 9, dod. "Projekty Edukacji Ekologicznej" s. [1]-3

159. Kopeć Danuta : Rok w Tarnowie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 286-288
Plan zajęć zapoznających dzieci z własnym regionem.

160. Musioł Agnieszka : ABC sześciolatka : jak się bawimy i uczymy w lutym? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 95-96
Tematy zajęć na miesiąc luty.

161. Rusin Małgorzata, Szulc Urszula : Przyroda potrzebuje przyjaciela : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola. [Cz. 2] // AURA. - 2003, [nr] 5, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 9, s. [1]-3
Przykładowy scenariusz zajęć. Temat: Szukamy odpowiedzi jak powstaje wiatr.

162. Rusinek Ewa : Tradycje i zwyczaje ziemi sandomierskiej... i nie tylko // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 7, s.512-518, 523
Cykle zajęć dotyczących tradycji ludowych regionu.

163. Skubała Agnieszka, Babicz Małgorzata : Savoir-vivre czterolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 359-360
Tygodniowy plan zajęć. Kształtowanie nawyków higienicznych, zdobywanie dobrych manier.

164. Wiech Maria : Zajęcia muzealne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 8, s.614-616
Propozycje tematów zajęć muzealnych i krótkie konspekty zajęć.


VI - Przygotowanie zajęć.

165. Ciechańska Magdalena : Proste figurki do teatrzyku // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2004, nr 1, s. 16-18
"Teatr na Stole" - prezentacja prostych przedstawień, z udziałem figurek własnej roboty, bez konieczności budowy parawanu czy kurtyny.

166. Gajek Elżbieta : Poznajemy rodzaje pisma // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 45[109]-47[111]
Uświadomienie dzieciom różnorodności językowej i kulturowej. Przykłady ćwiczeń, które można wykorzystać z dziećmi pięcio- lub sześcioletnimi.

167. Kucy Iwona : Uczę się od dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 7, s. 46-48
Praca z dziećmi trzy- i czteroletnimi w przedszkolu.

168. Klatt Halina : Pierwsze kwiaty // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 3, s. 152-153
Strategia pracy nauczyciela w przygotowaniu zajęć.

169. Prus-Wiśniewska Helena : Dzieci listy piszą... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 2, s. 24-[31]
Propozycja przeprowadzenia zajęć przedszkolnych dotyczących tradycji pisania listów (elementy rozmów, zabaw, czytania poezji).

170. Prus-Wiśniewska Helena : Od łuczywa do lasera // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 32(96)-37(101)
Przykłady pracy na temat: Jak zmieniało się światło.

171. Wieczorek Irena : Kosmiczna przygoda // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 41-43
Przykłady różnych zajęć, które mogą rozwiązać zaciekawienie kosmosem.

172. Wojciechowska Mirosława : Poznajemy zasady ruchu drogowego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.421-424
Różne formy pracy przygotowujące dziecko do uczestnictwa w ruchu drogowym.


VII  - Środki dydaktyczne.

173. Antas Ewa : Liczbowa śnieżynka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 10, s. 618-619
Pomoc dydaktyczna.

174. Guz Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 5, s. 3(259)-11(267)
Materiały sensoryczne to przedmioty uporządkowane wg właściwości ciał: rozmiar, forma, barwa, faktura, ciężar, sprężystość, smak, zapach i dźwięk.

175. Kłosińska Tatiana, Włoch Stanisława : Kształcenie wczesnoszkolne wobec oferty multimedialnych programów edukacyjnych // EDUKACJA MEDIALNA. - 2002, nr 3, s. 23-28
Możliwości nauczycieli w wykorzystywaniu nowoczesnych technik nauczania (m. in. komputerów). Badania.

176. Ligarska Aleksandra : Co można zrobić z kartonu? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 4, s. 238-240
Dekoracje okolicznościowe. Pomoce do zajęć. Upominki.


177. Musioł Agnieszka : ABC Sześciolatka - książki dla dzieci, nauczycieli i rodziców // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s. 506-507
Seria ABC Sześciolatka zawiera: podręcznik do czytania, pisania, do matematyki, przyrody, zdrowia, komunikacji, przewodnik metodyczny.

178. Skalska Małgorzata : Podręcznik w przedszkolu? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 8, s. 47-52
Zalety i wady podręczników proponowanych dla wychowania przedszkolnego. Strona merytoryczna i metodyczna podręczników.

179. Watoła Anna : Komputer w przedszkolu // EDUKACJA MEDIALNA. - 2001, nr 3, s. 21-23
Komputer w wychowaniu przedszkolnym jako niezbędne narzędzie pracy.

180. Waloszek Danuta : Wielofunkcyjna tablica magnetyczna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 62-64
Do wykorzystania w pracy z dziećmi przedszkolnymi.


VIII - Praca z dziećmi sześcioletnimi. Przykłady zajęć.

181. Arciszewska Ewa : Związki między metodami nauczania a poziomem umiejętności czytelniczych dzieci sześcioletnich : elementy metodologii // EDUKACJA. - 2001, nr 1, s. 82-86
Realizacja wczesnej nauki czytania w przedszkolu wg propozycji metodycznej Ireny Majchrzak.

182. Barańska Beata, Domalewska Teresa : Ekoludki witają wiosnę // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 55-56
Propozycja zorganizowania w przedszkolu Koła Ligi Ochrony Przyrody, które pomaga dzieciom w działaniach mających na celu poznawanie i ochronę przyrody. Spotkania z leśnikiem, ornitologiem, weterynarzem. Scenariusz inscenizacji słowno-muzycznej przygotowanej przez grupę sześciolatków na pożegnanie Zimy i powitanie Wiosny.

183. Bartyska Małgorzata : Damy, rycerze i dżinsy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 30-31
Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych, które odwołują się do zasad dobrego wychowania. Zajęcia dla sześciolatków, które zwracają uwagę dzieci na to, jak należy się zachowywać w relacjach międzyludzkich. Scenariusze zajęć: "Przedstawiamy się", "Damy i rycerze".

184. Borowiec Helena : Analogia w języku 6-letnich dzieci // LOGOPEDIA. - T. 29 (2001), s. [71]-86

185. Borowik Bożena : Zabawy z literami : scenariusze zajęć w klasie ,,0" // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 2, s. 82-93
Temat bloku - wiosna tuż, tuż.

186. Brańska Ewa : Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 387-393
Problemy edukacji przedszkolnej. Koncepcja wyrównywania szans edukacyjnych młodszych dzieci przez upowszechnienie wychowania przedszkolnego w różnych formach.

187. Brańska Ewa : Szanse i zagrożenia edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 67-71
Rola wczesnej edukacji w Europie i na świecie. Postulat obniżenia wieku obowiazku szkolnego.

188. Broniecka Renata : "Zapraszamy do szkoły" : zajęcia integracyjno-dydaktyczne dla uczniów kl. 0 i kl. I // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 21
Propozycja zajęć integracyjnych dla dzieci najmłodszych.

189. Bryza Alicja, Imańska Maria, Kryża Joanna : Projekt ścieżki prozdrowotnej : zasady zdrowego odżywiania // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE. - 2002, z. 4, s. 59-65
Konspekt zajęć dla uczniów uczniów klas 0-VI.

190. Brzezińska Anna : Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 64-76
Badania oceny poziomu ryzyka dysleksji dzieci w wieku 3-6 lat. Określenie profilu grupy największego ryzyka. Analiza czynników ryzyka. Zastosowanie skali ryzyka dysleksji M. Bogdanowicz.

191. Buda Zofia : Chodźcie wszyscy tu do koła // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 5, s. 43(299)-44(300)
Praca z dziećmi sześcioletnimi, które mają kłopoty z trzymaniem kredki, pędzla i z wyodrębnieniem głosek w nagłosie.

192. Bulanda Renata : Szukamy i tropimy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 40-42
Zabawa tropiąca - forma zapoznawania dzieci z nowymi literami - klasa 0. Zabawa z literą N.

193. Bunda Martyna : Rząd w przedszkolu // POLITYKA. - 2005, nr 50, s. 30-33
Obowiązek szkolny sześciolatków.

194. Centner-Guz Małgorzata : Zainteresowania sześciolatków książką // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 13[77]-17[81]
Znaczenie książki w życiu dziecka. Kontakty dzieci z książką w czasie wolnym. Przebieg kontaktu dziecka z książką. Preferencje czytelnicze dzieci sześcioletnich.

195. Cierniak Beata, Lorenc Małgorzata, Masztalerz Elżbieta : Adwentowe oczekiwania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 10, s. 604-605
Propozycje tematów zajęć na każdy dzień adwentu dla dzieci sześcioletnich.

196. Cygal Anna : Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 43-45
Techniki szybkiego kojarzenia i ćwiczenie pamięci wzrokowej. Przykłady ćwiczeń przeprowadzonych w grupach pięcio- i sześciolatków.

197. Dębkowska Elżbieta : Już październik : zabawy z metaforą // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 9, s. 32-34
Wykorzystanie wiersza Teresy Chwastek-Latuszkowej "Parasol dla lata". Zajęcia z sześciolatkami.

198. Frączak Irena : Zanim dziecko pójdzie do szkoły // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 23-25

199. Grabarz Wiesława : Zabawa z kolorami // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 32-33
Zajęcia plastyczne z dziećmi 5- i 6-letnimi. Przykład zajęć.

200. Gwarek Anna : Wspólne działania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 50-51
Przykład współpracy Przedszkola w Kieźlinach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach oraz Warmińskim Stowarzyszeniem Kobiet Kieźlińskich. Występy dzieci pięcio- i sześcioletnich dla dorosłych przyjaciół (np. jasełka). Możliwość obserwowania przez dzieci efektów prac ręcznych wykonanych różnymi technikami (szydełkowanie, haft, roboty na drutach).

201. Gwarek Anna : Wszystko może być muzyką // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 18-22
Scenariusz dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Przykłady zabaw muzyczno-ruchowych na cały tydzień, które umożliwiają jednoczesny rozwój umysłowy, emocjonalny i ruchowy dziecka.

202. Iwańska Dorota, Pawlak Dorota : Wędrówki kropelek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 22-26
Scenariusz zajęć dla sześciolatków wyjaśniających zjawisko krążenia wody w przyrodzie. Uświadamianie dzieciom znaczenia wody dla życia na Ziemi. Przebieg zajęć, środki dydaktyczne.

203. Janiszak Emilia, Grzywacz Regina : Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s.527-532

204. Jantas Marzena : W poszukiwaniu upominków świętego Mikołaja : zajęcia z dziećmi sześcioletnimi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 30-31
Przedszkole nr 155 w Warszawie.

205. Jantas Marzena : Zimowe zabawy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 34-36
Scenariusz zajęć otwartych "Zimą wokoło jest wesoło" przeprowadzonych w grupie 5-, 6-latków, mających na celu integrację dzieci, rodziców i nauczycieli. Współpraca przedszkola z rodzicami.

206. Jaranowski Wojciech : Projekt do poprawki : "zerówki" // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2003, nr 8, s. 15-16
Przygotowanie sześciolatka do szkoły. Obowiązkowe zerówki będą od 1 IX 2004 r.

207. Jaszczyszyn Elżbieta : Wspieranie nauki czytania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 5-10
Wspieranie dziecka sześcioletniego. Działanie dorosłego "wprost", "rozwijanie gotowości". Termin Strefa Aktualnego Rozwoju (SAR), Strefa Najbliższego Rozwoju (SNR).

208. Jaworska Elżbieta : Uważnie słuchamy i patrzymy : program działania edukacji zdrowotnej z zakresu wychowania komunikacyjnego dla dzieci 6-letnich objętych jednorocznym
przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2003, nr 12, s. 6-7

209. Jąder Mariola : Pory roku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 39-42
Metoda projektów - jedna z najbardziej efektywnych form pracy z dziećmi sześcioletnimi. Przebieg i organizacja projektu.

210. Jurkowska Danuta : Ćwiczenia poranne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 32-33
Propozycje ćwiczeń porannych dla 6-latków (klasy "0") wykorzystujących formę zabawowo-naśladowczą, zadaniową i opowieści ruchowej. Przykłady ćwiczeń.

211. Jurkowska Liliana : Historyjki obrazkowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 5, s. 28-30
Sposoby zabaw dzieci sześcioletnich poprzez układanie i omawianie treści obrazków tworzących historyjkę. Zalety pracy z obrazkami. Formy zajęć z historyjkami obrazkowymi.

212. Kasperek Małgorzata : „Hajduk żywiecki" - nasz program komputerowy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 157
Zastosowanie komputera w nauce czytania.

213. Kielar-Turska Maria : Anioł w dziecięcym obrazie świata // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 5-10
Pochodzenie nazwy "anioł" i jego rola. Sposoby przedstawiania aniołów na przestrzeni wieków. Graficzny i językowy obraz anioła u dzieci 4- i 6-letnich.

214. Klasy 0-3 : podstawa programowa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 7, s. 43(431)-54(438)
Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego.

215. Kłapsia Jolanta : Świąteczne zakupy : w zabawie dzieci porozumiewają się ze sobą, współdziałają, informują się o swoich czynnościach - rozwijają swój język // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 11, s. 38-40
Przykłady zajęć z dziećmi sześcioletnimi.

216. Kłapsia Jolanta : Zabawy w teatr // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 32-34
Propozycja zorganizowania w przedszkolu stałych zabaw w teatr i kącika teatralnego, w którym będą gromadzone nowe rekwizyty, stroje, kukiełki. Przykładowy scenariusz inscenizacji "Czerwonego Kapturka" dla dzieci sześcioletnich. Wpływ udziału w teatrzyku przedszkolnym na dzieci (zwłaszcza te o specyficznych potrzebach edukacyjnych) i na gimnazjalistów, którzy również występowali w przedstawieniach.

217. Kołoło-Gruszka Aleksandra, Krawczykowska Małgorzata, Pawłowska-Niedbała Anna : Jak zrobić gazetkę? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 9, s. 14-16
Gazetka przedszkolna "Dzieci dzieciom" tworzona przez grupę sześciolatków. Przykład układu poszczególnych stron gazetki.

218. Kościelniak Anna, Szwajkajzer Mirosława : Jak zapewnić dzieciom sukces? // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 7, s. 18-26
Prezentacja programu do zrealizowania w grupie dzieci 6 letnich. Metoda Ireny Majchrzak, Naturalny Model Nauki Języka, Program M. Frostig, ćwiczenia sprawności manualnej, Metoda P. Dennisona oparta na kinezjologii edukacyjnej.

219. Kowalczyk Małgorzata : Zanim zostaniesz pierwszakiem // NAUCZANIE POCZĄTKOWE : 2006/2007, nr 1, s. 78-82
Przygotowanie dzieci sześcioletnich do bycia uczniem. Przykład zajęć dla dzieci z klas 0 i uczniów klasy III.

220. Kozłowska Grażyna : Metoda Labana : zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 6-letnich // LIDER. - 2005, nr 5, s. 25
Gimnastyka twórcza .

221. Koźniewska Elżbieta : Badanie gotowości szkolnej sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 11-15
Omówienie wyników realizacji projektu "Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków". Przedstawienie Skali Gotowości Szkolnej (SGS) - obserwacyjnej metody dla nauczycieli i pakietu materiałów metodycznych "Doradca nauczyciela sześciolatków". Pięć części SGS odnoszących się do różnych aspektów gotowości szkolnej i aktywności dzieci. Na publikację "Doradca nauczyciela sześciolatków" składają się podręcznik do SGS i sześć zeszytów metodycznych.

222. Krawczonek Magdalena : Sześciolatki - przygotowanie do szkoły // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 3, s. 25-26, 28, 37-38
Przygotowanie w przedszkolu.

223. Kuczyńska Anna, Popielarz Grażyna : Żyj zdrowo // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 37-40
Scenariusz zajęć świetlicowych w klasach 0-III o tematyce zdrowotnej.

224. Kulbacka Anna : Pożegnanie zimy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 44-45
Spacer z dziećmi pięcio- i sześcioletnimi z kukłą Marzanny. Układanie Marzanny do snu i żegnanie zimy. Zaznajomienie dzieci z faktem, że 21 marca jest końcem zimy i pierwszym dniem wiosny.

225. Kuligowska Anna : Zabawy z wodą // AURA. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 120, s. [1]-2
Scenariusz zajęć "Zabawy badawcze i twórcze z wodą" z dziećmi 6-letnimi.

226. Kurkiewicz Ewa : Wesoła szkoła sześciolatka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 9, s. 565-567
Uwagi nauczycieli dotyczące podręcznika dla dzieci 6-letnich "Wesoła szkoła sześciolatka"

227. Leszcz-Krysiak Agnieszka : Pierwsze dni sześciolatka w oddziale przedszkolnym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 8, s. 480-481
Jak zmniejszyć stres dziecka w nieznanym środowisku.

228. Leszcz-Krysiak Agnieszka : Pierwsze dni sześciolatka w zerówce // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 7, s. 15-17
Jak zminimalizować stres dziecka w pierwszych dniach pobytu w oddziale przedszkolnym.

229. Leśniewska Bożena : Stwarzamy warunki twórczej aktywności // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 37-38
Przykłady wykorzystania różnych inspiracji do zabaw plastycznych dla dzieci sześcioletnich (np. czysta kartka papieru, czarna kredka, kawałki szmatek, sznurków, kolorowego papieru). Specjalne ćwiczenia i zabawy np. "Co chce powiedzieć do nas czysta kartka?", nieograniczanie twórczości plastycznej dzieci.

230. Lewandowska Anita, Perykasza Maria : Drugi krok przedszkolaka // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 20-21
Program szkoleniowy "Przedszkolaki - krok drugi". Praca z dziećmi 6-letnimi wokół zagadnień związanych z zasypianiem przyrody na okres zimy.

231. Lipiec Dorota : Zajęcia ortofoniczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 51-52
Ogólny zarys kształtowania się komunikacji językowej u dziecka. Cele zajęć ortofonicznych. Wskazówki do prowadzenia zajęć ortofonicznych w grupach przedszkolaków i 6-latków.

232. Majcherska Bożena : Aktywność plastyczna sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 8, s. 467-470

233. Majkut-Czarnota Barbara : Wykorzystanie multimedialnego elementarza ,,Klik uczy czytać" w początkowej nauce czytania // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 1, s.61-62
Program przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klasy pierwszej.

234. Małkiewicz Aleksander : "Zerówki" na cenzurowanym // DYREKTOR SZKOŁY. - 2003, nr 4, s. 4-5
Projekt wprowadzenia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich.

235. Marchlewska Ewa : Wewnętrzne mierzenie jakości : w zakresie osiągnięć dzieci przedszkolnych dotyczących przygotowania do czytania i pisania // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 7/8, s. 30-39
Uzupełnieniem artykułu jest szczegółowy arkusz obserwacji dziecka sześcioletniego : wyniki obserwacji nauczyciela.

236. Moczulska Weronika : Sześciolatek - do szkoły! // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 3, s. 8-11
Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich.

237. Musioł Agnieszka : ABC sześciolatka : jak się bawimy i uczymy w lutym? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 95-96
Tematy zajęć na miesiąc luty.

238. Musioł Agnieszka : ABC Sześciolatka - książki dla dzieci, nauczycieli i rodziców // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s. 506-507
Seria ABC Sześciolatka zawiera: podręcznik do czytania, pisania, do matematyki, przyrody, zdrowia, komunikacji, przewodnik metodyczny.

239. Naumowicz Małgorzata : Pielęgnowanie tradycji wielkanocnych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 4, s. 48-51
Zapoznawanie dzieci pięcio- i sześcioletnich z tradycjami wielkanocnymi - porządkowanie domu i otoczenia, zdobienie jajek, święcenie pokarmów, dzielenie się święconym jajkiem, śmingus-dyngus.

240. Nawrocka Barbara : Edukacja sześciolatków : zabawa z trójkątem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 31-32
Zajęcie z zastosowaniem metody aktywizującej w pracy z dziećmi w klasie "0".

241. Nowacki Jerzy : "Zerówka" czy "klasa wstępna"? // NOWE W SZKOLE. - 2004, [nr] 1, s. 5-7
Rozważania na temat obniżenia obowiązku szkolnego do 6 roku życia dziecka oraz wyboru nazwy dla klas "zero".

242. Nowakowska Ewa : Powiedz Jasiu, powiedz Olu // POLITYKA. - 2003, nr 6, s. 78-81
W latach 90. dokonała się w Polsce prawdziwa rzeź przedszkoli a od września wszystkie sześciolatki mają pójść do przedszkoli.

243. Olczak Agnieszka : Debata o edukacji dzieci sześcioletnich // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 10, s. 627-629
Debata społeczno-naukowa.

244. Oleszko Teresa : Zanim dziecko zacznie czytać // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 11-12
Metody nauki czytania stosowane w edukacji przedszkolnej, której głównym zadaniem jest tworzenie warunków dla rozwoju dziecka. Założenia programowe. Proces wspomagania rozwoju dziecka. Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubartowie.

245. Olkusz Jolanta : Literatura w obrazkach : utwory komiksowe w ocenie dzieci sześcioletnich // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 10, s. 5-11
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród przedszkolaków, przedstawiające w jaki sposób dzieci sześcioletnie postrzegają komiksy, jakie funkcje, wartości i cechy są przez nie zauważane, czego można nauczyć się z komiksów oraz opinie nauczycieli na temat tej formy literackiej.

246. Oparkowska Dorota : Muzyczny teatrzyk dziecięcy : wprowadzanie liter // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 6, s. 436, 445-446
Muzyczny teatrzyk dziecięcy jako metoda wprowadzania liter.

247. Osmulska Katarzyna : Kółko małego fotografa : scenariusz sytuacji edukacyjnej realizowany z dziećmi 6-letnimi // NOWE W SZKOLE. - 2004, [nr] 2, dod. "Co Głowa - to Pomysł" s. III-IV

248. Palacz Joanna, Blaut Joanna : Zuchowe zabawy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 100-101
Zuchowe formy pracy z grupą dzieci 6-letnich.

249. Pałęcka Izabela, Pilińska Elżbieta, Płodzień Danuta : Kolorowe, ciekawe... : ekologiczne kalendarze // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 38-39
Prace plastyczne dzieci sześcioletnich.

250. Pawłowska-Niedbała Anna : Mali autorzy : rozwijanie mowy przez tworzenie opowiadań // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 7, s. 45-46
Dzieci sześcioletnie w przedszkolu.

251. Pawłowska-Niedbała Anna : Uczymy się czytać // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 1, s. 42-44
Przedszkole nr 25 w Warszawie. Wyrazowe bingo. Literkowe manewry. Ukryty obrazek. Literki i obrazki. Znajdź swoją parę. Praca z dziećmi sześcioletnimi.

252. Pietruszka Anna B. : Myślenie przestrzenne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 38-41
Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich oraz z klas I-III, mających na celu ukształtować umiejętność geometrycznego spostrzegania, interpretowania, tworzenia geometrycznych obiektów, a także wdrożenie wiedzy o figurach geometrycznych, z wykorzystaniem komputerów.

253. Pietrzak Jolanta : Mamo, tato - bawcie się z nami : zajęcia przeprowadzone metodami pedagogiki zabawy // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2004, nr 2, s. 25-28
Prezentacja zajęć przeprowadzonych w "zerówce" integracyjnej z udziałem dzieci i ich rodziców.

254. Pilch Ewa : Razem jest lepiej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 37-38
Znaczenie wartości: miłość i przyjaźń w życiu dzieci. Zalety współpracy. Praca z dziećmi sześcioletnimi. Zabawy integrujące - scenariusz zajęć.

255. Plaga Krystyna : Zabawa główną formą aktywności dziecka przedszkolnego : głos w sprawie projektu objęcia przez szkoły dzieci sześcioletnich // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 7/8, s. 15-16

256. Prus-Wiśniwska Helena : Co słychać u sześciolatków? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 533-538
Przybliżanie dzieciom muzyki Chopina i jego życia.

257. Prus-Wiśniwska Helena : Co słychać u sześciolatków? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 409-413
Przybliżanie dzieciom regionu górskiego.

258. Prus-Wiśniwska Helena : Co słychać u sześciolatków? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 288-293
Scenariusz przedstawienia ,,Żegnamy przedszkole".

259. Prus-Wiśniwska Helena : Co słychać u sześciolatków? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 4, s. 213-218
Organizacja wycieczek.

260. Ruszczak Małgorzata : Sześciolatki do szkoły i co dalej? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 9, s. 551-552
Obniżenie wieku podejmowania obowiązku szkolnego.

261. Rybarczyk Romana : Dzień Mamy // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2005, nr 2, s. 33-37
Przebieg imprezy szkolnej z okazji Dnia Matki (dla dzieci 6 letnich wraz z rodzicami).

262. Rynek Joanna : Gry i zabawy sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 9, s. 545-547

263. Sadlak Małgorzata : O panu Listopadzie i twórczej aktywności plastycznej : udostępnienie dzieciom różnych materiałów plastycznych i okazów przyrodniczych podnosi atrakcyjność zajęć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 29-31

264. Sienicka-Czerepow Ewa : Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 10, s. 31-32
Zaburzenia rozwoju mowy dziecka.

265. Sieroń Jolanta : Jeszcze o tworzeniu więzi społecznych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 34-[37]
Dzieci nie akceptowane przez grupę przedszkolną sześciolatków. Scenariusze zajęć integrujących grupę: "Wyprawa do lasu", "Zagadki Pani Jesieni", "Owocowy deser".

266. Więckowski Ryszard : Początkowa nauka czytania... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 10, s. 30-33
Praca z dziećmi sześcioletnimi. Istota umiejętności czytania. Metody nauki czytania: syntetyczne, analityczne, analityczno-syntetyczne.

267. Wróbel Zofia : Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 44-46
Start dziecka w szkole.

268. Skarzyńska Krystyna : Listy pomagają w nauce // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1999, nr 9, s. 658-661
Badania mające na celu stwierdzenie w jakim stopniu pisanie listów w/g metody C. Freineta ma wpływ na naukę czytania w wieku przedszkolnym.

269. Słysz Anna : Przyjemne z pożytecznym : sześciolatki w szkole // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 10, s. 8-9
Sposoby uczenia się małych dzieci.

270. Szopa Adam : Jak oswoić sześciolatki z wodą? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 420-422

271. Środkowska Joanna : Jak oceniać znajomość języka niemieckiego w przedszkolach i klasach zerowych? // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2005, nr 6, s. 141-144
Przykładowe narzędzia pomiaru dydaktycznego.

272. Trela Adam : Plątaninki rysunkowe. Cz. 1. - (Rozrywki rysunkowo-umysłowe w edukacji komunikacyjnej ; cz. 20) // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2005, nr 2, s. 10- 11
Przeznaczone dla dzieci klas 0 i I-III.

273. Weiss Katarzyna : Świetlica (nie) dla zerówczaka? // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2006, nr 41, s. 18
Problem opieki pozalekcyjnej dla zerówki w szkole.

274. Winkiewicz Urszula, Jatowczyc Aniela : ,,Dobry Start" w Suwałkach // EDUKACJA I DIALOG. - 1999, nr 2, s.25-26
Zastosowanie metody ,,Dobrego Startu".

275. Wiśniewska Alina : Sześciolatek i telewizja // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 304-305

276. Wiśniewska Wiesława : Zabawy edukacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 4, s. 47(239)-49(241)
Przygotowanie dzieci do opanowania umiejętności czytania i pisania.

277. Witen Jolanta : W krainie dźwięków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 27-30
Przykłady zabaw muzycznych i plastycznych dla dzieci 4-, 5-, 6-letnich (np. rysowanie w takt piosenki, układanie melodii do wyliczanek, powtarzanie fragmentów piosenki za nauczycielem, samodzielne budowanie instrumentów muzycznych-grzechotek, wykorzystanie kubków, szklanek do wydawania dźwięków). Wprowadzanie dzieci sześcioletnich w świat muzyki poważnej poprzez słuchanie utworów znanych klasyków.

278. Witkowska Katarzyna : Dobra atmosfera w klasie // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 4, s. 48-50
Przykłady zabaw dla zerówki mających na celu przeciwdziałanie agresji, wypracowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami oraz między uczniami a nauczycielem.

279. Wlaźnik Kazimiera : Zestaw ćwiczeń dla dzieci 6-letnich // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 418-420

280. Wygnańska Ewa : Stymulacja rozwoju intelektualnego sześciolatka // NOWE W SZKOLE. - 2001/2002, [nr] 4, s. 11-13

281. Zdaniukiewicz Anna : Przedszkola promujące zdrowie zapraszają sześcioletnie dzieciaki // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE. - 2004, z. 8, s. [70]-72
Jak stwarzać dziecku w przedszkolu lepsze szanse rozwoju.

282. Zimoch Małgorzata : Zagraj ze mną... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 10, s. 616-617
Przykłady zabaw i gier związanych z nauką czytania.

283. Żak Anna : Gdy sześciolatek ma prawie siedem lat // LIDER. - 2004, nr 1, s. 16

284. Żak Anna : Konspekt zajęć w grupie sześciolatków // LIDER. - 2003, nr 5, s. 1-5
Zajęcia z piłkami Edubal.

285. Żak Anna : Łąka wiosną // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 5, s. 51-53
Scenariusz lekcji przyrody dla uczniów klasy "0". Poznawanie świata przyrody poprzez słuchanie bajki, piosenki, muzyki relaksacyjnej i oglądanie zdjęć owadów i roślin łąkowych, połączonych z kolorowaniem oraz przygotowaną przez małych uczniów - makietą łąk

286. Żurakowska Elżbieta : Zajęcia z czytaniem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 288-291
Przykłady zabaw, które można wykorzystać do opanowania umiejętności czytania.

Nowsze publikacje czytelnik odszuka w katalogu elektroniczny wybierając indeks Hasła przedmiotowe a następnie wpisując "Wychowanie przedszkolne".

 Zasięg chronologiczny: lata 2000-2009
Opracowano na podstawie materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu.
Liczba poz. 286
Termin opracowania: wrzesień 2009.
Opracowała: Beata Góra
-->wstecz

 
Projektowanie stron internetowych