Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
Przedszkola integracyjne : zestawienie bibliograficzne materiałów dostepnych w PBW w Nowym Sączu


Spis treści

I - Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu - poz. 1-38
II - Przedszkola integracyjne - poz. 39-79


I - Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu.

1. Bąbka Jarosław : Wewnętrzne funkcje placówek realizujących edukację integracyjną w świetle badań // EDUKACJA. - 2002, nr 2, s.
Integracja w przedszkolu i szkole.

2. Bielak Elżbieta : Dzieci o specjalnych potrzebach // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 9, s. 547
Dzieci z rodzin alkoholiczych.

3. Bielawska Krystyna : To warto wiedzieć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 149-150
Płaskostopie. Przykłady ćwiczeń stóp.

4. Bieleń Barbara : Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 9, s. 20(532)-25(537)
Czym jest diagnoza i ocena? Trzy rodzaje diagnoz. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji. Metody i narzędzia badań. Programy terapeutyczne.

5. Bieleń Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 1, s. 44-46
Wczesne rozpoznawanie dysleksji.

6. Buglińska Alicja : Trudne dziecko - trudne wyzwanie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 4, s. 14[206]-16[208]
Omówienie warsztatu: Dziecko trudne do wychowania.

7. Chodorowska Jolanta : Łukasz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.43-44
Praca z dzieckiem o zaburzonej koordynacji nerowo-ruchowej z cechami autyzmu.

8. Doniec Zofia : Gimnastyka buzi - ćwiczenia i zabawy logopedyczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 97-99

9. Gelleta-Mac Izabela : Dzieci z zespołem Downa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 30-31
Edukacja i rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Formy stymulacji: muzykoterapia, terapia ruchem, hipoterapia, dogoterapia, psychorysunek, technika "unikania niepowodzeń", edukacja komputerowa. Propozycje tematyczne.

10. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta : O wspomaganiu rozwoju umysłowego pięciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 391-398
Rozwijanie uzdolnień i wspomaganie rozwoju dziecka. Korelacja zaburzeń w rozwoju umysłowym dzieci.

11. Gregorczyk Joanna : Sukces czy porażka? : kilka refleksji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 37-38
Przykłady z życia przedszkola jak powinien zachować się nauczyciel w konkretnych sytuacjach np. w przypadku dzieci nieśmiałych, cierpiących na problemy żołądkowe, agresywnych lub dziecka specjalnej troski. Zasady, które pomogą nauczycielowi w jego pracy i wzbogacą jego osobowość.

12. Kania Magdalena, Szymańska Joanna : Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu // SZKOŁA SPECJALNA. - 2007, nr 4, s. 269-278

13. Kochan-Wójcik Marta : Forum dyskusyjne "edukacja elementarna" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 3(67)-7(71)
Internetowe forum dyskusyjne na temat "Edukacja elementarna".

14. Kubińska Zofia, Lichota Małgorzata : Wychowanie zdrowotne w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 26-29

15. Luboińska Jolanta : Niemożliwe stało się możliwe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 50(114)-51(115)
Jak pracować z dziećmi upośledzonymi nad układem tanecznym w kółku teatralno-muzycznym.

16. Miałkowska Dorota : Konspekt spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych : (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna) // LIDER. - 2004, nr 4, s. 25-26

17. Osiąganie samodzielności : droga do samodzielności, przygotowanie na przyjęcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak i in. – Warszawa, CMPPP, 2006. sygn. cz8784br/I

18. Pietrzak Jolanta : Mamo, tato - bawcie się z nami : zajęcia przeprowadzone metodami pedagogiki zabawy // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2004, nr 2, s. 25-28
Prezentacja zajęć przeprowadzonych w "zerówce" integracyjnej z udziałem dzieci i ich rodziców.

19. Płatek Edyta : Nietypowe pomoce dydaktyczne // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2004, nr 2, s. 10-14
Środki dydaktyczne stosowane w przedszkolu specjalnym, które mogą być wykonane samodzielnie przez nauczycieli.

20. Przybyłowska Beata, Wodnik Bożena : Czy Piotruś sobie poradzi? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 3, s. 18(146)-19(147)
Praca z dzieckiem specjalnej troski.

21. Rachwał-Łyżwa Krystyna : Ćwiczenia logopedyczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.283-296
Jak utrwalać głoskę L.

22. Radzka Elżbieta : Dziecko jąkające się w przedszkolu i w szkole - wskazówki dla nauczycieli // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 9, s. 26-27
Zasady postępowania z dzieckiem jąkającym się.

23. Rafalska Daria : Zapobiegamy wadom postawy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 147-148
Ćwiczenia gimnastyczno-korekcyjne. Potrzeba czuwania nad rozwojem fizycznym dzieci.

24. Roszkowska Maria Joanna : Z doświadczeń rehabilitanta // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 46
Rehabilitacja ruchowa w przedszkolu integracyjnym.

25. Rynek Joanna : Sukces czy porażka? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 32-36
Analiza przypadku dziewczynki nieakceptowanej w gronie rówieśników w przedszkolu oraz przebieg pracy wychowawczej, mający na celu zniwelowanie tego problemu.

26. Sabała Iwona Ewa : Przygoda z bajką w przedszkolu specjalnym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 32-37
Dzieci upośledzone umysłowo. Jak wprowadzany jest program literacki. Bloki zajęć. Efekty pracy. Przedszkolna zabawa w teatr. Scenariusze zajęć.

27. Sowińska Magdalena : Kacper - dziecko autystyczne  // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 43-45
Integracja w przedszkolu.

28. Sutkowska Mirosława : Terapia logopedyczna // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 1, s. 27-28
Terapia logopedyczna dzieci 3-7 letnich uczęszczających do przedszkola.

29. Szlendak Aleksandra : Seminarium nt. specjalistycznego wspomagania rozwoju przedszkolaka - także niepełnosprawnego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 9, s. 21-23

30. Szewczyk Grażyna : Ze zdrowiem za pan brat // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.410-432
Uwzględnienie potrzeb zdrowotnych dzieci specjalnej troski.

31. Szoć Krystyna : Kolorowy świat : stymulowanie rozwoju dzieci specjalnej troski poprzez działania plastyczne // GRUPA I ZABAWA. - 2002, nr 1/2, s. 67-69
Propozycje zajęć w przedszkolu specjalnym.

32. Szulska-Wyrwa Ewa : Kuba - dziecko nadpobudliwe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 419-421
Praca z dzieckiem nadpobudliwym. Metody Dobrego Startu.

33. Trzcińska Dorota : Gimnastyka korekcyjna w przedszkolnej edukacji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 143-146
Edukacja zdrowotna i ruchowa. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

34. Trzcińska Dorota : Przedszkolna korektywa w kształceniu zintegrowanym // KULTURA FIZYCZNA. - 2001, [nr] 9-10, s. 18-21
Teorie, które miały wpływ na współczesną praktykę edukacji wczesnoszkolnej. Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu.

35. Włoch Bolesława : Bawmy się razem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr8, s. 489-491
Konspekt zajęć - mamo, tato - bawmy się razem. Zajęcia wspólne rodziców i dzieci wymagających specjalnej troski.

36. Wyczółkowska Wiesława : Wady stóp dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 8, s. 479-481
Przyczyny płaskostopia. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z płaskostopiem.

37. Zimnoch Elżbieta, Baszko Agnieszka : Rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 3, s. 33 (161)-36 (164)
Dwa konspekty zajęć dla dzieci specjalnej troski z zakresu wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych przez muzykę.

38. Żołyński Stanisław : Płaskostopie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 3, s. 23[151]-24[152]
Przykłady ćwiczeń przeciw płaskostopiu dla sześciolatków.

II - Przedszkola integracyjne

39. Bąbka Jarosław : Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 8, s. 458-462
Indywidualny i społeczny aspekt edukacji integracyjnej. Edukacja integracyjna w przedszkolu.

40. Bogdanowicz Marta : Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.259-263
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce w świetle raportu w Wielkiej Brytanii o stanie opieki i poziomie edukacji dzieci, których rozwój odbiega od normy.

41. Burzyńska Krystyna, Wieruszewska Alicja : Koncerty "Cztery pory roku" sposobem na współpracę z rodzicami w przedszkolu integracyjnym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 6, dod. s. VII-VIII
Zabawy integracyjne scenariusz.

42. Chodorowska Jolanta : Łukasz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.43-44
Praca z dzieckiem o zaburzonej koordynacji nerwowo-ruchowej z cechami autyzmu.

43. Chodorowska Monika : Zajęcia w zróżnicowanej grupie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 42-46
Sposoby pracy z dziećmi w przedszkolu integracyjnym, w grupie zróżnicowanej wiekowo, intelektualnie i pod względem sprawności.

44. Gibas Teresa, Letkiewicz Bożena : Praca w grupie integracyjnej : uczymy się żyć razem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 429-430

45. Górka Anna : Przełamanie barier // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 3, s.174-176
Praca w grupie integracyjnej.

46. Klama Ramona : Praca z dzieckiem autystycznym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s.554

47. Klimaszewska Anna : Przegląd literatury na temat wychowania i nauczania integracyjnego // NAUCZANIE POCZĄTKOWE : KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. - R. 27, nr 1 (2003/2004), s. 99-108

48. Koza Ewa : Wrażliwość empatyczna dzieci z oddziałów integracyjnych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 9, s. 519-522
Wyniki Testu Świadomości Interpersonalnej.

49. Koza Ewa : Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 10-11, s. 35-37

50. Koza Ewa : Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - R. 47, nr 2 (2002), s. [87]-92

51. Kozak Agnieszka, Skoczylas Anna : O trudnej drodze do integracji : Paulina // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 46-47
Opis przypadku Pauliny, dziecka opóźnionego w rozwoju.

52. Krala Danuta Katarzyna : Wielka wyprawa na wiosenną łąkę // GRUPA I ZABAWA. - 2000, nr 3, s.36-40
Scenariusze lekcji zawierające propozycje zabaw mające na celu integrację grupy w przedszkolu integracyjnym.

53. Lewczuk Joanna : Zróżnicowanie środowiska rówieśniczego a stosunek dzieci z grupy integracyjnej i grupy nieintegracyjnej do obcych // SZKOŁA SPECJALNA. - 2004, nr 5, s. 337-346
Badania porównawcze dzieci z grup przedszkolnych integracyjnych i nieintegracyjnych analizujące zdolności tworzenia kategorii u dzieci oraz zwiększanie pozytywnych nastawień wobec przedstawicieli innych kategorii u dzieci z grup integracyjnych.

54. Marchel Agnieszka, Gaińska Barbara : Wyprawa po skarb // GRUPA I ZABAWA. - 2000, nr 3, s.26-35
Scenariusze lekcji zawierające propozycje zabaw mające na celu integrację grupy w przedszkolu integracyjnym.

55. Nowicka Dorota : Integrowanie dusz i ciał // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 47-49
Przedszkole Integracyjne nr 314 w warszawskich Włochach.

56. Olesiak Zofia : O integracyjnym modelu wychowania : jak do niego dorosnąć? // WARSZTATY POLONISTYCZNE. - 2001, nr 1, s. [113]-115
Kształtowanie postaw wobec człowieka niepełnosprawnego w środowisku szkolnym i przedszkolnym.

57. Oleszko Teresa : Trudna droga integracji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 3, s. 18[146]-22[150]
Najważniejsze dokumenty zawierające standardy światowe i europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych.

58. Pawlak Henryk : A jednak można inaczej... // GRUPA I ZABAWA. - 2001, nr 1, s. 14-16
Zajęcia z dziećmi z przedszkola integracyjnego. Zainteresowanie dzieci rzemiosłem - bednarstwo.

59. Pelc Jolanta : System wychowawczy M. Montessori : scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody M. Montessori // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2004, nr 2, s. 29-36
Scenariusz zajęć w przedszkolu integracyjnym.

60. Piasecka Aleksandra : Ewelinka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 10, s. 609-610
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w grupie 6-latków.

61. Pietrzak Jolanta : Mamo, tato - bawcie się z nami : zajęcia przeprowadzone metodami pedagogiki zabawy // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2004, nr 2, s. 25-28
Prezentacja zajęć przeprowadzonych w "zerówce" integracyjnej z udziałem dzieci i ich rodziców.

62. Poniatowska Stefania, Durda-Delik Katarzyna : Kompleksowa terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi : studium przypadku // LOGOPEDIA. - T. 27 (2000), s. 173-186
Praca logopedy i psychologa z dzieckiem autystycznym w przedszkolu integracyjnym.

63. Prażmowska Krystyna, Skalik Krystyna : Integracja dla integracji : (Forum wymiany doświadczeń szkół i przedszkoli prowadzących oddziały integracyjne w województwie śląskim) // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 12, s. 25-29
Arkusz obserwacji szkoły. Arkusz obserwacji lekcji w klasie integracyjnej.

64. Przybyłowska Beata, Wodnik Bożena : Czy Piotruś sobie poradzi? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 3, s. 18(146)-19(147)
Praca z dzieckiem specjalnej troski.

65. Raszewska Maria : Folia bąbelkowa : praca w grupie integracyjnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 5, s. 45(301)-48(304)
Stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w zakresie różnych sfer.

66. Regulska Renata : Świat bez barier // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 8, s. 498-500
Integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w zabawie i zajęciach edukacyjnych.

67. Skoczylas Anna : W przedszkolu integracyjnym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 8, s. 477-478
Funkcje przedszkola integracyjnego.

68. Sowińska Magdalena : Kacper - dziecko autystyczne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 43-45
Integracja w przedszkolu.

69. Stańczyk Małgorzata : Przedszkole integracyjne - miejsce spotkań i wspólnego życia dzieci ze specjalnymi potrzebami i dzieci zdrowych // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2003/2004, nr 1, s. 81-84

70. Stawczyk-Mizińska Renata, Korzeniewska Anna : Królestwo okrągłych jajek w trójkątne kawałki : spotkanie integracyjne // KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI. - 2005, nr 1, s. 30-32
Scenariusz spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla rodziców i dzieci 6-letnich.

71. Szawłowska-Wasilewska Joanna : Lider integracji // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 49-50
Przedszkole nr 209 w Warszawie. Przedszkole integracyjne.

72. Szlendak Aleksandra : Oddział dzieci niewidomych i słabo widzących // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 550-552
Oddział dla dzieci niewidomych i słabo widzących w Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu.

73. Szoć Krystyna : Integracja społeczna inaczej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 2, s. 96-98
Integracja społeczna w przedszkolu specjalnym.

74. Szoć Krystyna : Praca w grupie integracyjnej : kolorowy świat // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 8, s. 482-483
Praca w przedszkolu specjalnym, rewalidacja dzieci metodą ,,ulewnego deszczu''.

75. Taras Krystyna : Domowe przedszkole // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 3, s. 18-20
Organizacja pracy w przedszkolu integracyjnym w Puławach.

76. Wagner Dorota : U nas w Tymbarku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 3, s. 46-50
Prezentacja organizacji pracy oraz funkcjonowania Parafialnego Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku. Szersze przedstawienie istoty oraz sposobów pracy z literaturą podczas zajęć przedszkolnych.

77. Walczak Anna : W Dniu Matki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 5, s. 49(305)-50(306)
Zestaw zabaw ruchowych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla rodziców i dzieci w przedszkolu.

78. Waszczuk-Listowska Anna : Podwójny jubileusz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 11, s. 4, 8

79. Wyszkowska Dawida, Kępa Elżbieta : Przedszkole XXI wieku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s. 56-58
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament - prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Lublinie.


Zasięg chronologiczny: lata 2000-2009
Opracowano na podstawie materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu.
Liczba poz. 79
Termin opracowania: wrzesień 2009.
Opracowała: Beata Góra
<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych