Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz


Dojrzałość szkolna w aspekcie przygotowanie dziecka do szkoły: zestawienie bibliograficzne materiałów dostepnych w PBW w Nowym Sączu

1. Appelt Karolina: Wiek szkolny // REMEDIUM. - 2003, nr 9, s. 4-5
Charakterystyka psychologiczna dziecka w wieku szkolnym.

2. Arciszewska Ewa : Czytające przedszkolaki : mit czy norma? Warszawa, 2002 . - Rec.: Barbara Bileń // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s.374-377
Modele edukacji czytelniczej.

3. Baranowicz Krystyna : Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej // SZKOŁA SPECJALNA. -2004, nr 4, s. 293-304

4. Bąbka Jarosław : Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia // DYREKTOR SZKOŁY. -2000, nr 10, s. 24-27

5. Berdzik Joanna, Sikora Ryszard : Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 74-75
Wprowadzenie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (ustawa z dnia 27 VI 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 137, poz. 1304). Zgłaszanie uczniów do szkoły, przyjmowanie dzieci do szkół, kontrolowanie obowiązku przedszkolnego, odroczenia ucznia od obowiązku szkolnego, zajęcia rewalidacyjne.

6. Białecki Ireneusz : Przedszkole - wstęp do kariery edukacyjnej? // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 1, s. 3-8
Znaczenie przedszkola dla wyrównania szans edukacyjnych.

7. Bot Jolanta : Moja wymarzona szkoła : jakie wyobrażenia o szkole towarzyszą dzieciom, które wkrótce przekroczą jej próg? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 53-54
Wywiad-sondaż z dziećmi dotyczący ich wyobrażeń i marzeń o przyszłej szkole, nauczycielach i nowych kolegach. Pytania: Jaka jest wasza wymarzona szkoła? Opisz swoją wymarzoną szkołę. Jaką chcielibyście mieć nauczycielkę? Jacy powinni być wasi szkolni koledzy i koleżanki?

8. Brańska Ewa : Edukacja przedszkolna w nowym roku // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 4-5
Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6-letnich.

9. Brańska Ewa : Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o systemie oświaty // EDUKACJA MEDIALNA. - 2003, nr 4, s. 5-6
Objęcie wszystkich sześciolatków obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

10. Brańska Ewa : Edukacja sześciolatków : liczby i fakty // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 5, s. 4-12
Organizacja rocznego przygotowania przedszkolnego. Ile dzieci 6-letnich uczęszcza do placówek przedszkolnych. Jaka jest sytuacja edukacyjna 6-latków w mieście, a jaka na wsi. Dowożenie dzieci sześcioletnich do placówek przedszkolnych.

11. Brańska Ewa : Edukacja sześciolatków - projekt zmian // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 387-390
Cele projektowanych zmian. Obowiązek edukacyjny dla dzieci sześcioletnich.

12. Brańska Ewa : Obowiązek edukacyjny sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 3-7
Obowiązek przedszkolny i obowiązek szkolny. Projekt podstawy programowej edukacji elementarnej. Problemy edukacji dzieci 3-5-letnich.

13. Brejnak Wojciech : Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 . - Rec.: Bożena Rytel // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 58-59

14. Brejnak  Wojciech : Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji (cz. II) // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 40-46

15. Brejnak Wojciech : O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej // ŻYCIE SZKOŁY . – 2009, nr, 8, s. 46-51

16. Brejnak Wojciech : Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 14-20
Charakterystyczne cechy rozwoju umysłowego dziecka i rozwoju ruchowego. Rozwój emocjonalno-społeczny. Opóźnienia i zaburzenia rozwojowe.

17. Brejnak, Wojciech : Wybrane problemy dojrzałości szkolnej // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 5, s. 46-51

18. Brzezińska Anna : Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania // EDUKACJA. - 2004, nr 4, s. 39-55
Badania oceny poziomu ryzyka dysleksji dzieci w wieku od 3-6 lat. Analiza czynników ryzyka.

19. Brzezińska Anna : Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki // EDUKACJA. - 2004, nr 2, s. 64-76
Badania oceny poziomu ryzyka dysleksji dzieci w wieku 3-6 lat. Określenie profilu grupy największego ryzyka. Analiza czynników ryzyka. Zastosowanie skali ryzyka dysleksji M. Bogdanowicz.

20. Chojak Małgorzata : Gotowość czy dojrzałość szkolna ? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2009, nr 9, s. 20-23

21. Cieśla Elżbieta, Kopik Aldona : Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // EDUKACJA. - 2003, nr 2, s. 82-91
Badania przeprowadzone w 2002 w woj. świętokrzyskim.

22. Czerwińska Anna : Sześciolatki w szkole // REMEDIUM. - 2008, nr 7/8, dod. s. 29-31
Komentarze na temat zmian programowych w polskich szkołach, które mają wejść w życie we wrześniu 2009 r.

23. Darowna Małgorzata : Pora czy nie pora na matematykę? // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 9, s. 7-13
Dojrzałość do umiejętności liczenia i konsekwencje jej braku w późniejszej karierze szkolnej ucznia.

24. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / red. Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Raabe, 2007 . - Rec.: Elżbieta Marek // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 7, s. 16-17
Książka przeznaczona dla nauczycieli klas przedszkolnych. Zawiera propozycje diagnostyczne, gotowe karty pracy z 58 zadaniami dla dzieci, arkusze obserwacyjne i program komputerowy.

25. Dmitruk-Sierocińska Katarzyna : Wczesne papierówki i jabłka zimowe // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 7, s. 6-8
Zróżnicowanie dojrzewania edukacyjnego dzieci.

26. Dzierzgowska Irena : Przyszłość zaczyna się w 2008 roku // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 3-4, 6
Edukacja małego dziecka. Przejęcie żłobków przez resort oświaty. Tworzenie zespołów żłobkowo-przedszkolnych. Przyjmowanie dzieci bez dolnych ograniczeń wiekowych. Edukacja pięciolatków - obniżenie wieku szkolnego. Edukacja wczesnoszkolna - klasy I-III. Bariera ucznia - przejście do czwartej klasy. Finansowanie edukacji małego dziecka. Kampania na rzecz świadomości społecznej.

27. Dziurzyńska Teresa : Sześciolatek - ważna sprawa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s. 364-366
Ogólnopolska konferencja naukowa. O pomyślny start ucznia w szkole.

28. Eckert Urszula : Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 1995
Sygnatura: cz55582/XXIA, 55583

29. Eckert Urszula : Zeszyt z zadaniami testowymi do badania dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu / oprac. Urszula Eckert. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 1995.
Sygnatura: cz55580/XXIA, 55581

30. Fazlagić Jan : O 6-latkach w szkole : racjonalnie i innowacyjnie // MERITUM. - 2009, nr 1, s. 41-43
W numerze wybór artykułów na temat 6-latków w szkole.

31. Filipiak Ewa : Dojrzałość potrzebna od dziecka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 3, s. 3-10
Jak należy rozumieć dojrzałość szkolną dziecka. Kryteria dojrzałości szkolnej. Polskie badania nad dojrzałością szkolną.

32. Flanz Jolanta : Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 3, s.8-10

33. Frączak Irena : Zanim dziecko pójdzie do szkoły // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 23-25
Rady dla rodziców, jak wspomagać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

34. Gancarz Barbara, Litke Joanna : Samoocena dzieci u progu młodszego wieku szkolnego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002,nr 6, s. I-IV
Kwestionariusz samooceny dziecka u progu kariery szkolnej.

35. Góralczyk Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. -Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.
Sygnatura: 64754

36. Gutowska Beata : Przygoda z diagnozą przedszkolną // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2009, nr 9, s. 24-28

37. Gwiżdż Adam : Kryzys siódmego roku życia // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 7, s. 9-13

38. Jabłoński Sławomir : Wiek szkolny // REMEDIUM. - 2003, nr 10, s. 4-5
Kształtowanie gotowości szkolnej, proces uczenia się i opanowywanie technologii umysłowych.

39. Janiszewska Bożena : Co z tą dojrzałością szkolną? : problemy związane ze zmianami w organizacji edukacji wczesnoszkolnej // MERITUM. - 2009, nr 1, s. 33-37

40. Kaczmarczyk Agnieszka : Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 1, s. 21-28

41. Kamińska Krystyna : Samorządy wobec edukacji sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 3(323)-8(328)
Przygotowanie samorządów gmin do wprowadzenia obowiązku edukacyjnego sześciolatków.

42. Kempisty Anna : Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 4, s. 20-21
Przygotowanie dziecka dyslektycznego do rozpoczęcia nauki w szkole. Wyrównywanie zaburzeń rozwojowych w przedszkolu. Wskazówki terapeutyczno-wychowawcze.

43. Klimaszewska Anna : Wybrana literatura dotycząca adaptacji dziecka w szkole // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007,  nr 1, s. 100-104

44. Kogaczewska Barbara : W świecie pisma // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 30(94)-31(95)
Wczesne wprowadzenie dziecka w świat liter.

45. Klus-Stańska Dorota : Adaptacja szkolna siedmiolatków. - Olsztyn, 2004 . - Rec.: Agnieszka Kaczmarczyk // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 1,  s. 105-106

46. Kopik Aldona : Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 5-12
Realizacja i rezultaty projektu badawczego dotyczącego stopnia przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej pod kątem medycznym, psychologicznym i pedagogicznym. Wyniki ogólnopolskiego raportu "Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju".

47. Korcz Berenika : Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 9, s. 21-25
Dojrzałość do uczenia się matematyki i konsekwencje jej braku w późniejszej karierze szkolnej ucznia.

48. Kowalczyk Małgorzata : Zanim zostaniesz pierwszakiem // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007,  nr 1, s. 78-82
Przygotowanie dzieci sześcioletnich do bycia uczniem. Przykład zajęć dla dzieci z klas 0 i uczniów klasy III.

49. Kowalczyk Piotr :  Sześciolatek do szkoły : sprawozdanie z debaty na Uniwersytecie Gdańskim // MERITUM. – 2009, nr 1, s. 44-47

50. Kowalik-Olubińska Małgorzata : Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. [Cz. 2] // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 12, s. 22-26
Realizacja idei wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w latach dziewięćdziesiątych. Rola państwa w realizacji tej idei.

51. Kozak Aleksandra : Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 7/8, s. 14-15
Postawa rodziców. Wskaźniki odroczenia

52. Koźniewska Elżbieta : Badanie gotowości szkolnej sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 11-15
Omówienie wyników realizacji projektu "Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków". Przedstawienie Skali Gotowości Szkolnej (SGS) - obserwacyjnej metody dla nauczycieli i pakietu materiałów metodycznych "Doradca nauczyciela sześciolatków". Pięć części SGS odnoszących się do różnych aspektów gotowości szkolnej i aktywności dzieci. Na publikację "Doradca nauczyciela sześciolatków" składają się podręcznik do SGS i sześć zeszytów metodycznych.

53. Koźniewska Elżbieta :Diagnoza przedszkolna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2009, nr 8 dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 5-11

54. Koźniewska Elżbieta : Gotowość szkolna sześciolatka ; rozm. przepr. Elżbieta Marek // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 8, s.52-55

55. Kransicki Piotr : Uczeń czy przedszkolak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 3, s. 35(163)-36(164)
Jaki ma być status sześciolatka.

56. Krawczonek Magdalena : Dziecko a dojrzałość szkolna // DYREKTOR SZKOŁY. -2004, nr 1, s. 50-51
Cechy dziecka gotowego i niegotowego do podjęcia obowiązku szkolnego.

57. Krawczonek Magdalena : Sześciolatki - przygotowanie do szkoły // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 3, s. 25-26, 28, 37-38
Przygotowanie w przedszkolu.

58. Krzywda Beata : Lęk przed szkołą // REMEDIUM. - 2004, nr 9, s. 1-3
Problemy z przekraczaniem progu szkolnego.

59. Krzywicka Agnieszka : Ważny punkt startu // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 2, s. 30-33
Gotowość dziecka 6-7 letniego do podjęcia obowiązku szkolnego.

60. Kubacik Małgorzata : Profilaktyka logopedyczna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 48-49
Przedszkole Publiczne nr 1 w Zabrzu. Przykłady zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej: "Wesołe zwierzaki", "Jedziemy na wakacje".

61. Kuchta Krystyna : Rozbudzać to, co najlepsze // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 2, s. 19-21

62. Kujawska Iza : Dać im szansę // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2008, nr 5, s. 6-7
Wprowadzenie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla pięciolatków - głosy za i przeciw.

63. Kurtek Paweł, Kurtek Renata : Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 1  s. 7-15
Rola ucznia i kolegi jako zadanie rozwojowe. Radzenie sobie dzieci ze stresem szkolnym. Czynniki warunkujące radzenie sobie dziecka w rolach szkolnych (ucznia i kolegi).

64. Kuszak Kinga : Dziecko samodzielne w szkole // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 1, s. 5-10
Rozwój samodzielności to proces trwający przez całe życie. Etapem szczególnie intensywnych zmian jest okres przedszkolny.

65. Lelonek Marian : Obniżanie wieku szkolnego uczniów // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 4, s. 4-9

66. Lubaszewska-Borys Barbara : Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 12, s. 48-51
Arkusz obserwacji rozwoju dziecka 6-letniego. Test umiejętności dla sześciolatka.

67. Lubomirska Krystyna : Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 4, s. 195-199
Koncepcja edukacji promującej rozwój, ewaluacja w edukacji elementarnej

68. Majewska Anna : Obowiązek sześciolatków : co na to samorząd? // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 14
Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla wszystkich dzieci (także niepełnosprawnych).

69. Marchlewska Ewa : Wewnętrzne mierzenie jakości : w zakresie osiągnięć dzieci przedszkolnych dotyczących przygotowania do czytania i pisania // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 7/8, s. 30-39
Uzupełnieniem artykułu jest szczegółowy arkusz obserwacji dziecka sześcioletniego : wyniki obserwacji nauczyciela.

70. Marczak Małgorzata : Zabawy na łące : prezentacja multimedialna // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 301-303
Konspekt zajęć - kształtowanie umiejętności czytania z zastosowaniem multimediów.

71. Malinowski Andrzej : Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 7, s. 12-14

72. Marek Elżbieta : O pomyślny start ucznia w szkole // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 1, s. 56-62

73. Marszałek Lidia : Wiek przedszkolny : rozwój i zaburzenia. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. Sygnatura: cz65161/Bgr

74. Maush Jolanta, Maush Karol : Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną // SZKOŁA SPECJALNA. - 2002, nr 5, s. 260-270

75. Meinders-Lücking Frauke, Loy Suzanne : Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009
Sygnatura: 65098

76. Melon Alicja :Sześciolatek na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 6, s. 22-25

77. Michalak Renata, Misiorna Elżbieta: Konteksty gotowości szkolnej. – Warszawa : CMPPP, 2006. sygn. cz8782br/I
W książce materiały dotyczące gotowości i dojrzałości szkolnej, edukacyjne wsparcie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

78. Misiorna Elżbieta : Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 8, s. 451-456

79. Moczulska Weronika : Sześciolatek - do szkoły! // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 3, s. 8-11
Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich.

80. Mrotek Hanna : Jak sześciolatki zaprzyjaźniły się z uczniami // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 46-47
Współpraca sześciolatków z uczniami klas młodszych oraz wynikające z tego korzyści. Przygotowanie sześciolatków do roli pierwszoklasisty.

81. Nagrodzka Alicja, Pieniężna Ewa : Diagnozowanie sześciolatków // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 3, s. 12-15
Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich.

82. Narożnik Małgorzata : Co dalej z sześciolatkami // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2009, nr 9, s. 35-36

83. Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Sygnatura: 64831

84. Nowicka Aleksandra : Sześciolatek idzie do szkoły? : pytania i obawy nurtujące środowisko przedszkolne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 1, s. 41-43
Obniżanie wieku obowiązku szkolnego do lat sześciu.

85. Niwiński Andrzej : "Zerówki" u progu reformy : trudności, zagrożenia oraz analiza stanu prawnego (kwiecień 2008) // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 6, s. 36-38
Przeniesienie wszystkich "zerówek" do szkół.

86. Nowogrodzka Alicja, Pieniężna Ewa : Wstępna diagnoza rozwoju ucznia // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 9, s. 22-23

87. Ogrodzińska Teresa : Szkoła przyjazna dla 6-latków? : to się da zrobić; rozm. przepr. Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 6, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 3-5
Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Komeńskiego mówi o szkole przyjaznej dla dzieci sześcioletnich.

88. Ozimek Joanna : Pierwszy dzień w szkole // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 2, s. 16-18

89. Pacholicka Danuta, Fik Aleksandra : Edukacja sześciolatków - szansą na lepszą jakość życia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 393-395
Szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzenia obowiązkowego przygotowania dziecka sześcioletniego.

90. Pamuła Małgorzata : Europejskie portfolio językowe dla przedszkolaków jako instrument kontroli i oceny oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2005, nr 6, s. 52-55

91. Pamuła Małgorzata, Rzyska Joanna, Zazula Maja : Moje pierwsze europejskie portfolio językowe : Europejskie portfolio językowe dla przedszkolaków // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2005, nr 5, s. 25-28
Polski model Europejskiego portfolio językowego dla przedszkolaków. Wdrażanie do uczenia się i samooceny.

92. Paruszewska Iwona : Kształtowanie typów osobowości dzieci w wieku przedszkolnym // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 1, s. 48-55
Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

93. Piotrowska Aleksandra : O rozwoju sześciolatka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 6, s. 14-20
Zmiany zachodzące u sześciolatków i konieczność wykorzystania ich w przygotowaniu dzieci do szkoły. Rozwój fizyczny i ruchowy, poznawczy (uwaga, pamięć, myślenie, mowa), emocjonalny.

94. Plechan Aldona : Bez stresów w nowym świecie // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 12, s. 8
Jak rodzice powinni przygotować dziecko do nauki w szkole. Rola szkoły w budowaniu dobrego samopoczucia dziecka.

95. Plechan Aldona : Co czeka przedszkolaki? // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 6, s. 3, 5
Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. Przyspieszenie obowiązku szkolnego (od lat 6-ciu). Prywatyzacja przedszkoli.

96. Pleskot Mirosława :Gotowość do podjęcia nauki w szkole // MERITUM. - 2009, nr 1, s. 38-41

97. Pleskot Mirosława : Klucz do uczenia się // MERITUM. - 2007, nr 2/3, s. 57-59
Założeniem programu edukacyjnego ,,Klucz do uczenia się'' jest rozwijanie u dzieci niezbędnych umiejętności, będących podstawą ich dalszego uczenia się. Przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat.

98. Progi szkolne / pod red. Juliana Radziewicza. - Wwa : IBE, 2000.
Sygnatura: cz60204/XXI, 60205, 60206,

99. Przybylak Bożena : Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 7, s. 2-5

100. Rękawek Anna : Alternatywne formy edukacji przedszkolnej // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 4, s. 18-19
Wyniki badań umiejętności dzieci na progu szkolnym (czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne). W badaniach uczestniczyło 20 szkół miejskich i 10 dużych szkół wiejskich.

101. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 1 października 2008 r. nr 175, poz. 1086) // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 17, dod. s. 11-12
Nauczanie jest organizowane na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

102. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży // DZIENNIK USTAW. - 2008, nr 175, poz. 1086
Nauczanie jest organizowane na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

103. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych // DZIENNIK USTAW. - 2008, nr 173, poz. 1072
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

104. Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod. red. Sabiny Guz. - Lublin :  
Wydaw. UMCS, 2005. Sygnatura: cz63117/XXI

105. Różańska Małgorzata : Spotkanie ze szkołą // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU.
- 2006, nr 8, s. [45]-46
Przygotowanie dzieci przedszkolnych do roli pierwszoklasisty - rola rodziców i nauczycieli. Przykład zajęć.

106. Rychlewska Katarzyna : Adaptacja dziecka do trudnej sytuacji szkolnej //  
EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 3, s. 22-26
107. Salamon Dagmara : Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej //   
WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 4/5, s. 19 -24
Artykuł zawiera ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, analizy i syntezy wzrokowej, korygujące zaburzenia lateralizacji wzrokowo-przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej.

108. Sawa Barbara : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. - Wyd. 6. Warszawa :  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999 Sygnatura: 58062

109. Sęcińska Joanna : Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii // ŻYCIE
SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 44-56
Przykład ćwiczeń usprawniających zaburzoną sprawność manualną i funkcje wzrokowe.

110. Semik Karol : Sześciolatek w szkole podstawowej : obniżenie wieku rozpoczynania
spełniania obowiązku szkolnego w Polsce // MERITUM. – 2009, nr 1, s. 2-3

111. Siemak-Tylikowska Alicja : Zasób pojęć u dzieci rozpoczynających elementarny
szczebel kształcenia a programy nauczania // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2001, nr 3/4, s. 105-125
Badania 500 dzieci z oddziałów "zerówkowych" nt. znajomości pojęć z przyrody, matematyki, wychowania społeczno-moralnego i estetycznego oraz religii.

112. Sieradzka-Słyk Agnieszka : Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 1, s. 18-19

113. Siemak-Tylikowska Alicja : Zasób pojęć u dzieci rozpoczynających elementarny szczebel kształcenia a programy nauczania // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - R. 46, nr 3/4 (2001), s. 105-124

114. Sierka Martyna : Gotowi do szkoły // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 3, s. 11-15
Jak pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej, społecznej.

115. Sikorska Joanna : Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 4/5, s.29-32

116. Sikorska Joanna : Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym dzieci wiejskich // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008,nr 3, s. 9-13

117. Skala gotowości szkolnej : podręcznik / Anna Frydrychowicz i in. – Warszawa : CMPPP, 2006. sygn. cz8781br/I

118. Skoczek Aleksandra : Dziecko w sytuacji startu szkolnego // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 1, s. 14-23
Wymagania szkoły wobec ucznia rozpoczynającego naukę. Różne formy wyrównywania startu szkolnego.

119. Skowrońska Aleksandra : Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 7,s. 13-18

120. Skowrońska Aleksandra : Dojrzałość szkolna // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 7, s. 5-11

121. Soroka Anetta : Sześciolatek w szkole? : przygotujmy mu start // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 7, s. 428-431
Wyniki badań ankietowych

122. Stawiak-Ososińska Małgorzata : Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 1, s. 16-20

123. Stecz Joanna : W poszukiwaniu różnych rozwiązań przedszkolnej edukacji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 18-22
Przedszkola publiczne i niepubliczne w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wychowanie przedszkolne w Anglii, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji.

124. Stróżyński Klemens : Dlaczego wcześniej do szkoły // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 12, s. 21-23
125. Swoboda Ewa : Dostrzeganie regularności geometrycznych prze 4-7-latków a późniejsze osiągnięcia dzieci w klasie 1 // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 2, s. 119-142

126. Szadkowska Dorota : Przedszkolak w świecie mediów // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 249-295
Zapoznanie dzieci przedszkolnych z różnymi rodzajami mediów.

127. Szczepankiewicz Alina : Dojrzałość szkolna dziecka  : zestawienie bibliograficzne w wyborze (2008-2009) // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 2, s. 30

128. Szulc Urszula, Rusin Małgorzata : Zielone światło dla przedszkolaka // WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE. - 2003, nr 2, s. 4-5

129. Szumilas Ewa Małgorzata : Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno-rozwojowymi // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2004/2005, nr 4, s. 18-31

130. Tołwińska-Królikowska Elżbieta : Jak dzięki środkom unijnym przygotować sześciolatki do nauki w szkole : program Mazowieckie Małe Przedszkola // MERITUM. – 2009, nr 1, s. 48-51

131. Tonecka Elżbieta : Na jesieni pierwszy raz w szkole // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 6, s. 4-7
Lęk szkolny.

132. Waloszek Danuta : Ciężki grzech zaniechania // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2006, nr 23, s. 6-7
Krytyka ministerialnej propozycji odejścia od projektu wprowadzenia obowiązku przedszkolnego dla dzieci 5-letnich.

133. Waloszek Danuta : Sześciolatki w szkole - szanse czy zagrożenia // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 6, s. 326-332

134. Wilgocka-Okoń Barbara  :Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2003
Zawiera test dojrzałości szkolnej. Sygnatura: 63956

135. Wilgocka-Okoń Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich . Wwa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2003. –
Test dojrzałości szkolnej. Sygnatura: cz60874/I, 60875

136. Wilgocka-Okoń Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa, 2003 . - Rec.: Aldona Kopik // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2003, [nr] 5/6, s. 102-104
Czym jest dojrzałość szkolna. Badania dojrzałości szkolnej.

137. Wilgocka-Okoń Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa, 2003 . - Rec.: Barbara Bieleń // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 9, s. 561-563
Książka jest zmodyfikowaną wersją publikacji "O badaniu dojrzałości szkolnej".

138. Wilgocka-Okoń Barbara : Sześciolatki na start // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 131-135
Jakie są perspektywy startu dzieci 6-letnich do szkoły. Edukacja przedszkolna w innych krajach Europy.

139. Winiarczyk Anna : Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2008/2009,nr 3, s. 58-65

140. Wiosna Joanna : Radość czytania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 5, s. 291-293
Przykłady zabaw doskonalących umiejętność czytania.

141. Wojciechowska Anna : U sześciolatków bez zmian // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2005, nr 26, s. 6
Zerówki dla sześciolatków - ocena po roku działalności.

142. Wojda Elżbieta : Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 3, s. 148-153

143. Woźniak Krystyna : ZNP dla edukacji przedszkolnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 9, s. 26(538)-29(541)
Objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

144. Wspomóc rozwój sześciolatka : z Ewą Brańską, głównym wizytatorem w Departamencie Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu rozmawia Anna Majewska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 15
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci.

145. Wyjaśnienia dotyczące zasad organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2008, nr 12, dod. s. 10-11
Prawa i obowiązki nauczyciela.

146. Zając Gertruda : O dobre samopoczucie pierwszoklasisty... : rady dla rodziców // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 7, s. 29-30
W jaki sposób przygotować dziecko do szkoły. Rola klas zerowych i rodziców.

147. Załęska Sławomira : Moje spotkanie z glottodydaktyką // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 9, s. 523-526
Glottodydaktyka to sposób przygotowania nauki czytania i pisania.

148. Ziarko Michał, Bogdanowska Bernadeta : Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 26-28
Metoda "Diagnozy wstępnej".

149. Żakowski Jacek : Sześć, siedem, pięć // POLITYKA. - 2008, nr 39, s. 16, 18
Dlaczego sześciolatki muszą pójść do szkoły.

150. Żuchelkowska Krystyna,  Gładyszewska Maria : Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w perspektywie zmian ustawowych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 3, s. 7-12

151. Żytko Małgorzata : Obowiązkowa nauka sześciolatków za rok // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 7, s. 8-12
Obowiązek edukacyjny dla dzieci 6-letnich.

152. Żytko Małgorzata : Znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci w świetle badań // MERITUM. – 2009, nr 1, s. 15-19

Zasięg chronologiczny: lata 2000-2009
Opracowano na podstawie materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu.
Liczba poz. 152
Termin opracowania: wrzesień 2009.
Opracowała: Beata Góra

-->wstecz

 
Projektowanie stron internetowych