Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Fryderyk Chopin : zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu / oprac. Alina Patena

Wydawnictwa zwarte :

1. Bojanowski, Gustaw
Tydzień w Antoninie : opowieść o Chopinie / Gustaw Bojanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1960
Sygn. 3952

2. Broszkiewicz, Jerzy
Kształt miłości / Jerzy Broszkiewicz. – Warszawa : Czytelnik, 1960
Sygn. 4557

3.Brudnicki, Jan Z.
Fryderyk Chopin : poradnik bibliograficzny / Jan Z. Brudnicki. – Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1965
Sygn. 8610

4. Czartkowski, Adam
Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska . – Wyd. nowe. – Warszawa : PIW, 1967
Sygn. 11129

5. Czekaj, Kazimierz
Przewodnik Chopinowski / Kazimierz Czekaj. – Warszawa : Tow. Im. Fryderyka Chopina, 1958
Sygn. 4235

6. Hadyna, Stanisław
Niezatarte ślady : opowieść z życia Szopena nagrodzona na Międzynarodowym Konkursie Filmowym 1949 / Stanisław Hadyna. – Katowice : Wyd. Śląsk, 1960
Sygn. 3944

7. Iwaszkiewicz, Jarosław
Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1987. - ISBN 83-224-0281-3
Sygn: 61316

8. Iwaszkiewicz, Jarosław
Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1984
Sygn: 40859

9. Iwaszkiewicz, Jarosław
Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1983
Sygn: 38112, 38113

  10.Iwaszkiewicz, Jarosław
Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1976
Sygn: 23261

   11.Jachimecki, Zdzisław
Chopin : rys życia i twórczości / Zdzisław Jachimecki. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1957
Sygn: 55363, 2366

12. Jeżewska, Zofia
Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska. – Warszawa : Wyd. Interpress, 1969
Sygn. 13141

13. Liszt, Franz
Fryderyk Chopin / Franz Liszt. – Kraków : PWM, 1960
Sygn. 4887

14. Mazel, Lew
Studia Chopinowskie / Lew Mazel. – Kraków : PWM, 1964
Sygn. 9676

   15.Paderewski, Ignacy Jan
F. Chopin / Ignacy Jan Paderewski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1991
Sygn: cz 54500

16. Prosnak, Jan
Fryderyk Chopin. Żelazowa Wola / Jan Prosnak. – Warszawa : KAW, 1977
Sygn. 24612


17. Ratajczak, Józef
Romantyczni kochankowie: Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef Ratajczak. – Poznań : Wyd. Poznańskie, 1989. – ISBN 83-210-0825-9
Sygn. 50170

18. Siwkowska, Janina
Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 1 / Janina Siwkowska. – Warszawa : KiW, 1986
Sygn. 44237, 44238

19. Siwkowska, Janina
Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 2 / Janina Siwkowska. – Warszawa : KiW, 1988
Sygn. 49317, 49318

20. Siwkowska, Janina
Tam – gdzie Chopin chodził na pół czarnej…: (stylizacje) / Janina Siwkowska. – Warszawa : KiW, 1959
Sygn. 3330

21. Stromenger, Karol
Fryderyk Chopin : w stuleciu śmierci / Karol Stromenger. – Warszawa : Spół. Wydaw. Czytelnik, 1949
Sygn. 325

22. Wierzyński, Kazimierz
Życie Chopina / Kazimierz Wierzyński. – Kraków : Wyd. Literackie, 1978
Sygn. 27416

  23.Zamoyski, Adam
Chopin / Adam Zamoyski ; przeł. [z ang.] Halina Sołdaczukowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990 - ISBN 83-06-01234-8
Sygn: 51028

Artykuły z czasopism

  24.   Bednarek, Stefan
Obecność Chopina w życiu Polaków / Stefan Bednarek // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 1, S. 4-9
  25.   Chilewicz, Karol

Fryderyk Chopin życie i twórczość : test dydaktyczny / Karol Chilewicz // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 43-44
Dla gimnazjum.

  26. Chopin
Chopin – pragnienie miłości : pierwszy polski film fabularny z konspektami zajęć lekcyjnych // GRUPA I ZABAWA. – 2002, nr 1-2, s. 99-100
Informacja, w jaki sposób można nieodpłatnie pobrać materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.

  27.   Chyła-Szypułowa, Iwona
Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej / Iwona Chyła-Szypułowa // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2008/2009, nr 4, s.48-55
 
  28.   Cyran, Maria
Fryderyk Chopin i jego demoniczny "anioł stróż" / Maria Cyran // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2009/2010, nr 3, s. 40-50
 
  29.   Czarkowska, Aleksandra
Inspiracje utworami Fryderyka Chopina w polskiej muzyce jazzowej / Aleksandra Czarkowska // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 14-18
 
  30.   Dudek, Aleksandra
Śladami Chopina : Żelazowa Wola, Brochów / Aleksandra Dudek // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 9-14
 
  31. Górnicka, Marta
Geniusz – człowiek / Marta Górnicka // WIEDZA I ŻYCIE. – 1999, nr 10, s. 60-63 dod.
 
  32.   Jachimczak, Barbara Wanda
"Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku...", czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 6, s. 26-27
 
  33.   Jachimczak, Barbara Wanda
Słuchając muzyki Chopina : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 3, s. 29-31
Dla gimnazjum.

  34.   Kołodziej, Lidia
Wędrówki śladami Fryderyka Chopina / Lidia Kołodziej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2010, nr 3, s. 41-42
 
  35.   Leksowska, Lidia
"Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel" : scenariusz wieczoru poetycko muzycznego z okazji 150 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1999, nr 6, s. 13-15
 
  36.   Mechanisz, Janusz
Fryderyk Chopin 2010 / Janusz Mechanisz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2010, nr 3, s. 16-18
Rok Chopinowski.
 
  37. Orłowski, Jan
Fryderyk Chopin w poezji rosyjskiej / Jan Orłowski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. – 1999, nr 6, s. 47-60
  
  38.   Orzeł, Danuta
W 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina : montaż słowno-muzyczny / Danuta Orzeł // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1999,nr 11, s.22-26
Dla starszych klas szkoły podstawowej.

  39.   Pałka, Barbara
Fryderyk Chopin i inni wielcy kompozytorzy polscy : test dydaktyczny / Barbara Pałka // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 40-42
Dla kl. 4-6 szk. podst.

  40.   Pomichowska, Mirosława
Fryderyk Chopin - życie, twórczość i tradycja : scenariusz lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej / Mirosława Pomichowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 6, s. 11
 
  41.   Przybylska, Jolanta
Wędrówki Fryderyka po kraju / Jolanta Przybylska // BIBLIOTEKA W SZKOLE : Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 2,s. 4-11


  42.   Przybylska, Jolanta
Śmierć przy Place Vendome 12 / Jolanta Przybylska // BIBLIOTEKA SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 5, s. 4-10
 
  43.   Smoleńska-Zielińska, Barbara
Dzieciństwo Chopina / Barbara Smoleńska-Zielińska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2010, nr 2, s. 9-16
  44. Smoleńska-Zielińska, Barbara
Chopin nasz współczesny – po stu pięćdziesięciu latach / Barbara Smoleńska-Zielińska // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 1998, nr 5, s. 195-201
 
  45.   Strutyńska, Barbara
Spotkania z muzyką / Barbara Strutyńska // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2008, nr 5, s. 48-53
Projekty 3 inscenizacji dla dzieci młodszych, m. in. Spotkanie z Fryderykiem Chopinem.
 
  46.   Trojan, Elżbieta
Fryderyk Chopin - kompozytor, pianista, pedagog : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 10, s. 22-23
 
  47.   Trojan, Elżbieta
Fryderyk Chopin : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 1, s.39-42
 
  48.   Zientalska, Anna
Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina / Anna Zientalska // BIBLIOTEKA SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 5, s. 12-13
Dla gimnazjum.


Nowy Sącz marzec 2010, oprac. Alina Patena

 powrót -->

 
Projektowanie stron internetowych