Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Psychologia i biomedyka dziecka w wieku przedszkolnym oraz sprawność ruchowa dziecka: zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu

 

I - Psychologia i biomedyka dziecka w wieku przedszkolnym,  poz. 1 – 125
II - Sprawność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym, poz. 126 - 147


I. Psychologia i biomedyka dziecka w wieku przedszkolnym

1. Antoszczyk Gabriela : Sprawność fizyczna i wiedza na temat zdrowia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym // KULTURA FIZYCZNA. - 2002, [nr] 7/8, s. 19-21
Badanie i analiza wyników badania.

2. Aleksandrowicz Anna : Zabawy rozwijające zmysły // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s.373-374
Propozycje książkowe, które poruszają problem stymulacji narządów zmysłów dzieci, rozwijają zdolność postrzegania świata.

3. Arciszewska Ewa : Znaczenie epizodów wspólnego zaangażowania dla rozwoju małego dziecka // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 7, s. 28-32
Środowisko naturalne i przedszkolne jako czynnik rozwoju potencjału intelektualnego dziecka.

4. Baranowska Ewa : Dlaczego grupy rozwojowe? // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 7, s. 36-37
Rozwój dziecka w grupie wielowiekowej.

5. Bąbka Jarosław : Aktywność i współpraca dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 2, s. 15(79)-20(84)
Uczenie dziecka współdziałania. Zabawa jako forma aktywności sprzyjająca rozwojowi dziecka.

6. Bednarczyk Sylwia : Okiełznać emocje // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 6, s. 327-330
Przykład zabaw i zajęć uczących zachowań emocjonalnych.

7. Bielecka Maria J. : Po co adaptacja w przedszkolu? // PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO. - 2000, [nr] 2, s. [153]-156
Warsztaty dla nauczycielek - jak ułatwić adaptację dziecka w przedszkolu.

8. Bielska Beata : Twórcza wizualizacja stymulatorem rozwoju osobowości // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2006/2007, nr 3,  s. 42-51
Zabawa podczas zajęć artystycznych. Malowanie, słuchanie muzyki, relaksacja. Przykłady ćwiczeń opartych na treningu Twórczej Wizualizacji Jennifer Day. Etapy zajęć. Przykładowe scenariusze zajęć: Temat: Zaczarowany las zaprasza, Sen niedźwiadka.

9. Bilewicz-Kuźnia Barbara : Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 8, s. 455-459
Kryteria twórczości, cechy procesu twórczego, cechy wytworu. Przykłady zadań rozwijających twórcze myślenia.

10. Bilewicz-Kuźnia Barbara : Pobudzanie rozwoju dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 7-8, s. 23-28

11. Bocheńska Elżbieta : Przedszkolne zabawy przeciwko agresji // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 3, s. 38-42
Zajęcia i zabawy mające łagodzić lub likwidować agresję.

12. Bocheńska Elżbieta : Zabawy "przeciwko agresji" w przedszkolu // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 12, dod. s. IV-VIII
Definicja pojęcia agresja. Agresja dzieci przedszkolnych. Rozumienie pojęcia agresja przez dzieci przedszkolne. Przykłady gier i zabaw przeciwko agresji.

13. Bogdanowicz Marta, Kalka Dorota, Łockiewicz Marta : Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 14-19
Założenia Metody Dobrego Startu przystosowane do poziomu najmłodszych grup przedszkolnych.

14. Borowiec Alicja, Kozera Barbara : Wycieczka w Dniu Dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 47(367)-48(368)
Jak złagodzić stres dzieci i rodziców związany z pójściem dziecka do przedszkola.

15. Bot Jolanta : Terapia bajką // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 53-56
Scenariusz zajęć - zastosowanie bajkoterapii w pracy z grupą dzieci przedszkolnych. "Żegnajcie nocne strachy".

16. Brejnak Wojciech : Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 14[78]-20[84]
Charakterystyczne cechy rozwoju umysłowego dziecka i rozwoju ruchowego. Rozwój emocjonalno-społeczny. Opóźnienia i zaburzenia rozwojowe.

17. Brzostowska Elżbieta : U progu przedszkola // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 4, s. 15
Proces adaptacji dziecka w przedszkolu.

18. Bugara Mariusz : Edukacyjny charakter prasy dziecięcej // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 4, s. 62-68
Jak czasopismo oddziaływuje na dziecko w wieku przedszkolnym.

19. Bukowska Jolanta : Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 274-276
Jak prowadzić obserwację.

20. Centner-Guz Małgorzata : Zainteresowania sześciolatków książką // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s. 13[77]-17[81]
Znaczenie książki w życiu dziecka. Kontakty dzieci z książką w czasie wolnym. Przebieg kontaktu dziecka z książką. Preferencje czytelnicze dzieci sześcioletnich.

21. Chilińska Magdalena : Mała ,,Kozucha Kłamczucha" // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 4/5, s.32-33
Kłamstwo dzieci. Jak dzieci uczą się kłamstwa, przyczyny dla których dzieci kłamią.

22. Cywińska Małgorzata : Dynamika konfliktów interpersonalnych dzieci : w aspekcie modelu konfliktu D.R. Petersona // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 1, s. 32-40
Procesualny model konfliktu a właściwości procesu konfliktowego dzieci. Badania dotyczące dzieci przedszkolnych 5- i 6- letnich.

23. Czemierowski Hubert : Kiedy pan do nas przyjdzie panie psycholu? // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2004, nr 3, s. 107-115
Psycholog w przedszkolu. Praca psychologa z dziećmi. Współpraca psychologa z rodzicami.

24. Dąbrowska Anna : O mowie dziecka raz jeszcze... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s.558-559
Roczny plan pracy: Poszukiwanie efektywnych metod współpracy przedszkola, rodziny i logopedy.

25. Dębicka Izabela : Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3,  s. 65-77
Techniki muzykoterapeutyczne – przykłady. Zajęcia prowadzone w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

26. Dobosz Maria : W trosce o kształtowanie postawy dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 2, s. 86-89
Scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjnej.

27. Elsner Danuta : Duży problem z małym pingwinem // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 8, s. 49(497)-50(498)
Jak ocenić osiągnięcia dzieci.

28. Faksa Marzena, Falkus Danuta : Przedszkole Wesołej Ludwiczki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 1, s. 56-57
Program edukacji regionalnej. Obchodzenie uroczystości nadania przedszkolu imienia.

29. Falkiewicz-Szult Małgorzata : Skąd się biorą dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 12-16

30. Galińska Agnieszka : Miara sukcesu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 2, s. 46(110)-47(111)

31. Giza Teresa : Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2003/2004, nr 3  s. 28-31
Jak ujawniają się zdolności dzieci w wieku przedszkolnym.

32. Glińska Jowita : Zajęcia relaksacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s. 547-548
Zabawy relaksująco-uspokajające z dziećmi nadpobudliwymi.
 
33. Gregorczyk Joanna : Sukces czy porażka? : kilka refleksji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 37-38
Przykłady z życia przedszkola jak powinien zachować się nauczyciel w konkretnych sytuacjach np. w przypadku dzieci nieśmiałych, cierpiących na problemy żołądkowe, agresywnych lub dziecka specjalnej troski. Zasady, które pomogą nauczycielowi w jego pracy i wzbogacą jego osobowość.

34. Gruca Bożena : Przedszkole - źródłem aktywności dziecięcej // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 7, s. 10-13

35. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Jak przebiega proces uczenia się dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 1, s. 11-20
Uczenie się dzieci w trakcie spontanicznie podejmowanych zabaw. Uczenie się dzieci w trakcie zabaw tematycznych. Jak organizować zabawy aby dzieci korzystały z nich jak najwięcej.

36. Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa : Jak przebiega proces uczenia się dzieci. Cz. 2 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 2, s. 82-89
Czynności samoobsługowe dziecka. Jak czynności samoobsługowe wpływają na rozwój intelektualny. Współpraca przedszkola z rodzicami w zakresie samoobsługi.

37. Grzeszkiwicz Bożena : Kłamstwa dzieci w wieku przedszkolnym // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 9, s.21-22
Pseudokłamstwa, kłamstwa rozmyślne, przyczyny kłamstwa.

38. Grzeszkiewicz Bożena : Samorzutny charakter pytań dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 4, s. 213-216
Pytania dzieci i rodzaje pytań.

39. Grzęzikiewicz Dorota, Szabelska Lidia : Witamy trzylatki // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 29(349)-31(351)
Jak ułatwić dzieciom adaptację w przedszkolu.

40. Guz Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 5, s. 3(259)-11(267)
Materiały sensoryczne to przedmioty uporządkowane wg właściwości ciał: rozmiar, forma, barwa, faktura, ciężar, sprężystość, smak, zapach i dźwięk. Dzieci przedszkolne.

41. Guz Sabina : Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 1/2, s. 3-8
Wyniki badań socjometrycznych. Badania ukazują podobieństwa i różnice w stosunkach społecznych między dziećmi uczącymi się w oddziałach Montessori oraz w oddziałach tradycyjnych.

42. Huszcz Mirosław, Mięgoć Małgorzata : Trudne pytania // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 44(364)-47(367)
Rozmowy z dziećmi o zróżnicowaniu płciowym człowieka.

43. Jańczuk Zbigniew : W trosce o zęby przedszkolaków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.395-397
Program profilaktyki próchnicy zębów.

44. Jasica Dorota : ,,Stracholandia"- próba eliminowania lęków dziecięcych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 35-37
Zajęcia przeciwdziałające lękom u dzieci.

45. Jósewicz Marta : Przedszkolaki i seksualność // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 9, s. 20-25
Specyfika rozwoju seksualnego dziecka w wieku przedszkolnym, rozważania na temat potrzeby edukacji seksualnej dzieci w tej fazie rozwoju. Etapy wprowadzania treści edukacji seksualnej u dziecka przedszkolnego, sposoby rozmowy o sprawach intymnych.

46. Juza Marta : Śliczne zabawki i bezbronne ofiary : czyli o prezentowaniu dzieci w telewizji // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 10, s. 580-585
Dziecko odtwarzające zachowania z życia codziennego. Dziecko w reklamie.

47. Karwowska-Struczyk Małgorzata : Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz.1 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 4, s.206-210
Zagospodarowywanie czasu dziecka przez nauczyciela. Metodologia obserwacji dziecka. Metodologia obserwacji zachowań nauczyciela.

48. Karwowska-Struczyk Małgorzata : Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz.2 // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.263-268
Jaką aktywność proponuje dzieciom nauczyciel a jaką aktywność przejawiają dzieci

49. Kempisty Anna, Bukowska Anna : Program działań adaptacyjnych // WYCHOWAWCA. - 2004, nr 3, s. 12-14
Program działań wczesnej adaptacji dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych.

50. Kielar-Turska Maria : Dziecko wobec rzeczywistości i fikcji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 6, s.328-333
W jakim stopniu dziecko w wieku przedszkolnym rozpoznaje elementy realistyczne i fikcyjne.

51. Kielar-Turska Maria : Jak dziecko interpretuje zachowania własne i innych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 10, s. 4(580)-11(587)
Jak dziecko dochodzi do rozumienia stanów psychicznych. Rodzaje historyjek obrazkowych pozwalających zrozumieć reguły społeczne.

52. Kielar-Turska Maria : O dziecięcej wyobraźni // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 9, s. 4[516]-11[523]
Współistnienie fikcji i rzeczywistości w świecie dziecka. Rola wyobraźni w życiu dziecka i dorosłego.

53. Kielar-Turska Maria, Adamczyk Agnieszka : Zachowania autoprezentacyjne u dzieci w wieku przedszkolnym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 4, s. 195-199
Badanie nad autoprezentacją pięciolatków.

54. Kiełbowicz Janina : Zdrowy styl : zdrowe odżywianie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 50-53
Zmiana nawyków żywieniowych dzieci przedszkolnych. Scenariusz spotkania z rodzicami: Jesienny kram smacznych i zdrowych rozmaitości.

55. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga : Charakterystyka okresów rozwojowych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.269-273

56. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga : Nauka o rozwoju : auksjologia - w świecie dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s. 73-77

57. Kopczyńska-Sikorska : Stan zdrowia dzieci w świetle wybranych wskaźników // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 72-76
Wskaźnik zgonów dzieci w wieku poniżej 5 lat.

58. Kopczyńska-Sikorska Jadwiga : Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 10-12

59. Kowalik-Olubińska Małgorzata : Konstruktywizm w edukacji małych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 10, s. 5-10
Konstruktywistyczna natura rozwoju poznawczego dziecka wg Jeana Piageta, Lwa Siemionowicza Wygotskiego i J. S. Brunera. Poznawanie świata i tworzenia wiedzy o nim przez dziecko przedszkolne.

60. Koza Ewa : Wrażliwość empatyczna dzieci z przedszkolnych oddziałów integracyjnych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 10-11, s. 35-37

61. Krawczyk Danuta : Żegnaj smutku u maluszków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 7, s. 432-433
Pierwsze dni pobytu dziecka 3-letniego w przedszkolu, skrócić adaptację dziecka.

62. Krzywda Beata : Przedszkole - geneza i rodzaje lęków dziecięcych // REMEDIUM. - 2004, nr 7/8, s. 8-9
Lęk dziecka przed przedszkolem.

63. Kubik Anna : Spotkania adaptacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 41(425)-43(427)
Jak ułatwić adaptację dziecku w przedszkolu. Różne formy pracy.

64. Kuszak Kinga : Cenna cecha samodzielności // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 6, s. 47-51
Sposoby przejawiania samodzielności przez dzieci przedszkolne.

65. Kuszak Kinga : Formy samodzielności dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 4, s. 9-13
Jak rozwijać samodzielność dziecka i jednocześnie zachować zasady bezpieczeństwa.

66. Kuszak Kinga : Postawa samodzielności dziecka przedszkolnego jako wynik przyjmowania zachowań. Cz. 1 // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 2/3, s. 24-26
Interpretacja pojęcia samodzielność. Mechanizmy nabywania samodzielności.

67. Kuszak Kinga : Profil rozwoju samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - R. 52 (2007), nr 3, s. [101]-113
Samodzielność w wieku przedszkolnym. Rola i zadania. Badania.

68. Kuszak Kinga : Samodzielność, ale jaka... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 2, s. 9(73)-14(78)
Osiągnięcia dziecka w wieku przedszkolnym podstawowym warunkiem koniecznym dla rozwoju wielu innych sfer jego osobowości.

69. Leszcz-Krysiak Agnieszka : Pierwsze dni 6-latka w oddziale przedszkolnym // NOWE W SZKOLE. - 2000-2001, nr 1, s.13-15
Pomoc rodziców i nauczyciela w adaptacji do przedszkola.

70. Limont Wiesława : Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 8, s. 451-454

71. Lubomirska Krystyna : Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w poglądach S. Wygotskiego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 3, s. 4 (132)-7 (135)

72. Lubowiecka Jadwiga : Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 323-330
Czynniki niesprzyjające przystosowaniu dziecka, czynniki sprzyjające edukacji przedszkolnej. Interakcje dziecka w środowisku przedszkolnym.

73. Łosiewicz Aneta : Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 10, s. 32-38
Rysunek jako narzędzie przekazu i nośnik emocji.

74. Malewicz Halina : Przyjazne przedszkole // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 6, s. 362-364
Jak ułatwić dzieciom 3-letnim adaptację w przedszkolu.

75. Małota Monika : Świat wartości sześciolatka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 3, s. 141-143

76. Miller Izabela, Pysz Dorota : Rozwój zdolności motorycznych dziecka w czterech porach roku // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2004, [nr] 10, dod. s. (8)-(12)
Propozycja innowacji, która ma na celu stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia cech motoryki.

77. Miłkowska-Olejniczak Grażyna : Ostrożnie z telewizją // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, [nr] 5, s. 278-282
Dlaczego dzieci od najmłodszych lat przyzwyczajają się do telewizji. Negatywny wpływ telewizji.

78. Mozolewska Bożena : Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 3, s. 16(144)-17(145)

79. Muchacka Bożena : O stymulowaniu aktywności poznawczej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 7, s.387-390
Badania dotyczące struktury wiedzy dzieci sześcioletnich.

80. Murias Lidia : Sześciolatki w grupie rówieśniczej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 38-39
Program adaptacyjny dla dzieci, które pierwszy raz uczęszczają do przedszkola. Grupa "0".

81. Niedźwiedź Joanna : O potrzebach psychicznych dziecka : nastrój pogody, spokoju, życzliwości, poszanowania godności osobistej dziecka decydują o kształtowaniu się jego charakteru // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 55-56
Spotkanie z rodzicami. Przedszkole nr 94 w Krakowie.

82. Niewiarowska Katarzyna : Pierwsze kontakty // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 38(422)-40(424)
Adaptacja dziecka w przedszkolu. Dni otwarte dla rodziców.

83. Olczak Agnieszka : Zdolne dziecko // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. 9-13
Teorie i rozważania na temat zdolności dziecka, rodzaje uzdolnień. Znaczenie edukacji przedszkolnej wobec zdolnego dziecka, wskazówki i zasady działania dla nauczycieli wspierających potencjał oraz zainteresowania podopiecznych.

84. Olechnowicz Hanna : Język dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 1, s. 16-19
Jak tworzy się język dziecka.

85. Olechnowicz Hanna : Język dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 83-85
Związki myślenia i rozwoju języka.

86. Olechnowicz Hanna : Mówi, bo myśli, myśli bo mówi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 10, s.587-591
Jak dzieci uczą się mowy. Zlepki słowne. Wyrażanie uczuć. Pojęcie czasu.

87. Pawlak Agnieszka : Konkursy, olimpiady - zabawa czy rywalizacja? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 8, s.495

88. Piotrowska Aleksandra : O rozwoju sześciolatka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 6, s. 14-20
Zmiany zachodzące u sześciolatków i konieczność wykorzystania ich w przygotowaniu dzieci do szkoły. Rozwój fizyczny i ruchowy, poznawczy (uwaga, pamięć, myślenie, mowa), emocjonalny.

89. Piwowarska-Krukowska Hanna : Adaptacja dzieci w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 5, s. 47-50
Zajęcia adaptacyjne dla rodziców i dzieci, które pójdą do przedszkola. Problemy związane z adaptacją. Cele i założenia programów adaptacyjnych. Rady jak przygotować dziecko do przedszkola.

90. Porayski-Pomsta Józef : Nasze dziecko mówi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 2, s. 77-83

91. Porayski-Pomsta Józef : Nasze dziecko mówi : mowa jako narzędzie działania dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 146-151
Analiza zachowań komunikacyjnych dziecka.

92. Porayski-Pomsta Józef : Nasze dziecko mówi : o tzw. błędach językowych dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 8, s. 455-458

93. Rowicka Grażyna : Alergie pokarmowe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 4, s. 42[234]-45[237]
Objawy alergii pokarmowej. Diagnostyka alergii pokarmowej. Zapobieganie chorobie alergicznej.

94. Rowicka Grażyna : Zaburzenia przewodu pokarmowego // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 8, s. 44[492]-46[494]

95. Rowicka Grażyna : Otyłość u dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 1, s. 38[38]-41[41]
Przyczyny otyłości. Leczenie otyłości.

96. Rura Grażyna : Nauczycielska optyka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 45-47
Dzieci ze zdiagnozowaną dysfunkcją w rozwoju (nadpobudliwość, problemy w kontaktach z rówieśnikami, przejmowanie roli lidera). Wskazówki dla nauczycieli jak należy postępować z takimi dziećmi.

97. Rynek Joanna : Sukces czy porażka? // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s. 32-36
Analiza przypadku dziewczynki nieakceptowanej w gronie rówieśników w przedszkolu oraz przebieg pracy wychowawczej, mający na celu zniwelowanie tego problemu.

98. Słysz Anna : Przyjemne z pożytecznym : sześciolatki w szkole // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 10, s. 8-9
Sposoby uczenia się małych dzieci.

99. Sobińska Hanna : Elementy muzykoterapii // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 35-36
Funkcje muzykoterapii. Techniki wykorzystywane w ramach muzykoterapii. Scenariusz zajęć z elementami muzycznymi "Nadchodzi wiosna" dla dzieci przedszkolnych.

100. Stępniak Katarzyna : "Przyjaciele Zippego" - program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci // EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE. - 2005, z. 9, s. 70-72
Przedstawienie sześciu części programu rozwijającego umiejętności psychospołeczne u dzieci 5-7-letnich. Promocja zdrowia emocjonalnego małych dzieci.

101. Stróżyński Klemens : Pochwała pochwały // DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 6, s. 5
Rola pochwały, nagrody, kary w szkole i przedszkolu.

102. Suświłło Małgorzata : Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 5-10
Czynniki determinujące rozwój twórczości dziecięcej. Konieczność stosowania twórczych form pracy w przedszkolu i stwarzania emocjonalnych, pedagogicznych i materialnych warunków do zabawy.

103. Szczyrba Stanisław : Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu // NAUCZANIE POCZĄTKOWE.- 2004/2005, nr 3 s. 47-54
Formy aktywności muzycznej w terapii i wychowaniu. Wpływ muzyki na percepcję słuchową, aparat słuchowy, mózg i psychomotorykę i kontakty społeczne.

104. Szczukiewicz Piotr : Żywiołowa inicjatywa // REMEDIUM. - 2000, nr 5, s.16-17
Kryzys wieku przedszkolnego i udział dorosłych w przezwyciężaniu.

105. Szefler Elżbieta : Ilustracje do wiersza "Okulary" // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, nr 10, s. 598-604
Badania dotyczące percepcji ilustracji do wiersza Juliana Tuwima.

106. Szlendak Aleksandra : Seminarium nt. specjalistycznego wspomagania rozwoju przedszkolaka - także niepełnosprawnego // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 9, s. 21-23

107. Szulska-Wyrwa Ewa : Długi proces adaptacji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 6, s. 26(346)-28(348)
Adaptacja małego dziecka w nowym środowisku.

108. Szulska-Wyrwa Ewa : Gdy odchodzi ktoś bliski // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 9, s. 40[552]-42[554]
Jak dzieciom wyjaśnić i przybliżyć zagadnienia związane ze śmiercią.

109. Szulska-Wyrwa Ewa : Kuba - dziecko nadpobudliwe // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 7, s. 419-421
Praca z dzieckiem nadpobudliwym. Metody Dobrego Startu.

110. Szuman Stefan : O trzech źródłach i podstawach poznawania aktywności psychicznej i rozwoju dziecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 10, s. 7-12
Obserwacja i badanie zachowania się dzieci - jako jeden z elementów dostarczanych informacji o ich psychicznym rozwoju. Wypowiedzi dzieci - drugie źródło poznania aktywności psychicznej. Rozwój mowy dziecka. Rozmowy dziecka z kimś i rozmowy kogoś z dzieckiem. Rozwój psychiki dziecka przedszkolnego.

111. Szumilas Ewa Małgorzata : Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 6, s. 5-13
Przygotowanie dziecka do szkoły. "Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej" - wyniki badań ogólnopolskiego projektu. Cel i metoda badań. Stan zdrowia dzieci. Rozwój społeczno-emocjonalny.

112. Szurowska Beata : Pokonać lęki trzylatków // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 16(400)-21(405)
Jak pracować nad rozładowaniem lęków dzieci w czasie rozstania z rodzicami, lękiem przed jedzeniem i lękiem przed odpoczynkiem.

113. Szymankiewicz Elżbieta : Lepiej zapobiegać niż leczyć : dysleksja // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 6, s. 32-25
Badania dzieci klas 0 w szkołach i przedszkolach. Zabawy stymulujące rozwój funkcji percepcyjnych.

114. Tomasik Beata : Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 2, s. 27-28

115. Trzcińska Dorota : O prawidłowościach rozwoju motoryczności // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 23-26

116. Tumkiewicz Krystyna : Ten nieznośny Marek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 5, s. 294-295
Trudności wychowawcze. Jak agresję dziecka zamienić na twórcze działanie.

117. Urbańska Alicja : Zabawy relaksacyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 8, s. 43-44
Gry i zabawy dla dzieci przedszkolnych z nadmierną aktywnością.

118. Walańczyk Tomasz : [i in.] Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 3, s. 3(131)-6(134)
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci określany skrótem ADHD.

119. Waloszek Irena : Psychopedagogiczna obserwacja rozwoju dzieci // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 9, s.15-16

120. Wioska Katarzyna : Nić porozumienia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 1, s. 35-40
Scenariusze zajęć mających na celu dowartościowanie dzieci oraz zniwelowanie ich oporu i agresji (np. "Nasze nastroje"). Pomoce, przebieg zajęć.

121. Witek Dorota : Potrzeby psychiczne dzieci // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 10, s. 26-28
Jak postępować by zdobyć zaufanie dzieci.

122. Wojciechowska Anna : Cztery modele wychowania : który wybrać? // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 10, s. 10-16
Modele wychowania: pozostawianie dziecku zupełnej swobody, model lepienia z gliny - pomijanie aktywności dziecka, model konfliktowy - dążenie rodziców do uzyskania posłuszeństwa, model wzajemności.

123. Zarzycka Dorota, Mozolewska Bożena : Uczenie polisensoryczne w edukacji przedszkolnej // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 7, s. 33-35
Rozwój zmysłowego poznawania świata.

124. Ziołowicz Katarzyna : Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną // NAUCZANIE POCZĄTKOWE.-  2006/2007, nr 3,  s. 52-59
Dzieci w wieku przedszkolnym. Ćwiczenia plastyczne rozwijające wyobraźnię twórczą: w oparciu o ciekawą technikę, w oparciu o równoczesne postrzeganie wrażeń odbieranych przez różne zmysły, w oparciu o percepcję dzieła plastycznego.

125. Żołądź Joanna : Radzimy sobie z emocjami : zajęcia ze starszymi dziećmi // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s. 41-43
Zajęcia w grupie 5-latków. Temat: Nie złoszczę się. Radzimy sobie ze swoimi emocjami. Zajęcia w grupie 6-latków. Temat: Kolczasta przyjaźń. Warto mieć przyjaciela.


II. Sprawność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym.

126. Antoszczyk Gabriela : Sprawność fizyczna i wiedza na temat zdrowia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym // KULTURA FIZYCZNA. - 2002, [nr] 7/8, s. 19-21
Badanie i analiza wyników badania.


127. Bielawska Krystyna : To warto wiedzieć // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 149-150
Płaskostopie. Przykłady ćwiczeń stóp.

128. Folga Bogumiła : Płaskostopie u dzieci : ćwiczenia korekcyjne // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 8, s. 32-35
Przykłady ćwiczeń dla dzieci przedszkolnych mające zapobiegać płaskostopiu.

129. Gniewkowski Wacław : Metody twórcze WF... // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 10, s. 34-37
Motoryczność dziecka przedszkolnego. Charakterystyka metod twórczych. Gimnastyka twórcza - "nowoczesny taniec wychowawczy" Rudolfa Labana. Metoda Carla Orffa - wiązanie ruchu z rytmiką i muzyką.

130. Koszlaga Beata : Zabawy terenowe - indiańskie podchody // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, [nr] 9, s. 545-546

131. Kozłowska Anna : Mini Olimpiady Przedszkolaków - europejską edukacją przez sport // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 12-13
Realizowanie zadań w zakresie wychowania zdrowotnego (czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych).

132. Kozłowska Grażyna : Metoda Labana : zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 6-letnich // LIDER. - 2005, nr 5, s. 25
Gimnastyka twórcza.

133. Król Małgorzata : O urządzaniu sali gimnastycznej dla przedszkolaków // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 4/5, s. 31
Ruch fizyczny jako jedna z podstaw rozwoju dzieci.

134. Kryniewski Leszek : HusBao - kamykowa gra // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 1, s. 12-13
Uczy logicznego myślenia, ćwiczy podstawy liczenia. Rola HusBao w przedszkolu. HusBao na świecie.

135. Kubińska Zofia, Lichota Małgorzata : Wychowanie zdrowotne w przedszkolu // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, nr 1, s. 26-29

136. Lipa Wioletta, Szłapka Wioletta : Od karety do rakiety // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 7, s. 22(406)-25(409)
Przykłady zabaw zaspakajających potrzebę ruchu.

137. Maciejuk Paweł : Osiągnięcia przedszkolaków w pływaniu // LIDER. - 2005, nr 5, s. 28-29
Metody badawcze.

138. Najder Ewa : Koszykówka dzieci w okresie przedszkolnym : wiek : 5-6 lat // LIDER. - 2005, nr 2, s. 30
Propozycje zabaw.

139. Parnicka Urszula : Spacer z przedszkolakiem // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 6, s. 14-15
Analiza wyników badań. Rodzaje aktywności ruchowej.

140. Rafalska Daria : Zapobiegamy wadom postawy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 147-148
Ćwiczenia gimnastyczno-korekcyjne. Potrzeba czuwania nad rozwojem fizycznym dzieci.

141. Różański Paweł : Pływanie dzieci // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 169-172
Schemat postępowania podczas pływania dzieci.

142. Różański Paweł : Pływanie dzieci w wieku 5-6 lat z elementami korekcji // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2005, [nr] 2, s. 14-18
Omówienie badań, których celem była analiza potrzeb zajęć na pływalni dzieci 5-6 letnich.

143. Trzcińska Dorota : Dostosowanie ćwiczeń do wieku dzieci w wychowaniu fizycznym i korektywie // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 1, s.27-38
Propozycja zajęć i zabaw.

144. Trzcińska Dorota : Gimnastyka korekcyjna w przedszkolnej edukacji // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2003, [nr] 3, s. 143-146
Edukacja zdrowotna i ruchowa. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

145. Trzcińska Dorota : O próbach kształtowania uwagi podczas zajęć ruchowych // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 5, s.279-283
Przykłady zabaw.

146. Wlaźnik Kazimiera : Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem plastykowych butelek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2002, nr 3, s. 160-165
Przykłady ćwiczeń.

147. Zygmunt Teresa : Wychowanie fizyczne w przedszkolu // LIDER. - 2002, nr 3, s. 12-13


Zasięg chronologiczny: lata 2000-2009
Opracowano na podstawie materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu.
Liczba poz. 147
Termin opracowania: wrzesień 2009.
Opracowała: Beata Góra

<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych