Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Arteterapia : wybór literatury dostępnej w Ped.Bibl. Woj. W Nowym Sączu

KSIĄŻKI :

1. Aichinger Alfons, Holl Walter : Psychodrama : terapia grupowa z dziećmi. – Kielce: Wydaw. Jedność, 1999. – 224 s.
Sygn. cz 58528/XX

2. Buchalter Susan : Terapia sztuką : praktyczny poradnik. – Poznań, 2006
Sygn. 64406

3. Garda-Łukaszewska Jadwiga, Szperkowski Tomasz : Współtworzenie : zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. – Wwa, 1997
Sygn. 57577

4. Głowacka Elżbieta : Artediagnoza. – Kraków, 2006
Sygn. 63635

5. Handford Olga, Karolak Wiesław : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. – Łódź, 2007
Sygn. 64352

6. Handford Olga, Karolak Wiesław  : Mandala w arteterapii. – Łódź, 2008
Sygn. 64596

7. Kalbarczyk Anna : Zabawy ze sztuką. – Kraków, 2005
Sygn. 62395

8. Karolak Wiesław : Rysunek w arteterapii. – Łódź, 2005
Sygn. 63353

9. Konieczna Ewelina : Arteterapia w teorii i praktyce. – Wyd. 2 popr. Kraków, 2004
Sygn. 62462, cz 61613, 61614

10. Muzykoterapia : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Dorota Lenar . – Nowy Sącz : PBW, 2005
Sygn. T. 21 nr 16

11. Od teatru do terapii. T. 1, Między teoria a praktyką / red. Andrea Jaworska. – Lublin, 2006
Sygn. 64039, 64040

12. Stachyra Krzysztof , Grudziewska Ewa : Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym. – Lublin, 2007
Sygn. 64382 bibliografie

13. Sztuka w edukacji i terapii / red. Mirosława Knapik, Wiesława Aleksandra Sacher. – Kraków, 2004
Sygn. 61609, 61610

14. Sikorski Wiesław : Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. – Wyd. 3. – Kraków, 2004 
Sygn. 61638

15. Szulc Wita
Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji. – Lublin, 2005  
Sygn. 64383

16. Teatr przebudzenia : strategie milowego kroku : praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących zajęcia teatralne z młodzieżą / Sara Clifford, Anna Herrman . – Łódź, 2003.
Sygn. 62072

  Nowość : Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wydaw. Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008 Sygn. 64978

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

17. Agresja – nieagresja / Ewa Bętkowska // PLASTYKA i WYCHOWANIE. -  1996, nr 5, s. 51-53 / opis akcji plastycznej zrealizowanej w szkole/

18. Arteterapia / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 3, s. 6-7

19. Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / Anna Oles // SZKOŁA SPECJALNA. – 2006, nr 4, s. 298-306

20. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2002, nr 1, s. 30-32

21. Arteterapia - niechciane dziecko czy nadzieja dla współczesnej terapii pedagogicznej / Ewelina Justyna Konieczna. - Bibliogr. // KULTURA I EDUKACJA. - 2003, nr 2, s. 127-139

22.  Arteterapia - poza schematem szkolnej ławki / Koryna Opala-Wnuk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 2, s. 3-11

23. Arteterapia - problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // SZKOŁA SPECJALNA. - 2006, nr 5, s. 376-379

24. Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudziewska // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2005, nr 1/2, s. 34-37

25. Arteterapia w teorii i praktyce  / Anna Piskorek-Atys. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50, nr 1 (2005), s. 224-229
Zawiera rec. książki: Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina Konieczna. - Kraków, 2003

26. Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // POLONISTYKA. - 2003, nr 9, s. 551-555

27. Dramaterapia jako forma socjalizacji młodzieży socjopatycznej / Wiesław Sikorski // GESTALT. – 1995, nr 3, s. 35-37

28. Dziecko  u progu nauki szkolnej: założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / Izabela Dębicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2006/2007, nr 1, s. 68-78

29. Elementy muzykoterapii / Hanna Sobińska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 3, s. 35-36

30. Historia arteterapeutyki / Wita Szulc // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 8, s. 66-69

31. Iskierki wyobraźni / Beata Niemiec, Jolanta Winkowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 2, s. 86-93 / Cykl zajęć/

32. Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych - propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka //  EDUKACJA. - 2003, nr 2, s. 103-109

33. Młodopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii / Maria Łukaszewska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 6, s. 34-35

34. Monodrama w psychoterapii indywidualnej / Adam Pytko // PSYCHOTERAPIA. - 2001, nr 2, s. 77-92

35. Mówiąc językiem sztuki : o warsztatach  arteterapeutycznych dla dorosłych osób głuchoniewidomych / Elżbieta Paradowska // SZKOŁA SPECJALNA. – 2004, nr 4, s. 304-307

36. Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka // SZKOŁA SPECJALNA. – 2007, nr 2, s. 130-135

37. Plastyka leczy, uczy, wychowuje / Magdalena Chęcińska // PLASTYKA i WYCHOWANIE. – 1996, nr 3, s. 30-31

38. Pantonima grupowa w terapii dzieci z zaburzeniami nerwicowymi / Małgorzata Prokopem // SZKOŁA SPECJALNA. – 1986, nr 1, s. 38-55

39. Poezjoterapia wzbogaca duchowo / Sławomir Krzyśka // EDUKACJA i DIALOG. - 2004, nr 9, s. 66-69

40. Psychoterapia i poezja / Jacek Bomba // PSYCHOTERAPIA. – 1998, nr 3, s. 5-13

41. Psychodrama Jakoba Moreno / Pankowska Krystyna // PLASTYKA I WYCHOWANIE. – 1996, nr 3, s. 38-40

42. Psychologiczna specyfika twórczości ludzi psychicznie chorych / Elżbieta głowacka // PLASTYKA i WYCHOWANIE. – 1995, nr 3, s. 13-15

43. Rewalidacja a ekspresja twórcza / Edyta Lenartowicz // PLASTYKA i WYCHOWANIE. – 1996, nr 3, s. 29

44. Rola ekspresji plastycznej w rewalidacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / Elżbieta Łukomska // SZKOŁA SPECJALNA. -  2004, nr 1, s.42-44

45. Rola ekspresji twórczej w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2005, nr 1, s.

46. Rysunek dziecka zabawa i terapia / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. – 2003, nr 9, s. 14-15

47. Rysunek symultaniczny  : ćwiczenia dla nieśmiałych / Grzegorz Bednarz // PLASTYKA I WYCHOWANIE. – 1997, nr 5, s. 55-56

48. Spotkanie ze sztuką : warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // ŻYCIE SZKOLY. – 2006, nr 6, s. 28-39

49. Sztuka a terapia : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 1 luty 2002 / Lidia Kataryńczuk-Mania // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2002, nr 4, s. 152-154

50. Sztuka w służbie medycyny / Wita Szulc. – Pozn. 2001. – Rec. Paweł Cylulko // WYCHOWANIE MUZYCZNE w SZKOLE. – 2002, nr 3, s. 150-152 / w bibliotece dostępna tylko recenzja/

51. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 5, s. 17-20

52. Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej / Irena Wasyluk // SZKOŁA SPECJALNA. - 2005, nr 3, s. 214-219

53. Tematy integrujące muzykę i plastykę / Ewa Hoffman-Lipska, Barbara Smoleńska-Zielińska, Danuta Wasilewska-Żarnowska // PLASTYKA i WYCHOWANIE. -1999, nr 4, s. 55-58

54.Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // EDUKACJA I DIALOG . - 2006, nr 8, s. 61-66

55. Terapeutyczne walory twórczości plastycznej / Wiesław Sikorski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 1997, nr 5, s. 40-42

56.Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka / Dorota Minta // PLASTYKA i WYCHOWANIE. – 1995, nr 1, s. 24-25
 
57.Terapia plastyką / Anna Lech // NOWE W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 11-13

58. Terapia plastyką / Lidia Wiśniewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2003, nr 7, s. 50-51

59.Terapia przez sztukę / Bożena Kuras // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 26-28

60. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2003, nr 6, s. 357-360

61.Terapia przez teatr /  Joanna Dybczyńska  // POLONISTYKA. – 2008, nr 5, s. 56-59

62. Twórczość artystyczna jako element działań profilaktycznych / Dorota Szczepan-Jakubowska // REMEDIUM. – 1996, nr 5, s. 2-5

63. Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji // Hanna Miller // SZKOŁA SPECJALNA. – 2000, nr 2/3, s. 124-128

64. Twórczość plastyczna jako forma diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze depresji / Lidia Popek, Iwona Sałata // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1995, nr 10/11, s. 18-21

65. Twórczość plastyczna w kompensacji dzieci przewlekle chorych / Anna Stawecka // WYCHOWANIE FIZYCZNE i ZDROWOTNE. – 2004, nr 2, s. 13-16

66. Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą /  Danuta Wosik-Kawala // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 1999., nr 10, s. 39-40

67. W krainie zimy / / Małgorzata Brzeska, Malgorzata Woźniak // WYCHOWANIE  W PRZEDSZKOLU. – 2007, nr 11, s. 24-26
/ zajęcia muzyczne metodą Macieja Kieryła/

68. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr  6, s. 28-39

69. Wspierająca rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym / Irena Wasyluk // SZKOŁA SPECJALNA. – 2005, nr 4, s. 299-302

70. Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska // BIBLIOTERAPEUTA. - 2007, nr 1, s. 9-19

71. Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej. – Zielona Góra, 2002. – Rec. Bernadetta Szczupał  // SZKOŁA SPECJALNA. – 2002, nr 4, s. 251-252 /w bibliotece dostępna tylko recenzja/

72. Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2003, nr 1, s. 27-29

73. Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2002, nr 5, s. 38-40

74. Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE. - 2006, nr 4/5, s. 9-12


W zestawieniu nie uwzględniono opisów dotyczących analizy rysunku jako metody badań psychologicznych. Ograniczono ilość opisów dotyczących muzykoterapii, ponieważ uwzględnia je zestawienie opisane pod numerem 10.


Nowy Sącz 2008, sierpień, oprac. Dorota Lenar

<-- wstecz

 
Projektowanie stron internetowych