Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Agresja i przemoc badania : zestawienie bibliograficzne materiałów dostępnych w PBW w Nowym Sączu

  

1. Agresja elektroniczna : nowe wyzwania / Kamila Knol // REMEDIUM. - 2010, nr 2, s. 30-31

2. Agresja a empatia wśród studentów / Sławomir Ślaski, Iwona Puławska, Joanna Szwarc // REMEDIUM. - 2010, nr 12, s. 4-5

3. Agresja i przemoc w polskiej szkole - diagnoza zjawiska / Krystyna Ostrowska // NIEBIESKA LINIA. - 2003, nr 4, s. 23-27
       Raport z badań, uwarunkowania agresji programy przeciwdziałania.

4. Agresja seksualna w szkole / Marek Babik // WYCHOWAWCA. - 2007, nr 9, s. 12-14
       Badania w grupie nauczycieli pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (129) i studentów (101) – 2007 rok.

5. Agresja : studium semantyczno-pragmatyczne / Bożena Taras. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - 315 s.
        Sygnatura: 68011

6. Agresja werbalna dzieci (1) / Wioletta Budny // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2010, nr 5, s. 17-18

7. Agresja werbalna dzieci (2) / Wioletta Budny // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2010, nr 6, s. 18-19

8. Agresja w wiejskich szkołach / Grażyna Poraj // NIEBIESKA LINIA. – 2004, nr 5, s. 16-18
     Badania przeprowadzone wśród uczniów kl. VI  szkół podstawowych woj. łódzkiego w 2002 roku.

9. Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka-Pleczyk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 2, s. 63-70
       Wyniki badań w Krakowie (2003/2004 dot.  gimnazjum.

10. Bullying wśród uczniów społecznego liceum ogólnokształcącego oraz jego uwarunkowania i planowane środki zaradcze / Mirosław Wojciechowski // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2007, nr 2, s. 107-124
    Omówienie badań ankietowych z 2002 roku.

11. Cechy agresywności dziewcząt nieprzystosowanych społecznie : [badania] / Jacek Ostrowski, Rafał Kruszyński // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2005, nr 1, s. 10-16

12. Chętni do bitki / Piotr Żak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2006, nr 1, s. 25-27
     Badania międzynarodowe  przeprowadzone przez WHO w l. 2001-2002, pokazują jak wygląda agresja polskich  nastolatków (11,13,15 lat) na tle innych krajów.

13. Co wiemy o agresji w szkole? / Hanna Bednarczyk, Leszek Mańkowski // DYREKTOR SZKOŁY. – 2004, nr 9, s. 54-57
     Opis badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Śrem w 2004 roku, w  grupie 228 uczniów klas 256 uczniów klas 6 szk. podst. oraz 172 uczniów klas 1 i 162 uczniów klas 3 gimnazjów.

14. Czy ktoś im pomoże? / Irena Bekier // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2004, nr 4, s. 101-111
     Badania młodzieży 16-17 letniej, ofiar agresji rówieśniczej.

15. Dyscyplina w polskiej szkole / Jacek Pyżalski // REMEDIUM. – 2007, nr 7, s. 6-7
    Celem badań było określenie, jakie czynniki związane ze specyfiką pracy nauczycieli są dla nich obciążające . Badania przy użyciu Kwestionariusza Obciążeń Zawodowych w grupie 429 nauczycieli w losowo wybranych szkołach woj. łódzkiego.

16. Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy / Marta Krupińska // NIEBIESKA LINIA. - 2007, nr 5, s. 27-29
       Badania własne.

17. Ekran monitora czarodziejskim lustrem? : pytania o tożsamość mordującego myszką… / Marta Anna Sałapata // EDUKACJA . – 2005, nr 2, s. 103-116
   Badania wśród gimnazjalistów nt. przemocy w grach komputerowych.

18. "Fala" w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych / Patryk Zawadzki // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 9, s. 8-13
       Badania własne.

19. "Fala" w szkole / Patryk Zawadzki // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2006, nr 2, s. 44-45

20. "Fala" w szkole / Patryk Zawadzki // EDUKACJA i DIALOG. – 2006, nr 1, s. 11-17

21.   Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w internecie / Magdalena Szpunar // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2009,nr 4, s. 67-80

22. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // NOWA SZKOŁA. – 2005, nr 2, s. 24-29
      Badania z roku 2000 obejmujące 150 uczniów z woj. wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

23. Jak badano przemoc w szkołach i co z tego …/ Małgorzata Nowak  // DYREKTOR SZKOŁY. – 2007, nr 2, s. 18-20
    Przegląd i ocena szkół do których skierowano tzw. „trójki” w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy”.

24. Między spójnością a agresją / Grażyna Mendecka // NIEBIESKA LINIA. – 2005, nr 1, s. 6-8
  Wpływ spójności rodziny na postawy agresywne nastolatków – badania.

25. Nauczyciele i dyrektorzy szkół o rządowym programie „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” / Robert Pawlak // POLITYKA SPOLECZNA. – 2007, nr 11/12, s. 23-28
    Badania wykazują krytyczny stosunek do projektu.

26. Nie lepiej w Łodzi / Agnieszka Komorowska // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 3, s. 30-32
       Badania ankietowe dotyczące agresji i przemocy,  przeprowadzone wśród uczniów gimnazjów.

27. Niewłaściwi ludzie w niewłaściwym miejscu / Grażyna Poraj // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2006, nr 2, s. 69-81
  Badania dotyczące agresji nauczycieli w ocenie uczniów.

28.
O agresji słów kilka / Iwona Duczyńska // PROBLEMY NARKOMANII. – 2007, nr 3, s. 65-68
   Sondaż diagnostyczny wśród młodzieży szkół średnich w Boninie.

29. Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień-Głaz // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 9, s. 38-42
      Badania własne (2005r).

30. Podsumowanie badań nt. agresji w szkole / D.Sz. / // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2008, nr 2, s. 58-59
   Badania przeprowadzone w ramach rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy” przez CMPPP.

31. Poglądy młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na temat agresji / Sławomir Olszewski // ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH. – 2005. T. 58, s. 97-114
   Badania w grupie 203 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w przedziale wiekowym od 15 do 19 lat.

32. Potrzeba prawa szkolnego : na podstawie badań „Przemoc w tarnobrzeskich szkołach” / Eugeniusz Moczuk // NIEBIESKA LINIA. – 2007, nr 5, s. 12-15
  Omówienie badań ankietowych przeprowadzonych przez studentów PWSZ w Tarnobrzegu.

33. Poziom agresji uczniów szkoły podstawowej trenujących i nietrenujących / Danuta Tymoszuk, Aleksandra Sulikowska // KULTURA FIZYCZNA. – 2006, nr 3/4., s. 16-18
    Badania w grupie 80 uczniów SP nr 2 w Białej Podlaskiej.

34. Poziom i zakres syndromu agresji młodocianych sprawców czynów gwałtownych / Edyta Masternak // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2006, nr 3, s. 23-28
    Badania w grupie więźniów w wieku 18-24 lat.

35. Poziom zachowań agresywnych uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w Łodzi / Agnieszka Komorowska // KULTURA i EDUKACJA. – 2004, nr 2, s. 93-103

36. Problemy agresji uczniów w szkole / Bogusława Gaweł //  W: W kręgu zagadnień pedagogicznych i psychologicznych : z badań pracowników  PWSZ w N.Sączu. – Nowy Sącz : PWSZ, 2003. – S.50-63    Sygn. 62715
    Omówienie badań w grupie 60 uczniów szkoły podstawowej.

37. Przemoc i agresja w społeczności uczniów / Jolanta Lipińska // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 1999, nr 1, s. 5-7

38. Przemoc rówieśnicza w szkole : współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce / Zenon Jasiński // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 7/8, s.3-7
      Badania w szkołach wałbrzyskich (1999).

39. Przemoc w gimnazjach północnopraskich na tle badań międzynarodowych / Anna Małgorzata Grzegrzółka, Krzysztof Kruszewski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2004, nr 3/4, s. 31-41

40. Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej / Anna Bosch // EDUKACJA. – 2006, nr 2, s. 94-102

41. Przemoc w szkole - jej uwarunkowania i zapobieganie (próba syntezy wyników badań) / Justyna Krot. - Bibliografia // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2002, nr 2, s. 8-12

42. Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców / Agata Komendant // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 6, s. 33-36
   Prezentacja wyników badań z lat 2005/2006 zawartych w pracy magisterskiej.

43. Przemoc wśród gimnazjalistów / Anna Górka // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2005, nr 3, s. 10-14
     Celem badań była odpowiedź jak często i w jakich okolicznościach dochodzi do stosowania przemocy w środowisku gimnazjum. Badania sondażowe 79 uczniów z klas 2 gimnazjum w Lublinie.

44. Przemoc wśród uczniów poznańskich szkół / Anna Brzezińska, Elżbieta  Hornowska // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 3, s. 23-30
       Badania ankietowe wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół  średnich.

45.
Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego / Lidia Pustkowiak // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 2, s.12-15
       Wyniki badań 77 wychowanków pogotowi opiekuńczych w wieku 9-17 lat

46. Redukowanie agresji / Krzysztof Mrozek // WYCHOWAWCA. - 2012, nr 5, s. 26

47. Rodzina - przyczyną agresji i przemocy wśród młodzieży / Małgorzata Nowotka // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 6, s. 35-38
       Przegląd badań.

48. Rywalizacja czy agresja na lekcjach wychowania fizycznego / Marek Napierała // KULTURA FIZYCZNA. – 2005, nr 11/12, s. 6-9
    Badania ankietowe wśród gimnazjalistów.

49. Stosowanie agresji werbalnej a środowisko rówieśników / Wioletta Budny // PRZEGLĄD OŚWIATOWY. - 2010, nr 7, s. 19

50. Szkoła wobec agresji / Grażyna Poraj // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2006, nr 1, s. 3-25
      Omówienie projektów  badań w woj. łódzkim „Syndrom agresji u nauczycieli”, „Badanie zjawiska agresji i przemocy w szkołach podstawowych”, „Szkola bez przemocy i narkotyków”.

51. Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska,  Elżbieta Hornowska // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 10, s. 33-36
       Badania ankietowe- analiza.

52. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska // NOWA SZKOŁA. – 2003, nr 2, s. 13-16

53. Wpływ wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na spostrzeganie sytuacji przemocy szkolnej i sposobów jej przeciwdziałania / Joanna Różańska-Kowal// RUCH PEDAGOGICZNY. - 2003, nr 1/2, s. 59-73
       Badania studentów psychologii i pedagogiki.

54. Zachowania agresywne w szkole : badania porównawcze 1997i 2003 / Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykykowski . -Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej, 2005. – 191 s.
    Sygn. 62291

55. Zachowania agresywne w szkole : badania porównawcze 1997i 2003 / Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykykowski . Warszawa, 2005. Rec. Monika Ciechomska //  SZKOŁA SPECJALNA. – 2005, nr 5, s. 394-395

56. Zachowania agresywne w świetle badań porównawczych // Krystyna Ostrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2008, nr 3, s. 13-22

57.
Zjawiska patologiczne w szkołach / Janina Rus // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 5, s. 42-43

58. Zjawiska przemocy w środowiskach młodzieży w wieku 11 i 14 lat / Jacek Urban // WYCHOWAWCA. - 2002, nr 10, s. 10-12
    Badania  z terenu Krakowa.

59. Zrozumieć młodzież : badania bemowskie cz. 1 Bogusław Prajsner // REMEDIUM. – 2007, nr 2/3, s. 7-8
    Badania młodzieży warszawskiej.

Zasięg chronologiczny : od 2000r  do  2013r

Oprac. Dorota Lenar Pedagog. Bibl. Woj. w  Nowym Sączu

<-- wstecz

 
Projektowanie stron internetowych