Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

 Nauczyciele: problemy adaptacji i rozwój zawodowy

 
KSIĄŻKI:

Adamek, Irena. Red.
Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 292 s.
Sygnatura: cz68315/XXI

Badziukiewicz, Beata
Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz. – Wwa: Wydaw. Akademickie Żak, 2005. -244 s. Sygnatura  62480

Bednarska, Małgorzata. Red.
O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 214 s.
Sygnatura: 65110

Błażak, Marta
Wiedza i umiejętności nauczyciela we współczesnej szkole / Marta Błażak. - Radom : Wydaw. Poltechniki Radomskiej, 2009
Sygnatura 65637

Day, Christopher
Rozwój zawodowy nauczyciela / Christopher Day. - Gdańsk : GWP, 2004
Sygnatura cz64262/XXI

Dobrowolska, Barbara
Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych / Barbara Dobrowolska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - 196 s
Sygnatura: 65988

Ferenz, Krystyna. Red.
Kompetencje nauczyciela wychowawcy / red. Krystyna Ferenz, Edward Kozioł. - Zielona Góra ; Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002
Sygnatura cz61345/XXI


Gajdzica, Anna
Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian / Anna Gajdzica. - Cieszyn : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 382 s.
Sygnatura: 68594

Gaś, Zbigniew B.
Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli  / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001
Sygnatura 60295

Gaś, Zbigniew B.
Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów /  Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : IBE, 1999
Sygnatura cz60215/XXI, 60216

Gołek, Bartłomiej
Poznawcze potrzeby nauczycieli / Bartłomiej Gołek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 184, [2] s.
Sygnatura: 66469

Goźlińska, Elżbieta
Ściąga dla nauczyciela : czyli co nauczyciel musi, co może, a co powinien / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : WSiP, 2005. - 51 s.
Sygnatura cz62258/XXVI,62259


Jodłowska, Bogusława
Start - szok zawodowy - twórcza praca nauczyciela [klas początkowych]. - Warszawa :
WSiP, 1991
Sygnatura  cz52782/II, 52783-84, 55635, 57337

Jones, Jeff
Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli / Jeff Jones, Mazda Jenkin, Sue Lord. - Warszawa: Fraszka edukacyjna, WSiP, 2008
Sygnatura 65181

Kamińska-Juckiewicz, Małgorzata
Postawy i zachowania nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz. - Płock : Wydaw.Naukowe NOVUM, 2002. - 255 s.
Sygnatura: cz61491/XXI

Kordziński, Jarosław
Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 394 s.
Sygnatura: cz68569, 68570

Konarzewski, Krzysztof. Red.
Sztuka nauczania. T. 2 , Szkoła / red. nauk. Krzysztof Konarzewski. - Wyd. 7 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 233 s.
Sygnatura: cz61666/XXI, 62115

Konarzewski, Krzysztof. Red.
Sztuka nauczania. T. 1 , Czynności nauczyciela  / red. nauk. Krzysztof Konarzewski. - Wyd. 7 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 530 s.
Sygnatura: cz61665/XXI, 62114

Kozioł, Edward. Red.
Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian / red. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. - Zielona Góra : Ofic. Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2002
Sygnatura  cz61344/XXI


Kuźma, Józef
Nauczyciele przyszłej szkoły / Józef Kuźma. - Kraków : Wydaw. AP, 2001 Sygn.cz59327/XXI, Sygnatura 59328

Laska, Eugenia Iwona. Red.
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - 264 s. Sygnatura: 64831

Lewowicki, Tadeusz
Problemy kształcenia i pracy nauczycieli / Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2007. - 147, [1] s.
Sygnatura: 64319

MacKenzie, Robert J.

Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie / Robert J. MacKenzie. - Gdańsk: GWP, 2008. - 288 s.
Sygnatura 65680


Moroz, Henryk. Red.
Rozwój zawodowy nauczyciela / red. Henryk Moroz. - Kraków : Impuls, 2005 Sygn.63323/XXI

Mróz, Tadeusz
Fundamentalne problemy edukacji / Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013. - 112 s.  Sygnatura: 67923

Muchacka, Bożena. Red.
Jakość w systemie edukacji / pod red. Bożena Muchacka. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - 151 s.   Sygnatura: 66071


Paszkiewicz, Aneta
Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. – Wwa: Difin, 2014. – 197 s.           Sygnatura  cz68355/XXI, 68356

Polak, Krzysztof
Bezradność nauczyciela / Krzysztof Polak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - 192, [1] s.  Sygnatura: 67215

Pituła, Beata
 Wieloaspektowe pojmowanie roli zawodowej nauczyciela / Beata Pituła. - Katowice :
Wydaw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2008. – 80 s.
Sygnatura  65112

Pituła, Beata
Stałe cechy osobowości nauczyciela determinujące jakość jego pracy zawodowej/ Beata Pituła. – Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. K.Wielkiego, 2010. – 140 s.
Sygnatura: 66866

Sławińska, Małgorzata
Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu / Małgorzata Sławińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 256 s. Sygnatura: 66389

Schaefer, Klaus
Nauczyciel w szkole : jak przeżyć szkołę? / Klaus Schaefer. Wyd. 2.- Gdańsk : GWP, 2008
Sygn.atura 65000

Skura, Małgorzata
Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju / Małgorzata Skura. – Wwa: ORE, 2011. – 79 s.   Sygnatura cz 67031/XXI, 67032

Szempruch, Jolanta
Nauczyciel w zmieniającej się szkole : funkcjonowanie i rozwój zawodowy / Jolanta Szempruch. - Rzeszów : Wyd. J.Szempruch, 2001 Sygnatura cz60548/XXI, 60549

Szorc, Katarzyna
Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów / Katarzyna Szorc. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 140 s.        Sygnatura: 68106

Zacłona, Zdzisława. Red.
Nauczyciel w rzeczywistości globalnej i lokalnej = Teacher in the global and local reality / pod red. ZdzisławyZacłony. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007. - 193 s.
Sygnatura: cz64470/XXV

Zwierzyńska, Elżbieta
Poznawanie klasy szkolnej / Elżbieta Zwierzyńska. – Wwa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicznej, 2008. – 80 s.  Sygnatura cz66152/XXI, 66153-54

Żegnałek, Kazimierz. Red.
Kompetencje współczesnego nauczyciela / pod red. Kazimierza Żegnałka. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - 265 s.
Sygnatura: 64649

Artykuł z czasopism:Baczała, Ditta
Kompetencje zawodowe nauczycieli szkół specjalnych / Ditta Baczała // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 8, s. 51-56

Baron-Polańczyk, Eunika
Czynniki różnicujące kompetencje informacyjne nauczycieli oraz wykorzystywanie metod i narzędzi ICT / Eunika Baron-Polańczyk // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2013, nr 1, s. 129-145

Baron, Piotr
Kompetencje nauczycieli muzyki w Polsce / Piotr Baron // WYCHOWANIE MUZYCZNE. - 2012, nr 1, s. 13-18

Bielski, Janusz
Jaki powinien być współczesny nauczyciel wychowania fizycznego / Janusz Bielski // LIDER. - 2008, nr 9, s. 4-8

Bierówka, Joanna
Nowe media - nowe wyzwania wychowawcze? / Joanna Bierówka // HEJNAŁ OŚWIATOWY. - 2014, nr 5, s. 8-11
Przegląd opinii, badań, projektów.

Borkowska, Anna
Budowanie relacji z uczniami w opiniach nauczycieli / Anna Borkowska, Dorota Macander //
Remedium. - 2007, nr 2/3, s.12-13

Ćwiertniewicz, Grzegorz
O nowy model nauczyciela polonisty / Grzegorz Ćwiertniewicz // POLONISTYKA. - 2013, nr 9, s. 12-14

Denst-Sadura, Aleksandra
Superwizja koleżeńska / Aleksandra Denst-Sadura // GŁOS Nauczycielski. - 2014, nr 16, s. 16


Dzierzgowska, Irena
Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. -
2007, nr 10, s. I-VIII

Femiak, Joanna
Fundament kompetencji pedagogicznych / Joanna Femiak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 3, s. 113-120

Flanz, Jolanta
Kto powinien uczyć w szkole? : wizerunek nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej według dzieci, rodziców i pedagogów /Jolanta Flanz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 3, s. 15-18

Gaś, Zbigniew B.
Poczucie skuteczności profesjonalnej nauczycieli o różnym stażu w zawodzie /Zbigniew B. Gaś // Przegląd Psychologiczny. - 2002, T. 45, nr 1, s. 57-74
   
Goraj, Magdalena
Adaptacja zawodowa młodego nauczyciela / Magdalena Goraj // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 6-7

Grabowska, Barbara
Nauczyciel jako refleksyjny praktyk : propozycja przedmiotu "Kształtowanie kompetencji nauczyciela w środowisku wielokulturowym" / Barbara Grabowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2013, nr 1/2, s. 17-20

Guzy, Anna
Kompetencja kulturowa jako element kompetencji zawodowych nauczyciela / Anna Guzy // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. -2008/2009, nr 2, s. 83-91

Jakubowicz-Bryx, Anna
Źródła kompetencji zawodowych nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Jakubowicz-Bryx // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2012,nr 7/8, s. 23-27

Kazimierowicz, Marek
Doskonalenie zawodowe nauczycieli / Kazimierowicz Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 25-28

Kazimierowicz, Marek
Rozwój zawodowy nauczyciela poprzez awans zawodowy / Marek Kazimierowicz //
Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 20-24

Kazimierowicz, Marek
Osobowość nauczyciela a efektywność działań edukacyjnych / Marek Kazimierowicz // NOWA SZKOŁA. - 2013, nr 8, s. 25-33

Kazimierowicz, Marek
Nauczyciel współczesnej szkoły / Marek Kazimierowicz // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 6, s. 9-13

Kaźmierczak, Maria
E jak Empatia i Edukacja / Maria Kaźmierczak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 96-103

Kocór, Maria
Osobowość wychowawcy klasy / Maria Kocór // EDUKACJA I DIALOG. - 2011, nr 9/10, s. 48-55

Kocór, Maria
Kompetencje przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli / Maria Kocór // EDUKACJA I DIALOG. - 2011, nr 3/4, s. 56-63

Kordziński, Jarosław
Awans nauczyciela a rozwój szkoły /Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. -2011, nr 3, s. 42-45

Kordziński, Jarosław
Moje miejsce w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 52-54

Kordziński, Jarosław
Zatrudnianie a kompetencje nauczycieli / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 82-84

Korzeniecka-Bonar, Alicja  
Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów / Alicja Korzeniecka-Bondar // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 29-36

Kotusiewicz, Alicja Anna
Adaptacja czy rozwój nauczyciela w zawodzie / Alicja Anna Kotusiewicz // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 1-2, s. 101-108
Rodzaje adaptacji

Kozak, Agnieszka
Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 3, s. 25-31

Kozłowski, Waldemar
Spostrzeganie roli intuicji jako źródła inspiracji w rozumieniu sytuacji problemowych : (na przykładzie nauczycieli i dyrektorów szkół) / Waldemar Kozłowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2004, nr 1/2, s. 25-37. - Bibliogr.

Kraszkiewicz, Henryk
Oczekiwania wobec nauczycieli w XXI wieku (cz. 2) / Henryk Kraszkiewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2010, nr 5, s. 9-10

Krawczonek, Magdalena
Współczesne zadania nauczyciela szkoły specjalnej / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 44-45

Krzemianowski, Zenon
Nauczyciel w szkole zabiegającej o jakość pracy / Zenon Krzemianowski // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 7, s. 26-29

Kwiatkowski, Stefan M.
Nauczyciel: przywódca, przewodnik, tłumacz. Rozważania o przywództwie / Stefan M. Kwiatkowski // RUCH PEDAGOGICZNY. -2005, nr 3/4, s. 22-30. - Bibliogr.

Książek, Wojciech
Jaki ma być uczeń-absolwent, nauczyciel : polska szkoła w XXI wieku? / Wojciech Książek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 24-30

Lachowicz-Tabaczek, Kinga
By kochać innych, trzeba poznać siebie / Kinga Lachowicz-Tabaczek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 4, s. 77-85

Łukasik, Joanna
Nauczyciel-dydaktyk wobec wyzwań XXI wieku / Joanna Łukasik // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 4, s. 10-19
Badania dotyczące  metod nauczania wybieranych przez nauczycieli w zależności od różnych czynników.

Łukasik, Joanna
Klimat pokoju nauczycielskiego / Joanna Łukasik // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2010, nr 5/6, s. 51-58

Maciejewska, Jadwiga
 Udany start : (adaptacja zawodowa nauczyciela) / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 27-28

Madalińska-Michalak, Joanna
Profesjonalizm nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak // MERITUM. - 2014, nr 1, s. 2-11

Mastalski, Janusz
Integracja środowiska nauczycielskiego / Janusz Mastalski // NOWA SZKOŁA. - 2006, nr 8, s. 29-34

Nowosad, Inetta
Rozwój zawodowy nauczycieli : formy jego wsparcia / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 25-29

Olczak, Małgorzata
Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela / Małgorzata Olczak // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4,
s. 24-28

Olczak, Małgorzata
Techniki samokształcenia nauczycieli [...] / Małgorzata Olczak // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 9-20

Oleszkowicz, Anna
Co powinien umieć nauczyciel / Anna Oleszkowicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2009, nr 2, s. 5-13

Ostrowska, Barbara
Przepis na nauczyciela XXI wieku / Barbara Ostrowska // MERITUM. - 2013, nr 4, s. 14-16

Piwowarski, Rafał
Rozwój zawodowy nauczycieli w świetle danych projektu TALIS / Rafał Piwowarski // Edukacja. - 2009, nr 3 , s. 35-46

Pomianowska, Małgorzata
Jakiego nauczyciela potrzebujemy, czyli czas rekrutacji / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2013, nr 6, s. 24-27

Poraj, Grażyna
Nauczyciel powinien być optymistą / Grażyna Poraj // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 3, s. 129-137

Pytka, Lesław
Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2010, nr 1/2, s. 25-30

Rękawek, Anna
O rozwoju raz jeszcze / Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 2, s. 29-30

Rusiecki, Mieczysław
Nauczycielu, jaki jesteś? / Mieczysław Rusiecki // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 1, s. 10-11
Czym jest osobowość? Horyzonty myślowe nauczyciela. Nauczyciel wzorcem wychowawczym.

Rybicka, Kornelia
Dydaktyczne tendencje polskich nauczycieli mierzone w psychologicznej perspektywie postrzegania czasu (ZTPI) /Kornelia Rybicka // EDUKACJA. - 2010, nr 1, s. 71-77

Rylke, Hanna
Wielka Improwizacja - o działaniu refleksyjnych praktyków / Hanna Rylke // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2007, nr 2, s.37-42

Sałata, Elżbieta
Kreatywny nauczyciel - to znaczy jaki? / Elżbieta Sałata // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2011, nr 3, s. 44-50

Sarud, Małgorzata
Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców / Małgorzata Sarud // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 12, s. 21-23

Serwatka, Ewa
Pozytywny nauczyciel / Ewa Serwatka, Kamil Radomski, Aleksandra Zienowicz // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2013, nr 5, s.55-59

Słoma, Zuzanna
Młody nauczyciel w interakcjach społecznych / Zuzanna Słoma, Dominika Szymańska //
Remedium. - 2013, nr 3, s. 4-6

Słoma, Zuzanna
W drodze do mistrzostwa pedagogicznego cz. I / Zuzanna Słoma, Dominika Szymańska // REMEDIUM. - 2013, nr 4, s. 6-7

Zagrożenia zewnętrzne na drodze do rozwoju zawodowego (słabe strony).

Słoma, Zuzanna
W drodze do mistrzostwa pedagogicznego cz. II / Zuzanna Słoma, Dominika Szymańska // REMEDIUM. - 2013, nr 5, s. 20-22
Potencjał młodych nauczycieli (mocne strony).

Szempruch, Jolanta
Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzorem zachowań interpersonalnych uczniów /
Jolanta Szmpruch // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2007/2008, nr 3, s. 29-37

Staniucha, Grażyna
Zawód nauczyciel / Grażyna Staniucha // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 8, s. 44-50
Refleksje nauczyciela nauczania zintegrowanego.

Staszewicz, Monika
Komandosi (bez) emocji? : (pytania o kompetencje nauczycieli edukacji seksualnej) / Monika Staszewicz // NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 8, s. 40-50

Strykowski, Wacław
Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski // EDUKACJA MEDIALNA. - 2002, nr 4, s. 5-12. -Bibliografia
Kompetencje merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, związane z poznawaniem uczniów i środowiska, w dziedzinie planowania i projektowania, komunikacyjne, negocjacyjne i in.

Sygulla, Ewa
Nauczyciel w dzisiejszych czasach / Ewa Sygulla // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 3, s. 33-37


Szempruch, Jolanta
Szkoła i nauczyciel wobec przemian społeczno-kulturowych / Jolanta Szempruch // NOWA SZKOŁA. - 2011, nr 8, s. 22-29

Szempruch, Jolanta
Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzorem zachowań interpersonalnych uczniów / Jolanta Szempruch // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2007/2008, nr 3, s. 29-37

Szkolak, Anna
Kompetencje informatyczno-medialne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Anna Szkolak //
NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/ 2006, nr 3, s. 42-50

Szkolak, Anna
Osobowość nauczyciela klas początkowych jako wartość w procesie edukacyjnym / Anna Szkolak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2005/2006, nr 1, s. 62-67Szymańska, Dominika
Młody nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej / Dominika Szymańska // REMEDIUM. - 2013, nr 7/8, s. 31-33

Tyluś, Urszula
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem wszechstronnego rozwoju umysłowego wychowanków / Urszula Tyluś // Nauczanie Poczatkowe. - 2010/2011, nr 2, s.17-23

Wawrzyniuk, Dorota
Sztuka bycia nauczycielem / Dorota Wawrzyniuk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 8, s. 467-470

Wieczorek, Monika
Trudności w zawodzie nauczyciela / Monika Wieczorek // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 7, s. 38-41

Wieczorkiewicz-Wiśniewska, Alicja
Katalog kompetencji społecznych nauczyciela XXI wieku / Alicja Wieczorkiewicz-Wiśniewska // MERITUM. - 2014, nr 1, s.28-32

Wiłkomirska, Anna
Kształcenie i wymagany zakres kompetencji zawodowych nauczycieli w krajach Unii Europejskiej / Anna Wiłkomirska //KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2007, nr 4, s. 157-171

Witkowski, Lech
W stronę autoryzacji - współmyślenie na marginesie rozważań Marii Dudzikowej o autorytecie nauczyciela / LechWitkowski // EDUKACJA i DIALOG. - 2010, nr 5/6, s. 42-45

Wojciechowska, Katarzyna
Próba określenia kompetencji muzycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole / KatarzynaWojciechowska // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. - 2007, nr 3, s. 34-44

Wolan-Nowakowska, Mariola
Wybrane zmienne osobowościowe a postawa nauczycieli wobec zmian w miejscu pracy / Mariola Wolan-Nowakowska, Agnieszka Lipińska-Grobelny // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 7/8, s. 33-36

Wolan, Tadeusz
Uczenie się nauczycieli przez doświadczenie / Tadeusz Wolan // NOWE W SZKOLE. - 2004, nr 2, s. 19-22

Wollman, Lidia   
Adaptacja zawodowa nauczyciela przedszkola / Lidia Wollman // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 37-41

Woźny, Paweł
Próba diagnozy - kompetencji nauczyciela wf / Paweł Woźny // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2013, nr 3, s. 16-18

Zaród, Marcin
TIK nie gryzie / Marcin Zaród // DYREKTOR SZKOŁY. - 2014, nr 1, s. 54-58

Zbróg, Zuzanna
Czy możliwa jest nauczycielska autonomia : rozważania na podstawie koncepcji
Tomasza Kocowskiego i Michaela Foucaulta / Zuzanna Zbróg // Kwartalnik pedagogiczny. -
2007, nr 3, s. 115-128

Żegnałek, Kazimierz
Kompetencje komunikacyjne nauczyciela współczesnej szkoły / Kazimierz Żegnałek //
Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s.41-45

Żegnałek, Kazimierz
Nauczyciel z powołania i dobrze wykształcony / Kazimierz Żegnałek // Życie Szkoły. -
2008, nr 8, s. 5-11Nowy Sącz 2014.10.10     oprac.   D.Lenar<--wstecz

 
Projektowanie stron internetowych