Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Zespół Downa : wybór literatury dostępny w PBW w Nowym Sączu / oprac. Alina Patena

Książki

  1.   Cunningham, Cliff
Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / Cliff Cunningham ; tł. [z ang.] Marzenna Pawlak-Rogala. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 255, [1] s., [20] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-02-04601-9
Sygnatura: 56710, 56711

  2.   Dziecko
Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 154, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7587-365-8
Nr inw.: 66373, Sygnatura: cz66373/XXIA

  3.   Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1994. - 168, [3] s. : nuty, rys. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-85898-03-4
Sygnatura: 64475

  4.   O'Regan, Fintan J.
Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan. - Warszawa : Wydaw. K.E.LIBER, 2005. - 98 s. ; 21 cm. - Aneksy. - ISBN 83-60215-02-2
Sygnatura: 62386,63474

  5.   Pueschel, Siegfried M.
Ku lepszej przyszłości : zespół Downa : przewodnik dla rodziców i opiekunów / Siegfried M. Pueschel ; tł. AnnaDembińska. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2009. - 417, [6] s. : il. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7674-000-3
Sygnatura: 66030

  6.   Rożnowska, Krystyna
Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość / Krystyna Rożnowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. - 175, [1] s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-200-3438-7
Sygnatura: 63772, 63773, 64091

  7.   Sobolewska, Anna
Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. - Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2006. - 251, [21] s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-88221-96-5
Sygnatura: 63511

  8.   Stratford, Brian
Zespół Downa : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Brian Stratford ; z ang. tł. Elżbieta Zdzienicka, Barbara Mroziak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993. - 167, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-200-1731-9
Sygnatura: cz54730/XXIA,54731,54732

  9.   Wspomaganie
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 442 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-835-1
Sygnatura: 65033-65036

  10.   Zasępa, Ewa
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej :  : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 157 s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7587-062-6 ("Impuls")
Sygnatura: 65037-65040, 65420, 65421

 

Artykuły z czasopism

  11.   Chojnacki, Kazimierz
Badanie zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa - do wykorzystania w praktyce szkolnej / Kazimierz Chojnacki, Sabina Kowalczyk // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2008, nr 1, s. 48-50

  12.   Chwaszczewska, Joanna
Wieloprofilowa terapia uczniów z zespołem Downa / Joanna Chwaszczewska // REWALIDACJA. - 2006, nr 2, s. 43-52

  13.   Fydrych, Marta
Czytanie – zabawą rozwijającą dziecko / Marta Fydrych // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 1998, nr 7/8, s. 6-8

  14.   Gelleta-Mac, Izabela
Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta-Mac // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 30-31

   15.   Grzybowska, Danuta
Nauka czytania i pisania dzieci z zespołem Downa / Danuta Grzybowska // SCHOLASTICUS. - 1995, nr 3, s. 127-134

   16.   Kostrzewski, Janusz
Stadia rozwoju mowy a choroba Downa / Janusz Kostrzewski // SCHOLASTICUS. - 1994, nr 7/8, s. 91-105

   17.   Mejnartowicz, Daria
Rozwój seksualny, emocjonalny i społeczny młodzieży z zespołem Downa / Daria Mejnartowicz // PROBLEMY RODZINY. - 1995, nr 6, s. 13-17

   18.   Ochlust, Joanna
Wczesna interwencja – praktyczne sposoby pomocy (na przykładzie 4-latka z zespołem Downa) / Joanna Ochlust, Wiesława Ścigocka // SZKOŁA SPECJALNA. - 1998, nr 4, s. 306-310

  19.   Perdycz, Beata
Upośledzenie umysłowe a twórczość / Beata Perdycz // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 1, s. 62-64
Rola twórczości w terapii dziecka chorego.

  20.   Perkiewicz, Anna
Wpływ niepełnosprawnego dziecka na funkcjonowanie rodziny (z własnych obserwacji i doświadczeń) / Anna Perkiewicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2002, nr 6, s. 16-18
Rodzina dziecka z zespołem Downa i upośledzonego w stopniu umiarkowanym.

   21.   Pisula, Ewa
Stres rodzicielski związany z wychowywaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa / Ewa Pisula // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 1993, nr 1, s. 44-52

  22.   Piszczek, Maria
Rozwój języka i mowy u dzieci z zespołem Downa / Maria Piszczek // REWALIDACJA. - 2008, nr 1, s. 23-35

  23.   Rzepa, Magdalena
Edukacja dzieci z zespołem Downa / Magdalena Rzepa // REMEDIUM. - 2007, nr 2/3, s. 56-57

  24.   Skowroński, Bartłomiej
Cechy osobowości chłopców z zespołem Downa w wieku 12-14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo bez zespołu Downa oraz o prawidłowym rozwoju umysłowym / Bartłomiej Skowroński // SZKOŁA SPECJALNA. - 2004, nr 2, s. 88-101

  25.   Skórczyńska, Małgorzata
Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska, Ludwika Sadowska // SZKOŁA SPECJALNA. - 2001, nr 2, s. 67-75

  26.   Treffert, Darold A.
Wyspy geniuszu / Darold A. Treffert, Gregory L. Wallace ; tłum. Krzysztof Kwaśniewicz // ŚWIAT NAUKI. - 2002, nr 8,s. 56-65
Przykłady osób o wybitnych zdolnościach artystycznych i fenomenalnej pamięci cierpiących na autyzm i inne zaburzenia rozwoju.

  27.   Żak, Bożena
„Przygoda z kotem” / Bożena Żak // SZKOŁA SPECJALNA. - 1998, nr 1, s. 29-30
Praca nad rozwojem mowy u dziecka z zespołem Downa.

Styczeń 2012
Oprac. Alina Patena

 

 

 
Projektowanie stron internetowych