Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Publikacje o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego, dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu

układ:
I. Książki - poz. 1-43
II. Artykuły z czasopism - poz. 44-76
III. Konkursy i materiały repertuarowe poświęcone Wyspiańskiemu - poz. 77-81

I. Książki:

1. Bodnicki Władysław : Z rodu tytanów ; Upadły anioł ; Wyzwolony. Łódź,1985
Sygn. 42018

2. Bortnowski Stanisław : Mity polskie, czyli wprowadzenie do "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego / na podstawie Franciszka Ziejki "W kręgu mitów polskich" z kontekstów interpretacyjnych. W : Język polski : materiały metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Cz. 6. Bielsko-Biała, 1988 S. 40-54
Sygn. cz 4370 br/III

3. Eustachiewicz Lesław : Młoda Polska. Wyd. 2. Wwa, 1982 S. 95-111
Sygn. cz 33458/XXXV, 33459-60

4. Eysymonth Maria : Rola muzyki i plastyki w "Wyzwoleniu" w inscenizacji Konrada Swinarskiego, "Weselu" w inscenizacji Adama Hanuszkiewicza, "Nocy listopadowej" w inscenizacji Andrzeja Wajdy. W : Plastyka i teatr na lekcjach języka polskiego (konspekty lekcji studenckich). Katowice, 1978 S. 87-94
Sygn. cz 3524 br/III

5. Grzymała-Siedlecki Adam : O twórczości Wyspiańskiego. Kraków, 1970
Sygn. 14049

6. Hexel Krystyna : Szkolny portret Lucjana Rydla i Pana Młodego z "Wesela" St. Wyspiańskiego. W : Z doświadczeń polonistów szkół średnich. Bielsko-Biała : CDN, 1990 s. 31-42
Sygn.cz 5118 br/III

7. Hutnikiewicz Artur : Młoda Polska. Wwa, 1994 S. 180-201
Sygn. cz55084/XXXV,60683,55146-47, 56148-49

8. Jakubowski Jan Zygmunt : Stanisław Wyspiański. Warszawa, 1967
Sygn.11252

9. Kaltenbergh Lew : Ogień strzeżony : opowieść o Stanisławie Wyspiańskim. Wyd. 4 popr. i uzup. Wwa,1971
Sygn. 20042, 8190

10. Kępiński Zdzisław : Stanisław Wyspiański : [album]. Wwa, 1984
Sygn. cz 42387

11. Kolanek Jadwiga : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego : zapis przebiegu zajęć warsztatowych prowadzonych przez Panią Annę Dziedzic z Teatru Ochoty w Warszawie. W : Propozycje wykorzystania technik dramowych na lekcjach j. polskiego w szkole średniej. Łódź, 1993, S. 70-77
Sygn. cz 5977 br/III

12. Kolbuszowski Stanisław : Śląskie impresje Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław 1962
Sygn. 6735

13. Kołaczkowski Stefan : Wyspiański, Kasprowicz, przeglądy. Wwa 1968
Sygn. 12560

14. Knapik Weronika : Praca inscenizatora we współczesnym teatrze na podstawie analizy inscenizacji wybranych dramatów Stanisława Wyspiańskiego. W : Plastyka i teatr na lekcjach języka polskiego (konspekty lekcji studenckich). Katowice, 1978 S. 94-100
Sygn cz3524 br/III

15. Krzyżanowski Julian : Neoromantyzm polski 1890-1918. Wyd. 3. Wrocław, 1980 S. 158-180
Sygn. cz 30928/XXXV30929-30,starsze wyd. 15533,15573, 7566,7742

16. Łempicka Aniela : Wyspiański pisarz dramatyczny idee i formy. Kraków 1973
Sygn. 17152

17. Łempicka Aniela : O "weselu" Wyspiańskiego. W : O literaturze polskiej. Wybór i opracowanie Andrzej Z.Makowiecki.Wyd. 2.Wwa, 1974 S. 304-316
Sygn. cz 19077/XXXIV,19078

18. Makowiecki Tadeusz : Młoda Polska. Wwa, 1981 S. 46-48, 98-105,112-114, 127-132, 263-267, 298-301,304-306,309-311
Sygn. cz33443/XXXV, 33444-45

19. Makowiecki Tadeusz : Poeta, malarz : studium o Stanisławie Wyspiańskim. Wwa 1969
Sygn. 13953

20. Matuszewski Ignacy : Studia o Żeromskim i Wyspiańskim. Wwa [1921]
Sygn. cz 43274

21. Natanson Wojciech : Stanisław Wyspiański. Wwa, 1982
Sygn. 34246, 34247, poprzednie wydania 22295, 22190

22. Natanson Wojciech : Stanisław Wyspiański, próba nowego spojrzenia. Poznań 1969
Sygn. 12817

23. Neklen Halina : Stanisław Wyspiański. Wwa 1958
Sygn. 2617, 3755

24. Nowakowski Jan : "A to wszystko frazes..." O "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego. W : Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. Tom. 3. Rzeszów, 1990 S. 219-233
Sygn. cz52086/XXXV, 52087-89

25. Nowakowski Jan : W mroku nocy listopadowej - o "Nocy listopadowej" Stanisława Wyspiańskiego. W : Arcydzieła literatury polskiej. T. 2. Rzeszów, 1988 S.165-183
Sygn. cz 49096/XXXV, 49097,49098,49099,49100

26. Nowakowski Jan : Stanisław Wyspiański "Noc listopadowa". W : Lektury polonistyczne. Pozytywizm - Młoda Polska. T. 1. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Kraków, 1998 S. 249-273
Sygn. cz 57658, 57659,5760

27. Nowakowski Jan : Stanisław Wyspiański "Wyzwolenie". W : Lektury polonistyczne. Pozytywizm - Młoda Polska. T. 1. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Kraków, 1998 S. 231-243
Sygn. cz57658, 57659,5760

28. Okońska Alicja : Stanisław Wyspiański. Wwa 1975
Sygn. 20028, poprzednie wydanie 15048

29. Ortwin Ostap : O Wyspiańskim i dramacie. Wwa 1969
Sygn. 13568, 20244

30. Pleszewski Leon : Wyspiański w oczach współczesnych. Kraków 1971
Sygn. 15511, 15991

31. Podraza-Kwiatkowska Maria : Literatura Młodej Polski. Wyd. 2. Wwa, 1997
Sygn. cz 57001/XXXV, 57002,57003

32. Sinko Tadeusz : Antyk w literaturze polskiej. Wwa, 1988 S. 20 Akropolis,Noc listopadowa, S. 167 Pentesilea, S. 473 Powrót Odysa
Sygn. cz48695/XXXV

33. Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. Stanisław Fita. Lublin, 1993
Sygn. cz 54746/XXXV,

34. Skierkowska Elżbieta : Wyspiański artysta książki. Wrocław, 1960
Sygn. cz 5090/XXVIII

35. Stopczyk Stanisław : Stanisław Wyspiański. Wwa 1977
Sygn.24667

36. Sznajderski Adam : Kultura teatralna w szkole średniej. Wrocław, 1989 S. 45-55 [cykl konspektów]
Sygn. cz4786 br/III

37. Waśkowski Antoni : Kraków w twórczości Wyspiańskiego. Kraków [1959]
Sygn. cz 60716, 4574

38. Wanat Andrzej " "wesele" wieszcza Wyspiańskiego. W : Lektury obowiązkowe. Wrocław, 1975 S. 306-311
Sygn. cz 19608, 19606, 607,608

39. Weiss Tomasz : Dyskusja o Polsce w bronowickiej chacie. "Wesele" Wyspiańskiego. W : Arcydzieła literatury polskiej. T. 1. Rzeszów, 1987 S. 146-162
Sygn. cz45918/XXXV, 45919-45921

40. Weiss Tomasz : Stanisław Wyspiański :"Wesele". W : Lektury polonistyczne. Pozytywizm - Młoda Polska. T. 1. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Kraków, 1998 S. 211-231
Sygn. cz57658, 57659,5760

41. Zbijewska Krystyna : Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego. Wwa 1986
Sygn. 44924, 47650

42. Zbijewska Krystyna : Orzeł w Kurniku : z życia Stanisława Wyspiańskiego. Wwa, 1980
Sygn. 30820

43. Ziejka Franciszek : Stanisława Wyspiańskiego walka z mitami (Próba interpretacji "Wesela"). W : Literackie wizje i re-wizje. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. Wwa, 1980 S. 142-152
Sygn. cz29930/XXXV, 29928-29

II. Artykuły z czasopism:

44. Bagiński Paweł : Wybrane sprawy "Wesela" St. Wyspiańskiego. "POLONISTYKA" 1977, nr 3, s. 179-181

45. Brzozowska Sabina : Motywy antyczne w romantycznych dramatach Stanisława Wyspiańskiego. "RUCH LITERACKI 2004, nr 4/5, s. 487-503

46. Brzozowska Sabina : Tragiczne maski bohatera romantycznego w "Legionie" Stanisława Wyspiańskiego. "PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY" 2005, nr 6, s. 91-99

47. Dietrich Janina : O "weselu bez emocji [adaptacja filmowa w wykonaniu A.Wajdy]. "POLONISTYKA" 1973 nr 6 s. 41-43

48. Dmochowska Małgorzata : "Warszawianka" i "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego . COGITO 2002, nr 5, s. 60-64

49. Karpiński Wojciech : Wspomnienia z Wyspiańskiego. "ZESZYTY LITERACKIE" 2001, nr 1, s. 39-59

50. Kaczyńska Leokadia : Jak prowadzić dialog z tekstem dramatycznym ("Wesele" Wyspiańskiego w filozoficzno-teatrologicznym odbiorze). "POLONISTYKA" 1993, nr 10, s. 589-596

51. Klein Edward : Dwa razy "Wesele"[adaptacja filmowa w wykonaniu A.Wajdy]."POLONISTYKA" 1977 nr 3 s. 186-188

52. Kowalik Teresa : Wyspiański na moich lekcjach. "JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ" 1990/91, z. 1, s. 97-111

53. Kuligowska-Korzeniewska Anna : Czwarty akt "Wesela". "DIALOG" 1996, nr 1, s. 128-143

54. Małek Bogumiła : "Co komu w duszy gra", czyli czytanie tekstu "Wesela". "OJCZYZNA POLSZCZYZNA" 1996, nr 2, s. 15-17

55. Markiewicz Henryk : Spór o weselne osoby dramatu. "RUCH LITERACKI" 2002, z. 6, s. 529-540

56. Nowakowski Jan : "A to wszystko jest frazes"… o "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego."JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ" 1989/1990, z. 1, s. 44-54

57. Nowakowski Jan : Krąg mitów "Nocy Listopadowej". "POLONISTYKA" 1987, nr 10, s. 739-742

58. Popiel Magdalena : Wyspiański i estetyka modernizmu : w kręgu pojęcia konstrukcji artystycznej. "RUCH LITERACKI" 2003, nr 3, s. 277-289

59. Prussak Maria : Wyspiański : inna tradycja. "DIALOG" 1994, nr 1, s. 139-144

60. Prussak Maria : "Noc listopadowa" czyli piąta część "Dziadów".Cz.I. "TEATR" 1998, nr 1, s. 14-17

61. Prussak Maria : "Noc listopadowa" czyli piąta część "Dziadów".Cz.II. "TEATR" 1998, nr 2, s. 5054

62. Sadlik Magdalena : Skamandryckie zmagania ze spuścizną literacką Wyspiańskiego / Lechoń, Słonimski, Wierzyński/. "PAMIĘTNIK LITERACKI" 2003, nr 3, s. 65-81

63. Sikora Kazimierz : Gwara w "Weselu' z [perspektywy dialektologicznej i socjolingwistycznej]. "JĘZYK POLSKI" 2001, nr 1, s. 3-19

64. Stokwiszewski Henryk : Arka w powodzi : eksplikacja fragmentu "Dekoracji" z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego . "JĘZYK POLSKI W LICEUM" 2002/2003, nr 4, s. 14-26

65. Szafińska-Chadała Marzena : Opracowania lektur dla szkoły średniej : zestawienie bibliograficzne - "Wesele". "BIBLIOTEKA W SZKOLE" 1994, nr 9, s. 20

66. Terlecki Tymon : Samotny, uniwersalny geniusz z Krakowa. "DIALOG" 1996 nr 1, s. 143-146

67. Tomalak Barbara : Baśniowa struktura i mityczny porządek "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w zsz."JĘZYK POLSKI POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ" 1993/94, z. 4, s. 44-51

68. Wanat Andrzej : Na przedpolu "wyzwolenia" : uwagi o Stanisława Wyspiańskiego preparacji "Dziadów". "TEATR" 1997, nr 5, s. 6-9

69
. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego dramat narodowy . "COGITO" 2004, nr 8, s. 90-93

70. Węgrzyniak Rafał : Obrona Wyspiańszczyzny. "DIALOG" 1994, nr 1, s. 145-151

71. Wojtak Maria : Język wybranych bohaterów dramatu widmowego w "Weselu" S.Wyspiańskiego. "JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ" 1994/95, nr 4, s. 66-75

72. Wrzosek Stefan : "Warszawianka" inaczej. "RUCH LITERACKI" 1997, nr 1, s. 41-54

73. Wrzosek Stefan : "Wesele" - desakralizacja powstańczego mitu : nowe spojrzenie na twórczość Wyspiańskiego. "WARSZTATY POLONISTYCZNE" 1999, nr 1 s,64-74

74. Wyszyński Zbigniew : "Wesele" Andrzeja Wajdy. "JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ"1988/89, z. 2, s. 178-187

75. Zajkowska Joanna: Stanisław Wyspiański. "COGITO" 1999, nr 3, s. 49-53

76. Zakrzewski Bogdan : Pieśń w "Warszawiance" Wyspiańskiego. "PAMIĘTNIK LITERACKI" 1986, z.2, s. 101-123

III. Konkursy i materiały repertuarowe poświecone Wyspiańskiemu
:

77. Andres Maria : Stanisław Wyspiański wielki obywatel Polski i Krakowa. "WYCHOWAWCA" 1998, nr 1, s. 31-32

78. Biernasiak Beata, Rogowska Katarzyna : Nie tylko o "Weselu". "BIBLIOTEKA W SZKOLE" 2005, nr 10, s. 12-13

79. Jachimczak Barbara Wanda : Portret artysty : scenariusz słowno-muzyczny. "BIBLIOTEKA W SZKOLE" 2007 nr 5 s. 27-30

80. Jaraczewska Urszula, Jędryczka Jolanta : Stanisław Wyspiański jako dramaturg, malarz, reformator teatru, poeta, grafik. "BIBLIOTEKA W SZKOLE" 2000, nr 10, s. 30-31

81. Rewera Anna : Gawęda o "Weselu". "WYCHOWAWCA" 2001, nr 2, s. 24-25

Oprac. Dorota Lenar, lipiec 2007

--> powrót

 
Projektowanie stron internetowych