Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

WebQuest : zestawienie bibliograficzne

1.  Al.-Khatib, Małgorzata
     WebQuest jako metoda nauczania języków obcych / Małgorzata Al-Khatib. - (Technologie     informacyjne). - Bibliogr. // Meritum. - 2010, nr 1, s. 60-65
 2.  Doroszewska, Joanna
     WebQuest : wirtualna wycieczka do Irlandii / Joanna Doroszewska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 115-116
3. Dyba, Krystyna
     Czy pieśń  uszła cało? : WebQuest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Krystyna Dyba // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s.25-33
4. Dziak, Aleksandra
     Aktywność ucznia a narzędzia technologii informacyjnej / Aleksandra Dziak // Zeszyty Szkolne. - 2007, nr 2, s. 124-131
5. Grzęda, Marzena
    WebsQie Smykusie, czyli WebQuest w przedszkolu / Marzena Grzęda // Meritum. – 2011, nr 2, s. 65-69
6. Guzowska, Natalia
    WebQuest i jego zastosowanie w nauczaniu / Natalia Guzowska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 80-84
7. Janczak, Dorota
     WebQuest w Webuzzie? / Dorota Janczak, Ewa Kędracka. - (Konkursy) // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2010, nr 17/18, s. 19
8. Konieczka-Śliwińska, Danuta
     Metoda WebQuest jako rodzaj projektu edukacyjnego / Danuta Konieczka-Sliwinska  // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 20-24
9. Konik, Anita
     WebQuest - nowatorskie narzedzie pracy nauczyciela z uczniem / Anita Konik. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 51-53
10. Konik, Anita
     Zabytki Doliny Prądnika : WebQuest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Anita Konik // Geografia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 53-55
11. Oterman, Marzena
    Jestem bezpieczny w sieci / Marzena Oterman // ŻYCIE ŚZKOŁY. – 2011, nr 7, s. 39-42
12. Prylowska-Nowak, Elżbieta
    Ambasadorzy Polskiego Dziedzictwa Kulturowego / Elżbieta Prylowska-Nowak. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 55-58
13. Rasmus, Bożenna 
     WebQuest  Śladami  Żydów po Łodzi / Bożenna Rasmus, Rafal Nyk // Przegląd Edukacyjny. - 2010, [nr] 2, s. 13-15
14. Rasmus, Bożenna 
     Czy Łódź może stać się polskim Mediolanem? / Bożenna Rasmus, Rafal Nyk // Przegląd Edukacyjny. - 2011, [nr] 4, s. 25-27 T.wyc. 3/6
15.Salamon, Danuta    
     Lektury na tapecie / Danuta Salamon. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2011, [nr] 5, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 2, s. 25-26
16.Tkacz-Rutkowska, Małgorzata
     WebQuest w szkole / Małgorzata Tkacz-Rutkowska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 38-[39]
17. Tkacz-Rutkowska, Małgorzata
     WebQuest w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Tkacz-Rutkowska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 84-86
18. Żarów, Anna
     Webquest : jak wykorzystać tę  metodę w nauczaniu? / Anna Żarów. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 6, s. 6-8


Wybrane źródła internetowe

Furgoł Sabina : Metoda WebQuest i okolice [online]. [dostęp 12 listopada2011]. Dostępny w Internecie http://webquest.furgol.org/

Metoda WebQuest. Oprac. Marek Szafraniec Na podstawie Some Thoughts About WebQuest by B. Dodge [online]. [dostęp 8 listopada 2011]. Dostępny w Internecie http://www.webquest.pl/webquest_info.php?action=metoda

Kotuła Sebastian Dawid : Metoda WebQuest w pracy bibliotekarza szkolnego. „Warsztaty Bibliotekarskie”[online] 2007, nr 2/3 [dostęp 15 listopada 2011]. Dostępny w Internecie http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070211.htm

Propozycje WebQuest'ów opracowane przez nauczycieli różnych przedmiotów w konKURSIE WebQuest w Webuzzie, przeznaczone dla uczniów: [online]. [dostęp 12 listopada2011]. Dostępny w Internecie http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm

WebQuest – prezentacje [online]. [dostęp 12 listopada 2011]. Dostępny w Internecie http://webquest.pl/webquest_prezentacje.php

Iwicka-Okońska, Anna
Czas na projekt   / Anna Iwicka-Okońska // Trendy : uczenie się w XXI wieku. – 2010, nr 3, s.  [online]. Dostęp 15.11.2011 http://www.trendy.ore.edu.pl/articles/view/169


Nowy Sącz, 7 grudzień 2011, oprac. Dorota Lenar

<- powrót

 
Projektowanie stron internetowych