Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz


Romowie : wykaz publikacji dostępnych w PBW w Nowym Sączu


KSIĄŻKI:

1.Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta. Red.
Dlaczego należy uczyć o Holokauście? / red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Leszek Hońdo. - Wyd. 2 posz.. - Kraków : UJ Instytut Europeistyki, 2005. - 151,[1] s. : wykr. ; 21 cm. - Problematyka Holokaustu w Internecie. - ISBN 83-918835-7-4
Sygnatura: 62191,62192,62193

2.Babicki, Mateusz Alan
Polityka władz PRL wobec społeczności romskiej / Mateusz Alan Babicki. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, [2010]. - 42 s. ; 21 cm. - (Romowie Wczoraj i Dziś). - Na okł. podtyt. : Ewidencjonowanie ludności romskiej w PRL w 1955 roku. - ISBN 978-83-919567-7-9
Sygnatura: 9309Br

3.Bartosz, Adam
Nie bój się Cygana / Adam Bartosz. - Sejny : "Pogranicze", 1994. - 206 s. : faks., fot. (w tym kolor), mapy, portr., wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Krasnogrudy). - ISBN 83-901303-1-9
Sygnatura: 55567

4.Bartosz, Adam
Amen Roma/Jame Roma - My Romowie / Adam Bartosz. - Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2008. - 44, [3] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-85988-84-7
Sygnatura: cz9310Br/XLI, 9311Br, 9312Br

5.Bartosz, Adam

Małopolski szlak martyrologii Romów : przewodnik turystyczny / Adam Bartosz. – Tarnów : Muzeum Okręgowe, 20104. - 6 s.  21cm. – ISBN 978-83-85988-96-0
Sygnatura:9341 Br

6.Borek, Piotr. Red.
Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - 300, [2] s., [6] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7271-460-2
Sygnatura: cz64693/XLI

7.Ficowski, Jerzy (1924-2006)
Demony cudzego strachu : wspominki cygańskie / Jerzy Ficowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. - 261, [3] s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr., rys. ; 20 cm. - ISBN 83-205-3776-2
Sygnatura: 43927

8.Grzegorek, Jerzy Norbert
Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim : problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym / Jerzy Norbert Grzegorek. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2011. - 40 s. ; 21 cm. - (Romowie Wczoraj i Dziś). - Romowie - kulturowe postrzeganie innych etnicznych / Jerzy Norbert Grzegorek. - ISBN 978-83-919567-5-5
Sygnatura: 9306Br

9.JAW DIKH!- Chodź zobacz [katalog]. – [Tarnów?] : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARAN ; Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Sygnatura 9345 Br/albumy

10.  Jakimik, Elżbieta Alina (1955- )
Romowie : koczownictwo, osiadły tryb życia - wybór, konieczność czy przymus? / Elżbieta Alina Jakimik. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2009. - 50 s. ; 21 cm. - (Romowie Wczoraj i Dziś). - Okł. wliczona w paginację. - Bibliogr. s. 49. - ISBN 978-83-928142-8-3
Sygnatura: cz9307Br/XLI

11.  Jakimik, Elżbieta Alina (1955- )
Sinti w Polsce / Elżbieta Alina Jakimik, Karol Parno Gierliński. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2011. - 34 s. : il. ; 21 cm. - (Romowie Wczoraj i Dziś). - Bibliogr. s. 33. - ISBN 978-83-928142-3-8
Sygnatura: 9304Br

12.  Kochanowski, Vania de Gila Jan
Mówimy po romsku : historia, kultura i język narodu romskiego / Vania de Gila Jan Kochanowski ; przeł.Teresa Budna. - Szczecinek : Zakład Usługowy "Tempoprint", 2011. - 258 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-919421-2-3
Sygnatura: cz67163/XLI

13.  Kopycińska, Anna
Ilustrowana encyklopedia małego Roma : Encyklopedia chavorenge / Anna Kopycińska. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2009. - 116 s. : il. kolor. ; 31 cm. - Tekst równol. pol., rom.. - ISBN 978-83-928142-1-4
Sygnatura: cz67199/XLI

14.  Kowarska, Agnieszka J.
Stereotyp czy tradycja? : o etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów / Agnieszka J. Kowarska. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2010. - 58 s. : il. ; 21 cm. - (Romowie Wczoraj i Dziś). - Okł. wliczona w paginację. - Bibliogr. s. 51-53. - ISBN 978-83-928142-5-2
Sygnatura: 9308Br

15. Kwadrans, Łukasz
 Kwadrans Łukasz: Romowie  // W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. -Kraków ; "NOMOS", 2010. - S. 229-256
Sygnatura:cz66221/XXXI, 66265, 66266


16.Mirga, Jan
Słownik romsko-polski  / Jan Mirga. - [Tarnów?] : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARAN ; Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2009. – 195 s. – ISBN 83-85988-9-9
Sygnatura: cz67791/XLI


17. Mirga-Tas, Małgorzata

Romani ART : katalog wystawowy artystów romskich : katalog wystawowy artystów romskich / Małgorzata Mirga-Tas, Bogumiła Delimata, Krzysztof Gil. – Tarnów : : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARAN ; Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2008. – 195 s
Sygnatura:9344 Br/albumy


18.Pobożniak, Tadeusz

Cyganie / Tadeusz Pobożniak. – Kraków : PAN, 1972. -  44 s.- 18 cm
Sygnatura 16655

19. Przyszłość Romów w Polsce. - Warszawa : Instytut Obywatelski, [2011]. - 46, [1] s. : il. ; 21 cm
Sygnatura: 9210Br, 9211Br

20.Różycka, Małgorzata
Romowie – Roma – Romanies : historia w obrazkach / Małgorzata Różycka, Janusz Balkowski. – Wyd. 2 popr. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej, 2011. – [ 44 s.]. – 21 cm. 16x23 cm. – ISBN 83-85988-9-9
Sygnatura: 9343 Br

 

21.Szymańska, Anna
Piszę, czytam i rysuję : Ćśnav dav apre i malinav / Anna Szymańska. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2009. - 80 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - Tekst równol. pol., romski. - ISBN 978-83-928142-8-3
Sygnatura: 2737p

22.  Weigl, Barbara. Red.
Romowie 2009 : między wędrówką a edukacją / red. nauk. Barbara Weigl. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. - 240 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89281-86-9
Sygnatura: 66008Romowie-artykuły z czasopism
________________________________________
 

1.   Balvin, Jaroslav
O zmianie z autorytarnego sposobu kształcenia na edukację demokratyczną w szkołach z uczniami romskimi w Czechach i na Słowacji / Jaroslav Balvin // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 1/2, s. 10-14

2.   Balvin, Jaroslav
Wychowanie do życia w świecie realnym z wykorzystaniem fikcji - na przykładzie dzieci romskich / Jaroslav Balvin //WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2010, nr 4/5, s. VII-XII

3.  Barczewska, Arletta
Wybrane aspekty problematyki migracji Romów po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Arletta Barczewska // STUDIA ROMOLOGICA. – 2012, nr 5, s. 159-169

4.  Bystroń-Błach, Małgorzata

Sytuacja edukacyjna dzieci romskich w Małopolsce / Małgorzata Bystroń-Błach // NOWA SZKOŁA. - 2007, nr 10, s. 45-48

5.   Cukras-Stelągowska, Joanna
W kierunku edukacji międzykulturowej : Parafialna Szkoła Romska w Suwałkach / Joanna Cukras-Stelągowska, Jakub Stelągowski // KULTURA I EDUKACJA. - 2009, nr 1, s. 111-128

6.  Courthiade, Marcel
Próba bilansu dotychczasowych hipotez o rodowodzie narodu romskiego w kontekście jego migracji / Marcel Courthiade // STUDIA ROMOLOGICA. – 2012, nr 5, s. 13-77

7.   Glińska, Joanna
Obcość zaczyna się na nie na brzegu oceanów, ale na granicy skóry / Joanna Glińska // HEJNAŁ OŚWIATOWY. - 2012, 6/7,s. 15-16

8.   Godleska-Goska, Marta
Wędrówka Romów : ostatni koczownicy Europy / Marta Godleska-Goska // NATIONAL GEOGRAPHIC. - 2010, nr 8, s. 78-79

9.   Górecka-Król, Ewa
Tajemnice cygańskiego taboru czyli uczniowie romscy w szkole / Ewa Górecka-Król // DYREKTOR SZKOŁY. - 2012, nr 7, s.58-59

10.   Janicki, Bartłomiej
Komiks historyczny w szkolnym nauczaniu o holocauście Romów / Bartłomiej Janicki // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2012, nr 3, s. 39-44

11. Jakoubek, Marek
Przyczyny "romskiej" przestępczości / Marek Jakoubek // STUDIA ROMOLOGICA. - 2010, nr 3, s. 163-183

12.   Kapralski, Sławomir
Interdyscyplinarna romologia jako teoria społeczna / Sławomir Kapralski // STUDIA ROMOLOGICA. – 2012, nr 5, s. 285-293

13.   Kapralski, Sławomir
Pamięć i tożsamość : przemiany współczesnych tożsamości Romów w kontekście doświadczenia zagłady / Sławomir Kapralski// STUDIA SOCJOLOGICZNE. - 2011, nr 3, s. 29-54

14.   Kapralski, Sławomir
Tożsamość Romów: etniczna, społeczna, czy narodowa? / Sławomir Kapralski // STUDIA ROMOLOGICA. – 2012, nr 5, s. 213-243

15.   Kosno, Magdalena

Romowie w polskiej szkole / Magdalena Kosno // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2013, nr 1, s. 13-18

16.   Kubis, Barbara
"Gdy rozum śpi, budzą się demony" : o zagładzie Romów w czasie II wojny światowej / Barbara Kubis // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2012, nr 3, s. 9-16

17.  Kubrak, Andrzej
Holokaust na łamach periodyków romskich : bibliografia / Andrzej Kubrak // STUDIA ROMOLOGICA. - 2010, nr 3, s. 197-211

18.   Maćkula, Dorota
"Gila romane" jako głos w dialogu międzykulturowym / Dorota Maćkula // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2010/2011, nr 4,s. 50-64

19.   Małecka, Mariola
Pomóż sobie Romie / Mariola Małecka // POLITYKA. - 2002, nr 14, s. 100-105
Projekt asystentów romskich pomagających dzieciom romskim w nauce. Projekt pilotażowy realizowany w Małopolsce.

20.  Marushiakova, Elena
Holokaust, Porrajmos, Samudaripen.../ Elena Marushiakova, Vesselin Popov // STUDIA ROMOLOGICA. - 2010, nr 3, s. 75-95

21.   Mazurkiewicz, Marek
Zagłada Romów i Sinti w czasie II wojny światowej : o "zapomnianym Holocauście" / Marek Mazurkiewicz // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2012, nr 3, s. 4-6

22.   Mirga, Stanisława
Przedszkole Romskie / Stanisława Mirga // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 8, s. 48-49

23.   Nowara, Marcin
Malowane dla Mengelego : historia romskich portretów tworzonych w Auschwitz-Birkenau / Marcin Nowara, Joanna Pawlików// WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2012, nr 3, s. 28-33

24. Połomski, Łukasz
Wizerunek Cygana w polskojęzycznej prasie galicyjskiej i międzywojennej /
Łukasz Połomski // STUDIA ROMOLOGICA. – 2012, nr 5, s. 257-273

25.   Prokop, Jiri
Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole / Jiri Prokop // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 7, s. 33-37

26.   Różycka, Małgorzata
Edukacja dzieci pochodzenia romskiego / Małgorzata Różycka // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2001, nr 6 specjalny, s. 155-157

27.   Różycka, Małgorzata
Romowie w Polsce / Małgorzata Różycka // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2001, nr 6, s. 81-89
Numer poświęcony nauczaniu języków mniejszości narodowych i etnicznych.

28.   Skrzypczyk-Sikora, Iwona
Uczniowie romscy w szkole / Iwona Skrzypczyk-Sikora // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 5, s. 40-46

29.   Słaba, Agnieszka
Jadą wozy kolorowe taborami... / Agnieszka Słaba // POLONISTYKA. - 2011, nr 11, s. 34-41

30.   Smoter, Barbara
Mniejszość romska w szkole XXI wieku : ku przekraczaniu barier w integracji / Barbara Smoter // HEJNAŁ OŚWIATOWY. - 2012, nr 6/7, s. 5-8

31.  Smoter, Barbara
Mniejszość romska w nurcie polityki edukacyjnej w Polsce / Barbara Smoter // ROCZNIKI LUDOWEGO TOWARZYSTWA NAUKOWO-KULTURALNEGO. – 2009, nr 9, s. 105-116

32.   Smoter, Barbara
W poszukiwaniu polsko-romskich perspektyw edukacyjnych / Barbara Smoter // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2012,nr 3, s. 21-25

33.   Suchoński, Adam
Holocaust Romów na kartach wybranych zagranicznych podręczników do nauczania historii / Adam Suchoński // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2012, nr 3, s. 34-38

34. Szewczyk, Marcin

Wewnątrzunijna migracyjność Romów w systemie Unii Europejskiej / Marcin Szewczyk // STUDIA ROMOLOGICA. – 2012, nr 5, s.159-169

35.   Świątkowski, Andrzej Marian
Prawa społeczne Romów w świetle europejskiej procedury skarg zbiorowych / Andrzej Marian Świątkowski // POLITYKASPOŁECZNA. - 2011, nr 2, s. 1-5

36.   Vaverková, Lenka
Alternatywne formy edukacji przedszkolnej dzieci pochodzenia romskiego w Słowacji / Lenka Vaverková // WYCHOWANIE NACO DZIEŃ. - 2011, nr 6, s. 9-12

37.   Wergieluk, Katarzyna
Bahtałe Roma - Szczęśliwi Romowie Festiwal Sztuki Romskiej : scenariusz imprezy integracyjnej dla dużej grupy (klasyI-VI) / Katarzyna Wergieluk // KLANZA W EDUKACJI. - 2006, nr 1, s. 42-44Na bieżąco w katalogu on-line można wyszukać opisy bibliograficzne, wybierając indeks haseł przedmiotowych i wpisując hasło Romowie

Nowy Sacz. 27.05.2013

Oprac. D.Lenar

<--powrót

 
Projektowanie stron internetowych