Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (1812 – 1887) : zestawienie bibliograficzne

I – Utwory Józefa Ignacego Kraszewskiego dostępne w zbiorach PBW Nowy Sącz
II - Opracowania dotyczące twórczości J. I. Kraszewskiego
III - Scenariusze zajęć, konspekty lekcji
IV - Materiały repertuarowe
V - Konkursy czytelnicze


I – Utwory Józefa Ignacego Kraszewskiego dostępne w zbiorach PBW Nowy Sącz

1.    Kraszewski Józef Ignacy, Ada. Sceny i charaktery z życia powszechnego, T. 1/2-3. Wyd. 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986 Sygnatura: 45190-45191

2.    Kraszewski Józef Ignacy, Ada. Sceny i charaktery z życia powszedniego. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1967 Sygnatura: 10943

3.    Kraszewski Józef Ignacy, Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki. Wyd. 4. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991 Sygnatura: 54348, 54349

4.    Kraszewski Józef Ignacy, Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III, notatki.  Wyd. 3. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 Sygnatura: 43543, 43544

5.    Kraszewski Józef Ignacy, Bajbuza: czasy Zygmunta III; wybór, il. i objaśnienia Jolanta Wyleżyńska. Wyd. 4. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 Sygnatura: 44047

6.    Kraszewski Józef Ignacy, Barani kożuszek: opowiadania historyczne z końca XVIII wieku. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 Sygnatura: 44048

7.    Kraszewski Józef Ignacy, Brühl. Powieść historyczna z XVIII wieku. Wyd. 13. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977 Sygnatura: 25266

8.    Kraszewski Józef Ignacy, Brühl. Opowiadanie historyczne; oprac. i wstęp Józef Feldman. Wyd. 4. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969 Sygnatura: 13411

9.    Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887)
Chata za wsią. Wyd. 6. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1989 Sygnatura: 49640, 49641

10.    Kraszewski Józef Ignacy, Czarna perełka. Wyd. 5. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1990 Sygnatura: 51513

11.    Kraszewski Józef Ignacy, Czarna perełka. Wyd. 4. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1986 Sygnatura: 43545

12.    Kraszewski Józef Ignacy, Czasy kościuszkowskie. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963 Sygnatura: 7362

13.    Kraszewski Józef Ignacy, Dola i niedola: powieść z ostatnich lat XVIII wieku. Posłowie i przypis. Opatrzyła Ewa Wawrzenica-Zalewska. Wyd. 3. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976 Sygnatura: 23002

14.    Kraszewski Józef Ignacy, Dwie królowe. Powieść historyczna (Bona i Elżbieta). Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955 Sygnatura: 17186

15.    Kraszewski Józef Ignacy, Dzieci wieku. Powieść. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1970 Sygnatura: 55862

16.    Kraszewski Józef Ignacy, Dziecię Starego Miasta: obrazek narysowany z natury; oprac. Wincenty Danek; przejrzał i uzupełnił Stanisław Burkot. Wyd. 5. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987 Sygnatura: 48180, 48181

17.    Kraszewski Józef Ignacy, Dziecię Starego Miasta: obrazek narysowany z natury. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986 Sygnatura: 44616

18.    Kraszewski Józef Ignacy, Dzieła: powieści obyczajowe: Kamienica w Długim Rynku: powieść. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1987 Sygnatura: 47453

19.    Kraszewski Józef Ignacy, Dziennik Serafiny. Wyd. 3. Warszawa, Zrzeszenie Księgarstwa, 1987 Sygnatura: 46074, 46075

20.    Kraszewski Józef Ignacy, Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem. Opowiadanie historyczne z XII wieku. Wyd. 9. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1983 Sygnatura: 38162, 38163

21.    Kraszewski Józef Ignacy, Hołota. Powieść współczesna. T. 1-2. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986, Sygnatura: 44617

22.    Kraszewski Józef Ignacy, Infantka. Powieść historyczna. Anna Jagiellonka. Wyd. 4. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 Sygnatura: 37743, 37744

23.    Kraszewski Józef Ignacy, Interesa familijne. Powieść T. 1-2, 3-4, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1988 Sygnatura: 48574, 48575

24.    Kraszewski Józef Ignacy, Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił; Klin klinem. Oprac. tekstu nota wyd. i słowniczek Jadwiga Grodzka, Andrzej Ożóg. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1988 Sygnatura: 48921, 48922

25.    Kraszewski Józef Ignacy, Jaryna; przypisy Stanisław Burkot. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987 Sygnatura: 47452, 47628

26.    Kraszewski Józef Ignacy, Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik. Jagiełłowie do Zygmunta. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984 Sygnatura: 39327

27.    Kraszewski Józef Ignacy, Kartki z podróży 1858-1864. T. 1-2. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977 Sygnatura: 23692, 23693

28.    Kraszewski Józef Ignacy, Kawał literata Zadora. Z portretem autora i 16 ilustracjami. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981 Sygnatura: 31825

29.    Kraszewski Józef Ignacy, Kordecki: powieść historyczna. Warszawa, „PAX”, 1984 Sygnatura: 39845

30.    Kraszewski Józef Ignacy, Król chłopów. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963 Sygnatura: 7363

31.    Kraszewski Józef Ignacy, Królewscy synowie. Powieść z czasów Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976 Sygnatura: 22086, 17191

32.    Kraszewski Józef Ignacy, Krzyżacy 1410. Obrazy z przeszłości. Ego de Baptizo in gladio. Godło krzyżackie. Oprac. Jerzy Pośpiech. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 1983 Sygnatura: 38164, 38165, 38578, 38579

33.    Kraszewski Józef Ignacy, Lalka. Sceny przedślubne. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1973 Sygnatura: 17023

34.    Kraszewski Józef Ignacy, Listy do rodziny 1820-1863. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1982 Sygnatura: 33406, 33407

35.    Kraszewski Józef Ignacy, Ładny chłopiec. Powieść współczesna. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1976 Sygnatura: 23003

36.    Kraszewski Józef Ignacy, Macocha: powieść z podań XVIII wieku. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990 Sygnatura: 51743

37.    Kraszewski Józef Ignacy, Matka królów. Czasy Jagiełłowe. Wyd. 4. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 Sygnatura: 37229

38.    Kraszewski Józef Ignacy, Orbeka. Powieść. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1983 Sygnatura: 38166

39.    Kraszewski Józef Ignacy, Ostap Bondarczuk. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985   Sygnatura: 42945, 42946

40.    Kraszewski Józef Ignacy, Ostatni z Siekierzyńskich. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1984 Sygnatura: 40466, 40467, 40468

41.    Kraszewski Józef Ignacy, Pałac i folwark: obrazy naszych czasów.  Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1987 Sygnatura: 46076

42.    Kraszewski Józef Ignacy, Pamiętnik Mroczka. Wyd. 5. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984 Sygnatura: 39846, 39847

43.    Kraszewski Józef Ignacy, Pamiętniki. Oprac. Wincenty Danek. Wrocław, Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1972 Sygnatura: 16160

44.    Kraszewski Józef Ignacy, Pod blachą. Powieść z końca XVIII wieku z portretem autora i 16 ilustracjami. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976 Sygnatura: 22811

45.    Kraszewski Józef Ignacy, Półdiable Weneckie: powieść od Adriatyku. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1985 Sygnatura: 41704, 41705

46.    Kraszewski Józef Ignacy, Przed burzą: sceny z roku 1830. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1988    Sygnatura: 47856

47.    Kraszewski Józef Ignacy, Ramułtowie: powieść współczesna. Wyd. 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1987 Sygnatura: 46518

48.    Kraszewski Józef Ignacy, Ramułtowie. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1961 Sygnatura: 5677

49.    Kraszewski Józef Ignacy, Ressurrecturi. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1986 Sygnatura: 43546, 43547

50.    Kraszewski Józef Ignacy, Rzym za Nerona: obrazy historyczne. Warszawa, Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, 1987 Sygnatura: 46956, 46957

51.    Kraszewski Józef Ignacy, Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku. Jagiełło i Jadwiga. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982 Sygnatura: 34522

52.    Kraszewski Józef Ignacy, Serce i ręka: powieść prawie historyczna. Wyd. 2. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1986 Sygnatura: 44618, 44619

53.    Kraszewski Józef Ignacy, Skrypt Fleminga. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991   Sygnatura: 52111

54.    Kraszewski Józef Ignacy, Sprawa kryminalna: powiastka. Wyd. 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1987 Sygnatura: 46077, 46078

55.    Kraszewski Józef Ignacy, Stara baśń: powieść z IX wieku; oprac. Janina Wieczerska-Zabłocka. Wyd. 2. Wrocław, Ossolineum, 1986 Sygnatura: 44049

56.    Kraszewski Józef Ignacy, Stara baśń: powieść z IX wieku. Wyd. 33. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 Sygnatura: 37745, 37746, 36669

57.    Kraszewski Józef Ignacy, Stara baśń: powieść z IX wieku; przygotował do druku, posłowie i przypisy Wincenty Danek, przedmowa Julian Krzyżanowski. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967 Sygnatura: 11473

58.    Kraszewski Józef Ignacy, Stara baśń: powieść z IX wieku. Katowice, Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, 1952 Sygnatura: 17790

59.    Kraszewski Józef Ignacy, Staropolska miłość: urywek pamiętnika spisany przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wyd. 2. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1989 Sygnatura: 49831

60.    Kraszewski Józef Ignacy, Strzemieńczyk. Wyd. 4. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977 Sygnatura: 25411

61.    Kraszewski Józef Ignacy, Szaławiła: Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962 Sygnatura: 7041

62.    Kraszewski Józef Ignacy, Ulana: powieść polska; oprac. Stefan Tomaszewski. Wyd. 5 zm. Wrocław, Ossolineum, 1988 Sygnatura: 48577

63.    Kraszewski Józef Ignacy, Ulana: powieść polska; oprac. Juliusz Kijas. Wrocław, Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1951 Sygnatura: 10017

64.    Kraszewski Józef Ignacy, Wielki nieznajomy. Wyd. 3. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1988     Sygnatura: 49193

65.    Kraszewski Józef Ignacy, Wizerunki książąt i królów polskich z 39 rycinami Ks. Pilatellego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego. Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988         Sygnatura: 49192

66.    Kraszewski Józef Ignacy, Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku: dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985 Sygnatura: 41706, 41707

67.    Kraszewski Józef Ignacy, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy; przygotował do druku i wstępem poprzedził Stanisław Burkot. Wyd. 2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985, Sygnatura: 42167, 42168

68.    Kraszewski Józef Ignacy, Złoty Jasieńko. Wyd. 3. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1989 Sygnatura: 50115

69.    Kraszewski Józef Ignacy, Zygmuntowskie czasy. Wrocław, Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1966    Sygnatura: 9160

70.    Kraszewski Józef Ignacy, Zygzaki: powieść. Wyd. 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1990     Sygnatura: 52648, 52649, 52650, 51514

71.    Kraszewski Józef Ignacy, Żeliga. Warszawa, Ludowa Spółdzielni Wydawnicza, 1991 Sygnatura: 54350, 54351

72.    Kraszewski Józef Ignacy, Żywot i sprawy JM Pana Medarda z Gołczwi Pełki. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964 Sygnatura: 8315

73.    Kraszewski Józef Ignacy, Lenartowicz Teofil, Korespondencja. Wrocław, Ossolineum, 1963 Sygnatura: 8314


II - Opracowania dotyczące twórczości J. I. Kraszewskiego

Książki:

74.    Czaplaros Istona, Kraszewski a Węgry. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964 Sygnatura: 8057

75.    Danek Wincenty, Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1973 Sygnatura: cz17806/XXXIV

76.    Danek Wincenty, Pisarz wciąż żywy. Studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969  Sygnatura: cz13546

77.    Danek Wincenty, Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego. Warszawa, Ludowa Spółdzielni Wydawnicza, 1966 Sygnatura: 9355, 9394

78.    Dobrowolska Halina Maria, Tytan pracy. Opowieść o Józefie Kraszewskim. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955 Sygnatura: 1707

79.    Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa, PZWS, 1962 Sygnatura: 6797, 6749

80.    Trepiński, Antoni, Józef Ignacy Kraszewski. Wyd. 2. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986  Sygnatura: 44298, 44299

81.    Trepiński, Antoni, Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975  Sygnatura: 19770

82.    Warneńska Monika, Chłopiec z Rymanowa. Opowieść o młodym Kraszewskim. Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1965 Sygnatura: 9105

Czasopisma:

83.    Bagiński P., Wątki „Starej baśni” // POLONISTYKA. - 1977, nr 6, s. 420-423

84.    Krzyżanowski Julian, Artyzm „Starej baśni” // PAMIĘTNIK LITERACKI. – 1977,   nr 3, s. 63-70

85.    Litwinowicz, Małgorzata, Litewskie "starożytności" według Kraszewskiego // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2003, nr 2, s. 7-27
Dzieła dotyczące historii litewskiej; wizja Litwy w twórczości pisarza.

86.    Ogonowska, Agnieszka, Białogłowy, wiedźmy i rusałki, czyli kreacje kobiet w "Starej baśni" Kraszewskiego // RUCH LITERACKI. - 2007, z. 2, s. 161-171
Powieść a film - analiza porównawcza.

87.    Ratyńska-Olechnowska Krystyna, Życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) // PORADNIK BIBLIOTEKERZA. – 1993, nr 1-2, s. 58-59

88.    Rudkowska Magdalena, Stanisław August Poniatowski – dekadencja władzy? Obraz ostatniego króla Polski w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // RUCH LITERACKI. – 2001, nr 4, s. 451-463

89.    Rzeszotek J., Józef Ignacy Kraszewski, romantyk ojczystego krajobrazu?// WYCHOWAWCA, 1995, nr 7-8, s. 54-55


III - Scenariusze zajęć, konspekty lekcji


90.    Pietruszka-Łój, Marzanna, Dwa życzenia: propozycja metodyczna dla klasy IV / Marzanna Pietruszka-Łój // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2003/2004, nr 4,       s. 43-51 (Kwiat paproci)

91.    Ślusarczyk M.: Historia legendami malowana – Józef Ignacy Kraszewski: klasa VII „Stara baśń” // JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VIII. – 1986/1987, nr 1, s. 58-78 Sygnatura: 3880br / III

92.    Tumolska  H., „Saskie ostatki” J. I. Kraszewskiego w kl. ZSZ propozycja metodyczna // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1988/1989, nr 3, s. 309-317,                   Sygnatura: 4696 br/III


IV - Materiały repertuarowe

93.    Jachimczak, Barbara Wanda, Powracałem ciągle myślą do...Romanowa: scenariusz z okazji Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2012,   nr 6, s. 22-24
Dla gimnazjum.


V - Konkursy czytelnicze

94.    Osińska, Marta, Konkurs czytelniczy na lekcji języka polskiego // JĘZYK POLSKI  W SZKOLE IV-VI. - 2003/2004, nr 4, s.52-61

95.    Żuchowska-Nowicka, Hanna, "Stara baśń"- konkurs czytelniczy // BIBLIOTEKA     W SZKOLE. - 2003, nr 12, s. 20-21


VI - Utwory Józefa Ignacego Kraszewskiego dostępne w bibliotekach cyfrowych

    Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA : http://www.polona.pl/dlibra
    Polska Biblioteka Internetowa : http://www.pbi.edu.pl
    Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej : http://literat.ug.edu.pl/autors.htm
    Exlibris Biblioteka Internetowa : http://exlibris.biblioteka.prv.pl
    Wolne lektury : http://wolnelektury.pl

Oprac. Beata Góra, listopad 2012

<-- powrót

 
Projektowanie stron internetowych