Biuletyn Informacji Publicznej

 
Biblioteka Pedagogiczna Nowy Sącz

Golgota Wschodu : losy Polaków na Wschodzie :  materiały dostępne w PBW w Nowym Sączu

Układ:
Scenariusze uroczystości szkolnych: poz. 1-10
Konspekty lekcji historii : poz. 11-14
Relacje, opracowania, dokumenty, wspomnienia : poz. 15-121
Filmy : poz. 122-124

Scenariusze uroczystości szkolnych:

1. Chojnacka, Anna  
"Prawdy nie można rozstrzelać" : scenariusz akademii upamiętniającej 65 rocznicę zbrodni katyńskiej / Anna Chojnacka// WYCHOWAWCA. - 2005, nr 4, s. 23-24
2. Jachimczak, Barbara  
Pokolenia żałobami czarne: Katyń : scenariusz poetyckiego apelu poświęconego pamięci żołnierzy ofiar Katynia / Barbara Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1991, nr 7/8, s. 24-26
3. Kaczmarek, Antonina
Szli do Armii... scenariusz uroczystości poświęconej generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom / Antonina Kaczmarek, Magdalena Megger // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 6, s. 23-26
4. Kamola, Zofia   
"Katyń - Golgota Wschodu" : scenariusz apelu poświęconego rocznicy Zbrodni Katyńskiej / Zofia Kamola // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 11, s. 33-35
Dla liceum.
5. Kucharska-Kociemba, Beata   
Katem był człowiek : apel poświęcony pamięci ofiar Katynia-Ostaszkowa-Starobielska / Beata Kucharska-Kociemba //BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 1, s. 19-22
6. Lubiejewska, Katarzyna   
"Już wolno mówić...": scenariusz przedstawienia poświęconego zbrodni katyńskiej / Katarzyna Lubiejewska // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 4, s. 28-30
Dla gimnazjum
7.Maciejewska, Zofia   
Pamięci ojców naszych (rocznica Katynia) :  montaż słowno-muzyczny / Zofia Maciejewska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 26-27
Dla starszych uczniów szkoły podstawowej.
Przedruk w : Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych „Biblioteki w szkole”. - Warszawa : Sukurs, 2007, s. 116-119
Sygn. Cz64563/XLVI, 64564
8. Rauch, Małgorzata   
Nie dajcie pogrzebać prawdy (rocznica zbrodni katyńskiej) : scenariusz / Małgorzata Rauch, Bogumiła Świderska //WYCHOWAWCA. - 1997, nr 3, s. 24-26
9. Uroczystości
Uroczystości szkolne : apele, teatr, imprezy, kabaret w gimnazjum I-III / praca zbiorowa pod red. Barbary Bleja-Sosny. – Toruń : Wydaw. BEA-BLEJA, 2000. – S. 95-103 „Golgota Wschodu”
Sygn. Cz59706/XLVI
10. Woltmann, Ewa   
"Tylko guziki nieugięte" : scenariusz szkolnego programu artystycznego / Ewa Woltmann // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 2, s.27-30
Na temat Katynia.

Konspekty lekcji historii:

11. Marciniak, Justyna
Polityka władz radzieckich wobec Polaków : schematyczny konspekt zajęć historii w klasie I gimnazjum / Justyna Marciniak // WSZYSTO DLA SZKOŁY. – 2000, nr 11, s. 11
12. Pieńkowska, Hanna
Polityka gen. Władysława Sikorskiego wobec władz radzieckich w latach 1941-1943 : (konspekt lekcji historyczno-geograficznej w gimnazjum) / Hanna Pieńkowska, Magdalena Frąckiewicz-Wiś //  Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 3, s. 172-176
13. Żyran, Małgorzata
Zbrodnia katyńska - konspekt lekcji (2 x 45 min.) / Małgorzta i Jan Żyranowie //  Przegląd Oświatowy. - 2000, nr 2, s. 19-20
14. Stosunki
Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947. – Warszawa : IPN, 2002 (Teki Edukacyjne IPN)
Sygn. Cz 60852, 64205, 64207

Relacje, opracowania, dokumenty, wspomnienia

15. Adamczyk, Wiesław
Kiedy Bóg odwrócił wzrok / Wiesław Adamczyk. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2010. - 352 s. - ISBN 978-83-7510-402-8
Sygnatura: 66207
16. Beski, Jerzy (1930- )
Moje Podole : 1930-1945 / Jerzy Beski. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2010. - 95 s. - ISBN 978-83-89848-93-2
Sygnatura: 66267
17. Bogucka, Maria (1929- )
Ludzie z Kresów / Maria Bogucka. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. - 149. - ISBN 978-83-7459-115-7
Sygnatura: 66219
18. Borucki, Marek
Historia Polski do 2010 roku / Marek Borucki. - Warszawa : Mada, 2010. - 396, [1] s. - Dla uczniów szkół średnich, maturzystów, zdających na wyższe uczelnie. - ISBN 978-83-89624-67-3
Sygnatura: 66200, 66201
19. Brzoza, Czesław (1947- )
Historia Polski 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. - 754, [1] s. - ISBN 978-83-08-04125-3
Sygnatura: cz66253/XXXII, 66254-66256
20. Chrzanowski, Tadeusz (1926-2006)
Kresy czyli Obszary tęsknot / Tadeusz Chrzanowski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. - 235. - ISBN 978-83-08-04336-3
 Sygnatura: 66262
21. Cygan, Wiktor Krzysztof (1961- )
Kresy we krwi : obrona północno-wchodniej Polski we wrześniu 1939 r. / Wiktor Krzysztof Cygan. - Warszawa : Espadon Publishing, 2006. - 223 s. - ISBN 978-83-60786-00-0
Sygnatura: 66212
22. . Czapski, Józef
Wierzyłem, że oni żyją / Józef Czapski ; rozm. przepr. Andrzej Wajda. - Fot. //  Polityka. - 2007, nr 37, s. 68-70
23. Czekanowska, Anna
Świat rzeczywisty - świat zapamiętany : losy Polaków we Lwowie (1939-1941) / Anna Czekanowska. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo, 2010. - 186, s. - ISBN 978-83-7222-412-5
Sygnatura: 66273, 66274
24. Czuruk, Stanisław (1923-2007)
Lwów w cieniu Kołymy / Stanisław Czuruk. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2007. - 184 s. - ISBN 978-83-88288-54-8
Sygnatura: 66264
25.  Deportacje
Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945 : przegląd piśmiennictwa / wybór i oprac. Grażyna Doktór [ i In.] ; pod red. Tadeusza Walinowskiego. – Warszawa : PWN, 1989. – 302. S.
Sygnatura : 50001
26 .Dzieduszycki, Jan
Trzy lata wykreślone z życiorysu / Jan Dzieduszycki. – Lublin : Wydaw. Lubelskie,  1989. – 288 s.
Sygnatura : 50279
27. Filar, Władysław (1926- )
"Burza" na Wołyniu : dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej : studium historyczno-wojskowe / WładysławFilar. - Wyd. 2. popr i uzup.. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2010. - 390 s., [24] s. - ISBN 978-83-7399-386-0
Sygnatura: 66196
28. Filipowicz, Ryszard (1929- )
Kolonia Wileńska : czas wojny / Ryszard Filipowicz. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2008. - 165, [1] s. - ISBN 978-83-7399-322-8
Sygnatura: 66208
29. Friszke, Andrzej (1956- )
Polska : losy państwa i narodu 1939-1989 / Andrzej Friszke. - Warszawa : Wydawnictwo "Iskry", 2003. - 517, [3] s. - ISBN 83-207-1711-6
Sygnatura: 66269
30. Giza, Jerzy (1957- )
Nowosądecka lista katyńska : pomordowani w Rosji Sowieckiej / Jerzy Giza. - Wyd. 2. - Nowy Sącz : Towarzystwo Gimnastyczne Sokół [i in.], 2009. - 276, [3] s. : il. ; 26 cm. - Na książce wyłącznie błędny ISBN. - ISBN 978-83-89527-65-3
Sygnatura: 65871, 65872, 65910
31.Giza, Jerzy
Sandecjana katyniana / Jerzy Giza // Almanach Sądecki. - R. 15, nr 3/4 (2006), s. 145-1
Uzupełniona Sądecka Lista Katyńska
32. Gluza, Zbigniew
Rok 1939 : rozbiór Polski / [koncepcja albumu Zbigniew Gluza ; wybór i oprac. Marta Markowska]. - Warszawa : Agora [i in.], 2009. - 196 s. - ISBN 978-83-7552-708-7 (Agora)
Sygnatura: 66271
33. Golgota
Golgota Wschodu : materiały pomocnicze dla nauczycieli w 60 rocznicę zbrodni w Katyniu : konkurs szkolny / oprac. Wojciech Książek i [in.]. – Warszawa : MEN, 1999. – 95 s. ISBN- 83-88035-22-3
Sygnatura : cz 7251 Br, 7252 br
34. Grzelak, Czesław (1942- )
Kresy w czerwieni 1939 : agresja Związku Sowieckiego na Polskę / Czesław K. Grzelak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rytm", 2008. - 500s., [18] s. - ISBN 978-83-7399-296-2
Sygnatura: cz66211/XXXII, 66263
35. Herling-Grudziński, Gustaw
Inny świat : zapiski sowieckie. – wyd. 5. – warszawa : Czytelnik, 1993. – 324 s. ISBN 83-07-02001-8
Sygnatura 54448, inne wydania 50896, 50897, 51160, 51161, 51162
36. Isakowicz-Zaleski, Tadeusz (1956- )
Przemilczane ludobójstwo na Kresach / Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Kraków : Małe Wydawnictwo, 2008. - 175, [1] s. - ISBN 978-83-922939-8-9
Sygnatura: 66230
37. Jackowska, Jadwiga (1915-2006)
Znad Dniepru nad Odrę : wspomnienia matki i syna / Jadwiga Jackowska, Jan Maria Jackowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2008. - 281, [1] s. - ISBN 978-83-7399-281-8
Sygnatura: 66243, 66244
38. Jastrzębski, Stanisław (1929- )
Samoobrona Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1946 / Stanisław Jastrzębski. - Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2008. - 244 s. - ISBN 978-83-89684-27-1
Sygnatura: 66232
39. Kaczmarek, Ryszard
Historia Polski : 1914 - 1989 / Ryszard Kaczmarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 992 s. - ISBN 978-83-01-16326-6
Sygnatura: 66251
40. Kaczorowska, Teresa (1953- )
Dzieci Katynia / Teresa Kaczorowska. - Wyd. 2. popr. i poszerz.. - Warszawa : Bellona, 2010. - 325, [3] s. - ISBN 978-83-11-11816-4
Sygnatura: 66198, 66199
41. Kalbarczyk, Sławomir
Agresja, zbrodnie, zniewolenie : Związek Sowiecki wobec Polski w latach II wojny światowej / Sławomir Kalbarczyk // BIULETYN IPN. – 2009, nr 8/9 s. 31-47
42.Kalbarczyk, Sławomir
GUŁag : niewolnictwo XX wieku / Sławomir Kalbarczyk // BIULETYN IPN. – 2009, nr 4, s. 11-24
43. Kalbarczyk, Sławomir
Przedmioty znalezione w Bykowni i Kuropatach świadczą o polskości ofiar / Sławomir Kalbarczyk // BIULETYN IPN, 2007, nr 10/11, s. 47-55
44. Kaliski, Bartosz (1977- )
Tajemnica i kłamstwo / Bartosz Kaliski // Nowe Książki. - 2007, nr 11, s. 10-1
Zawiera rec. książki: Katyń / Andrzej Wajda. - Warszawa, 2007.
45. Katyń
Katyń : dokumenty ludobójstwa : dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 roku / red. Ewa Wosik. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1992. – 1983 ISBN 83-85479-19-8
46. Katyń
Katyń : problemy i zagadki : dedykowane Józefowi Czapskiemu / red. Jerzy Jacki. - Warszawa : Wydawnictwo PoMost, 1990. - 215, [1] s. ; 20 cm. (Zeszyty Katyńskie ; 1)
Sygnatura: 51354
47. Katyń
Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski ; wstęp Włodzimierz Odojewski. - Wyd. 3. poszerz.. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo, 2010. - 449 s. - ISBN 978-83-722-402-6
Sygnatura: cz66245/XXXIX,66246, 66247
48.Katyń
Katyń : zbrodnia nieukarana / przedmowa i redakcja naukowa Krzysztof Komorowski. - Warszawa : "ZP Grupa", 2009. - 181 s. - ISBN 978-83-61529-20-0
Sygnatura: cz66205/XXXII
49. Kisielewski, Tadeusz A.
Gibraltar i Katyń : co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2009. - 279 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7510-443-1
Sygnatura: 65676
50. Kisielewski, Tadeusz A.
Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz A. Kisielewski. - Wyd. 1 (dodr.). -Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. - 304 s. - ISBN 978-83-7510-219-2
Sygnatura: 66204
51. Kochanowicz, Tadeusz
W Komi i gdzie indziej : wspomnienia z pobytu w ZSRR ( 1939-1942) / Tadeusz Kochanowicz. – Warszawa : Wydaw. Pelikan, 1989. – 88 s. ISBN 83-85045-3
Sygnatura: 50295
52. Korczyński , Kazimierz
Sybiracy na Sądecczyźnie / Kazimierz Korczyński, Danuta Rybicka.- Nowy Sącz , 2003 Rec.: Tadeusz Duda //Rocznik Sądecki .-T. 33 .-(2005) , s. 337-338
53. Korman, Aleksander (1926-2004)
Ludobójstwo UPA na ludności polskiej : dokumentacja fotograficzna / Aleksander Korman. - Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2003. - 89. - ISBN 83-85829-84-9
Sygnatura: 66216
54. Kornatowski, Andrzej (1923- )
O płonącym Wołyniu : wspomnienia Kresowiaka : w 60. rocznicę mordu Polaków na Wołyniu / Andrzej Kornatowski. - Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2006. – 61 s. - ISBN 83-89684-16-0
Sygnatura: 66224
55. Książek, Wojciech
Katyń i ksiądz Peszkowski / Wojciech Książek // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 17, s. 5-6
56. Kubajak, Anna
Kresy i Sybir : losy polskich dzieci / Anna Kubajak. - Krzeszowice : Wydawnictwo Kubajak, 2009. - 132 s. : fot. ; 23 cm. - ISBN 978-83-87971-94-6
Sygnatura: cz66210/XXXIX
57. Kunert, Andrzej Krzysztof (1952- )
Katyń : ocalona pamięć / Andrzej Krzysztof Kunert ; [współpr. Rafał E. Stolarski, Zygmunt Walkowski]. - Warszawa : "Świat Książki", 2010. - 256 s. - ISBN 978-83-247-1892-4
Sygnatura: 66203
58. Kurpińska, Halina
Zbrodnia nieukarana / Halina Kurpińska // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 6, s. 4-5
59. Kwapiszewski, Wincenty
Rapsodia Ałtajska / Wincenty Kwapiszewski. – Białystok : Biblioteczka „Sybiraka”, 1992. – 184 s.
Sygnatura: 54181
60. Lanckorońska, Karolina (1898-2002)
Wspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 IV 1945 / Karolina Lanckorońska ; słowo wstępne Lech Kalinowski i Elżbieta Orman. -Wyd. 2. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007. - 367, [1] s. - ISBN 978-83-240-0907-7
Sygnatura: 66238,66280
61. Lewandowska, Stanisława (1924-2009)
Wilno 1921-1944 : czasy i ludzie / Stanisława Lewandowska. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. - 215 s., [31] s. - ISBN 978-83-7543-081-3
Sygnatura: 66235
62. Lipińska, Grażyna
Jeśli zapomnę o nich … / Grażyna Lipińska. – Warszawa : Editions Spotkania, 1990. – 462 s.
Sygnatura: 52601, 52602, 52603
63. Lipiński, Wacław (1896-1949)
Wśród lwowskich orląt / Wacław Lipiński. - Warszawa : Wydawnictwo LTW, 2008. - 141, [2] s. - ISBN 978-83-7565-041-9
Sygnatura: 66240
64. Litka, Piotr
Katyński kurier : ks. Stefan Niedzielak / Piotr Litka. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2010. - 149 s. - ISBN 978-83-7422-316-4
Sygnatura: 66206
65. Losy
Losy Polski i Polaków w okresie II wojny światowej / [red. nauk. Edward Pawłowski, Zbigniew Wawer]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Bellona, 2009. - 700, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm. - ISBN 978-83-01-16096-8 (PWN). - ISBN 978-83-11-11600-9 (Bellona)
Sygnatura: 66215
66. Łojek, Jerzy
Agresja 17 września 1939 : studium aspektów politycznych / Jerzy Łojek, Leopold Jerzewski. – Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1990. – 103 s. ISBN 83-211-1394-X
Sygnatura: cz 56604, 51107
67. Łojek, Jerzy
Dzieje sprawy Katynia / Jerzy Łojek, Leopold Jerzewski. – Białystok : Zakłady Wydaw. „Versus”, 1989. – 76 s.
ISBN 83-7045-001-6
68. Łubieński, Tomasz (1938- )
1939 : zaczęło się we wrześniu / Tomasz Łubieński. - Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2009. - 142 s. - ISBN 978-83-7386-357-6
Sygnatura: 66195
69. Mackiewicz, Stanisław
Lata nadziei : 17 września 1939 r. – 5 lipca 1945 r. / Stanisław Mackiewicz. – Warszawa : Wydaw. „Głos”, 1990. – 216 s. ISBN 83-85088-01-6
Sygnatura : 50994
70. Materski, Wojciech (1944- )
Katyń... nasz ból powszedni / Wojciech Materski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2008. - 157, [1] s., [32] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Armii Krajowej ; 2). - Bibliogr. s. 152-153. - ISBN 978-83-7399-278-8
Sygnatura: 65346
71.Mazur, Grzegorz (1952- )
Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939-5 II 1946 / zebrali Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski. - Katowice : Wydawnictwo Unia, 2007. - 645, [3] s. - ISBN 978-83-86250-49-3
Sygnatura: 66214
72. Michałek, Mirosława
Katyń : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Mirosława Michałek //  Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 27-29
73. Mielnik Swietlana
Moje życie w sowieckiej epoce kłamstwa i strachu / Swietlana Mielnik ; z ros. przeł. Anna Rozbicka. - Warszawa : Bauer Weltbild Media, 2009. - 144 s., [32] s. - ISBN 978-83-258-0013-0
Sygnatura: 66222
74. Między
Między zniewoleniem a wyzwoleniem 1939-1989 : praca zbiorowa / pod red. Jana Waskana. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - 313 s. - ISBN 978-83-7611-586-3
Sygnatura: 66220
75. Mniejszości
Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. - Wrocław : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. - 431 s. - ISBN 978-83-7688-023-5
Sygnatura: cz66221/XXXI, 66265, 66266
76. My deportowani
My deportowani : wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR / wybór i oprac. Bogdan Klukowski. – Warszawa : Wydaw. „Alfa”, , 1989. – 288 s.  ISBN 83-7001-298-1
Sygnatura : 50142, 50143
77. Nakielski, Henryk
Jako i my odpuszczamy / Henryk Nakielski. – warszawa : „Iskry”, 1989. – 176 s. ISBN 83-207-1250-5
Sygnatura: 50326
78. Niedzielko, Romuald. Oprac.
Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945 : o Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA /oprac. Romuald Niedzielko. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. - 222, [1] s. - ISBN 978-83-60464-61-8
Sygnatura: 66209
79. Niedzielko, Romuald
Sprawiedliwi Ukraińcy ; na ratunek polskim sąsiadom skazanym przez OUN-UPA / Romuald Niedzielko // BIULETYN IPN, 2009, nr ½, s. 77-86
80. Od wojny
Od wojny do wolności : wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989 / redakcja nauk. Marek Andrzejewski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2010. - ISBN 978-83-7383-455-2
Sygnatura: 66225
81. Odojewski, Włodzimierz (1930- )
W stepie, ostach i burzanie i inne opowiadania / Włodzimierz Odojewski. - Warszawa : "Świat Książki", 2009. - 205, [2] s. - ISBN 978-83-247-1600-5
Sygnatura: 66275, 66276
82. Okoń, Zbigniew (1926- )
Kresowi sąsiedzi w szponach trzech ludobójczych hord / Zbigniew Okoń. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2005. - 143 s. - ISBN 83-88845-42-X
Sygnatura: 66260
83. Osadczy, Włodzimierz
Kościoły wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej / Włodzimierz Osadczy // BIULETYN IPN, 2009, nr ½, s. 68-77
84. Ossowska, Wanda (1912-2001)
Przeżyłam... : Lwów - Warszawa 1939-1946 / Wanda Ossowska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. - 359, [2] s. - ISBN 978-83-7505-323-4
Sygnatura: 66270
85. Pamiętniki
Pamiętniki znalezione w Katyniu / z przedm. Janusza zawodnego. – Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : Editions Spotkania, 1990. – 353 s. ISBN 2-86914-050-9
Sygnatura: 52608, 52609, 52610
86. Paul, Allen
O dumnych dziejach Polski trzeba mówić / Allen Paul ; rozm. przepr. Marek Gałęzowski // Nowe Książki. - 2006, nr 9, s. 80-81
87. Pogorzelski, Krzysztof
Sprawa katyńska w oczach mieszkańców Białostocczyzny / Krzysztof Pogorzelski // BIULETYN IPN, 2007, nr 10/11, s. 123-131
88. Polityczne
Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich / pod red. Bogumiła Grotta. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. – 349s. - ISBN 978-83-7188-133-6
Sygnatura: cz66268/XXXII
89. Przewoźnik, Andrzej (1963-2010)
Katyń : zbrodnia, prawda, pamięć / Andrzej Przewoźnik, Jolanta Adamska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010. - 672 s. - ISBN 978-83-247-2036-1
Sygnatura: 66259
90. Rosja
Rosja a Katyń / red. Anna Dzienkiewicz. - Wyd. 2. uzup. i popr.. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2010. – 162s. - ISBN 978-83-62020-13-3
Sygnatura: 66272
91. .Roszkowski, Wojciech
Najnowsza historia Polski 1914-1945. T. 1 / Wojciech Roszkowski. – Warszawa : Świat Książki, 2003. – S. 430-441 Polityka radziecka na terenach zagarniętych  ISBN 978-83-7311-991-8
Sygnatura cz63632, 63630
92. Siedlecki, Julian
Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986 / Julian Siedlecki ; przedm. Edwarda Raczyńskiego . – Bydgoszcz, Wydaw.[b.w.], 1990. – 404 s. ISBN 83-85130-17-9
Sygnatura: 63423, cz51255
93.Siemaszko, Ewa
Ludobójstwo  na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej : zbrodnia OUN-UPA / Ewa Siemaszko // BIULETYN IPN. – 2009, nr ½ s. 54—68
94. Siemaszko, Władysław
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939-1945. T. 1 / Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo "von borowiecky", 2008. - 997, [2] s. - ISBN 978-83-60748-01-5
Sygnatura: 66217
95. Siemaszko, Władysław
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939-1945. T. 2 / Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo "von borowiecky", 2008. - S. 1001-1434, [6]s. - ISBN 978-83-60748-01-5
Sygnatura: 66218
96. Siemaszko, Zbigniew S.
Polacy i Polska w drugiej wojnie światowej / Zbigniew S. Siemaszko. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo, 2010. - 112 s. - ISBN 978-83-7222-415-6
Sygnatura: 66227
97. Swianiewicz, Stanisław
W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo LTW, 2010. - 385, [2] s. - ISBN 978-83-7565-114-0
Sygnatura: 66233
98. Swianiewicz, Stanisław
W cieniu Katynia/ Stanisław Swianiewicz. – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 374 s.
ISBN 83-07-02093-X
Sygnatura: 50929, 51111
99. Szałygo, Stanisław
Kręte losy Kresowiaków / Stanisław Szałygo. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2010. - 195, [1] s. - ISBN 978-83-62046-13-3
Sygnatura: 66213
100. Szcześniak, Andrzej Leszek. Oprac.
Katyń : lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk / wstęp i opracowanie Andrzej Leszek Szcześniak. – Warszawa ; Wydaw. „Alfa”, 1989. – 367 s. ISBN 83-7001-294-9
Sygnatura cz50015/XXXII, 50016
101. Szcześniak, Andrzej Leszek. Oprac.
Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i opracowanie Andrzej Leszek Szcześniak. – Warszawa : Wydaw. „Alfa”, 1989. – 184 s. ISBN 83-70001-298-5
Sygnatura cz50513/XXXII
102. Szcześniak, Andrzej Leszek
Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty. – Warszawa „ Wydaw. „Alfa”, 1989. – 187 s. ISBN 83-7001-295-7
Sygnatura cz 50052/XXXII, 500053
103. Taylor, Lynne (1958- )
Polskie sieroty z Tengeru : od Syberii przez Afrykę do Kanady 1941-1949 / Lynne Taylor ; przeł. Maciej Szymański. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2010. - 302 s. - ISBN 978-83-7510-349-6
Sygnatura: 66229
104. Tołczyk, Dariusz
Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi : o literaturze łagrowej z prof. Dariuszem Tołczykiem rozmawia Łukasz Michalski // BIULETYN IPN. – 2009, nr 4, s. 2-11
105. Tomaszewski, Longin (1921- )
Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 / Longin Tomaszewski. - Wyd. 3. popr.. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2010. - 723, [1] s. - ISBN 978-83-7399-396-9
Sygnatura: 66234
106. Trzeciecka, Wanda (1902-1989)
Wspomnienia z Kresów / Wanda Trzeciecka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, 2009. - 395, [1]s. - ISBN 978-83-87572-04-4
Sygnatura: 66239
107. W czterdziestym…
W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali : Polska a Rosja 1939-1942 / wybór i oprac. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska – Gross. – Warszawa : Res Publica, 1990. – 512 s.
ISBN 83-7046-032-1
Sygnatura: 52492
108. Wajman, Jan (1936- )
Chłopcy z Kresów / Jan Wajman. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2008. - 223 s. - ISBN 978-83-89684-23-3
Sygnatura: 66248
109. Wasilewski, Witold
Dlatego, że byli Polakami: 67. rocznica Zbrodni Katyńskiej / Witold Wasilewski // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 7, s. 4-6
110. Wasilewski, Witold
Żołnierze, których zabrakło... / Witold Wasilewski  // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.- 2007, nr 10/11, s. 55-60
111. Williamson, David G.
Zdradzona Polska : napad Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku / David G. Williamson ; przeł. Krzysztof Filip Rudolf. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2010. - 310, [1] s. - ISBN 978-83-7510-460-8
Sygnatura: 66242
112. Wilczak, Jagienka
Rdza jak krew : otwarcie dwu cmentarzy: polskich i rosyjskich ofiar Katynia / Jagienka Wilczak // Polityka.- 2000 nr 31 s. 77-79
113. Wołk-Jezierska, Witomiła
Kulisy zbrodni katyńskiej / Witomiła Wołk-Jezierska. - Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2005. - 310 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-89684-81-0
Sygnatura: 65354
114. Wspomnienia
Wspomnienia sądeckich Sybiraków : praca zbiorowa / [aut. Helena Augustyn  i in. ]. – Nowy Sącz : Związek Sybiraków, 2005. – 304 s.
Sygnatura: 65883
115. Wspomnienia
Wspomnienia Sybiraków . T.1-3. – wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. PoMOST, 1990
T.1 „Polsza budiet kagda woron zbielejst”. – 159 s Sygnatura: 50985
T. 2 „ Kto był tot budiet, kto był tot nie zbudiet”. – 166 s. Sygnatura:50986
T. 3 „Moskwa sliozam nie wierit”. – 182 s. Sygnatura: 51373
(Komisja Historyczna Zarządu Głównego Związku Sybiraków)
116.Wysiedlenia
Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 : atlas ziem Polski : Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy / [redakcja atlasu, Witold Sienkiewicz, Grzegorz Hryciuk ; autory tekstów, Grzegorz Hryciuk i in.]. - Warszawa : Demart, 2008. - 240 s. : il. ; 31 cm. - ISBN 978-83-7427-391-6
Sygnatura: cz66241/XXXII,66281
117. Zbrodnia
Zbrodnia katyńska : materiały dla ucznia : [wprowadzenie, tablica synchronistyczna, biogramy, słownik pojęć, wybór tekstów, bibliografia] / [red. Dorota Mazek, Katarzyna Zonn]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. - (Teki edukacyjne IPN). - ISBN 978-83-7629-126-0
Sygnatura: 66032
118. Zmowa
Zmowa : IV rozbiór  Polski / oprac. Andrzej Leszek Szczęsniak. – Warszawa : Wydaw. „Alfa”, 1990. – 208 s.
ISBN 83-70001-338-4
Sygnatura: 50713, 50714
119. Żenczykowski, Tadeusz
Dwa komitety 1920, 1944 : Polska w planach Lenina i Stalina : szkic historyczny. – wyd. 3. – Warszawa : Editions Spotkania, 1990. – 144 s.
Sygnatura: 52622, 52623, 52624
120. Zbrodnia
Zbrodnia katyńska : materiały dla nauczyciela : [scenariusze lekcji, ćwiczenia, projekt edukacyjny wyprawy katyńskiej, przykładowe tematy esejów, bibliografia] / [red. Dorota Mazek, Katarzyna Zonn]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. - 54, [2] s.+ 1 CD. - (Teki edukacyjne IPN). - ISBN 978-83-7629-126-0
Sygnatura: 66033
121.Zbrodnia
Zbrodnia katyńska : w kręgu prawdy i kłamstwa / pod red. Sławomira Kalbarczyka. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. - 250, [1] s. - ISBN 978-83-7629-123-9
Sygnatura: 66282

Filmy:

122. Katyń
Katyń [Dokument elektroniczny] / reż. Andrzej Wajda. - Warszawa : Telewizja Polska : Akson Studio : Telekomunikacja Polska, [2008?]. - 1 płyta DVD (117 min) : dźw., kolor. ;12 cm. - Opis z pudełka
Sygnatura: 152CD
123. Polska
Polska w ogniu : Katyń : historia, edukacja europejska, edukacja regionalna, edukacja czytelnicza i medialna / scen. Bogusław Wołoszański, Jan Tarczyński ; reż. Wojciech Pacyna ; wyst. Krzysztof Dracz, Krzysztof Gadacz.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. - 1 kas. wiz. : VHS (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Sygnatura ; 313 Twid
124. Zbrodnia
Zbrodnia katyńska / scen. i realiz. Maciej Siciński, Marek Widawski. – Warszawa : Wytwórnia Czołówka, 1999.-1 kas. Wiz. VHS[25 min]
Sygnatura 277 Twid
 
Wszystkie materiały są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu
Oprac. Dorota Lenar, grudzień  2010
 

 <--powrót

 
Projektowanie stron internetowych